Mainīt valodu:

Mūsu uzņēmējdarbības prioritātes

Paragraphs

ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kas izstrādāti 2015. gadā, sniedz valstīm, uzņēmumiem un sabiedrībām pamatprincipus, kā ilgtermiņā sasniegt ekonomisko izaugsmi, veicināt sociālo iekļaušanu un vides aizsardzību. Kopumā 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi definē galvenos virzienus, kas sadalīti 169 uzdevumos, norādot konkrētas veicamās darbības. Finanšu sektoram ir izšķiroša loma investīciju piesaistē, lai sasniegtu būtiskākos mērķus. 

SEB nozīmīgākais ieguldījums Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā  ir atbalsts klientiem pārejas procesā. Ieviešot Atbildīgas banku darbības principus, mēs esam apņēmušies pielāgot mūsu biznesa stratēģiju ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem.

Esam identificējuši un par prioritāriem izvirzījuši piecus mērķus, kas ir saistīti ar mūsu biznesa stratēģiju un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, tādējādi veicinot pārmaiņas sabiedrībā. Šie mērķi ir saistīti ar bankas pieredzi atbalstīt ilgtermiņa izaugsmi un inovācijas, vienlaikus saglabājot atbildības principus un starptautisko perspektīvu.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi - Ikona "Rīcība klimata jomā"

Rīcība klimata jomā

Rīcība klimata jomā caurvij mūsu uzņēmējdarbību – sākot no vadošās lomas videi draudzīgā finansēšanā, kuru īstenot sākām kā vieni no pirmajiem, līdz pat nesenākām aktivitātēm, klasificējot mūsu biznesa klientu radīto ietekmi uz klimatu. Veicot ieguldījumus, mēs atturīgi attiecamies pret uzņēmumiem, kuru bizness ir cieši saistīts ar fosilajiem kurināmajiem.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi - Ikona "Ražošana, inovācijas un infrastruktūra"

Ražošana, inovācijas un infrastruktūra

Mūsu pieredze ilgtermiņa sadarbībā ar industriālajiem uzņēmumiem ļauj mums palīdzēt stiprināt infrastruktūru un veicināt tehnoloģiju attīstību. Mēs augstu vērtējam sabiedrības spējas radīt inovācijas: 2018. gadā mēs nodibinājām Inovāciju centru, lai veicinātu inovatīvas vides attīstību, palīdzot uzņēmumiem īstenot savas ambīcijas ar inovācijas palīdzību.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi - Ikona "Dzimumu līdztiesība"

Dzimumu līdztiesība

Mēs iestājamies par vienlīdzīgām iespējām realizēt savu izaugsmes potenciālu. Tikai 32% no visiem Latvijas uzņēmumiem, kas ir SEB bankas klientu vidū, ir dibinājušas sievietes, tādēļ ar savām aktivitātēm uzsveram sieviešu vienlīdzību biznesa vidē, atbalstot gan forumu “Līdere”, gan programmu jaunietēm “Future heroes”. SEB arīdzan tiecas veicināt dzimumu līdzsvaru SEB augstākās vadības līmenī.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi - Ikona "Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme"

Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme

Mūsu uzņēmējdarbība veicina ekonomisko attīstību, rada jaunas darba vietas un sekmē sabiedrības izaugsmi, piemēram, sniedzot atbalstu uzņēmējiem. Mūsu finanšu līdzekļi sniedz privātpersonām un uzņēmumiem piekļuvi kapitālam un finanšu pakalpojumiem.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi - Ikona "Miers, taisnīgums, laba pārvaldība"

Miers, taisnīgums, laba pārvaldība

Mēs aktīvi strādājam, lai novērstu visu veidu korupciju. Mēs esam apņēmušies novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, kibernoziegumus, sabotāžu, uzbrukumu mēģinājumus un terorisma finansēšanu.