Switch to mobile version. Augšup

Mastercard Standard kredītkarte

Mastercard Standard kredītkarte

 • Pieejams gan bezprocentu kredītlimits līdz 45 dienām, gan kredītlīnija
 • Papildu līdzekļi, kas var sasniegt divu Jūsu mēnešalgu apmēru
 • Bezmaksas pirkumu apdrošināšana, tostarp interneta veikalos

Pirkumi, kas apmaksāti ar SEB kredītkarti sākot no 10.03.2021 (piem. mēbeles, apģērbs, apavi, mūzikas instrumenti, sporta un aktīvās atpūtas priekšmeti, rotaļlietas, sadzīves tehnika, dators, citas ilgtermiņa lietošanas preces), ir apdrošināti.

Pirkumu apdrošināšanai nav papildus jāpiesakās, tā ir bez maksas un attiecas arī uz pirkumiem internetā.

Izņēmumi
Apdrošināšanas objekts nav:
 • priekšmeti, kuru pirkuma cena ir virs 1000 eiro;
 • pirkuma brīdī lietoti (ne jauni) priekšmeti;
 • īrēti, nomāti, līzingā un/vai kredītā iegādāti priekšmeti;
 • priekšmeti, kas apdrošināšanas gadījuma brīdī nav pilnībā apmaksāti, tostarp priekšmeti, kas iegādāti uz pēcapmaksu;
 • pakalpojumi, tostarp priekšapmaksas pakalpojumi;
 • motorizēti transportlīdzekļi, piekabes, ūdens un gaisa transportlīdzekļi, to iekārtas, daļas un papildaprīkojums, to apkopei nepieciešamais aprīkojums;
 • skaidra nauda, markas un monētas, biļetes, čeki, vaučeri un citi apmaksas līdzekļi;
 • dārgakmeņi, dārgmetāli un no tiem izgatavoti priekšmeti;
 • tēlotājmākslas darbi, izņemot, lietišķās mākslas priekšmetus;
 • lāčādas kažoki;
 • dzīvnieki, augi;
 • ieroči;
 • pārtikas produkti, dzērieni, zāles, priekšmeti, kuru ierastais lietošanas termiņš ir īsāks par 3 mēnešiem un citi izlietojami priekšmeti, tostarp priekšmeti, kas ir paredzēti vienreizējai lietošanai;
 • nekustamā manta, būves, būvmateriāli, būvju daļas, pie būves piestiprināmas iekārtas un piederumi, piemēram, kondicionētāji, apkures iekārtas;
 • mazizmēra būves, strūklakas, baseini, karstā ūdens vannas un mucas, rotaļu un/vai kāpelēšanas konstrukcijas, siltumnīcas, garāžas, pažobeles, norobežojumi, laistīšanas šļūtenes un sistēmas u. c.;
 • uz pirkuma brīdi pārstrādāti, pārbūvēti un remontēti priekšmeti;
 • uz pirkuma brīdi bojāti vai netīri priekšmeti;
 • priekšmeti, kas iegādāti tālākpārdošanai, saimnieciskajai vai profesionālajai darbībai;
 • priekšmeti, kas publiski pieejamā vietā tiek atstāti bez uzraudzības. “Uzraudzība” nozīmē, ka Apdrošinātais vai Apdrošināšanas objekta likumīgais īpašnieks glabā mantas tā, ka Apdrošinātais nekavējoties pamana mantas zādzību vai bojājumu;
 • akumulatori, baterijas, filtri, lampas, dzinēja siksnas, kasetes u. c. nodilstošas daļas;
 • dokumenti;
 • kolekcijas;
 • priekšmeti, kurus Apdrošinātajam glabāt īpašumā ir aizliegts ar likumu.

Apdrošināšanas aizsardzības sākums un beigas

Pirkuma apdrošināšana automātiski stājas spēkā tiklīdz Jūsu iegādātā prece tiek Jums nodota. Apdrošināšana ilgst 180 dienas kopš pirkuma izdarīšanas ar kredītkarti.

Apdrošināšanas aizsardzība beidzas pirms termiņa, ja minēto 180 dienu laikā beidzas Jūsu kredītkartes derīguma termiņš un karte netiek atjaunota vai aizvietota.

Apdrošināšanas darbības teritorija

Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē. Tas nozīmē, ka apdrošināti būs gan Latvijas, gan ārzemju interneta veikalos un tirdzniecības vietās ar kredītkarti veiktie pirkumi.

Kā rīkoties, ja iestājas apdrošināšanas gadījums

Par apdrošināšanas gadījumu Jums nekavējoties jāinformē apdrošinātājs If P&C Insurance AS Latvijas filiāle. Pieteikumu varat iesniegt, zvanot +371 67338333 vai rakstveidā, apdrošinātāja mājaslapā Pirkuma apdrošināšanas atlīdzības pieteikums vai e-pastā atlidzibas@if.lv, pievienojot:

 • pirkuma čeku, kā arī čeku vai internetbankas izrakstu, kas apliecina, ka par pirkumu samaksājāt ar kredītkarti;
 • pilnvarotas remontdarbnīcas aprēķinu par preces remonta izmaksām, iekļaujot transporta izdevumus;
 • policijas izziņu, ja notikusi zādzība, ielaušanās vai laupīšana.

Nepieciešamības gadījumā If P&C Insurance AS Latvijas filiāle sazināsies ar Jums, lai lūgtu papildu dokumentus un pierādījumus, precizētu informāciju par apdrošināšanas gadījuma apstākļiem, zaudējumu apmēru un iespējamām atbildīgām personām vai vienotos par iespēju apskatīt notikuma vietu vai bojāto mantu.

Apdrošināšanas atlīdzības limits

 • Gadā – 4000 eiro
 • Par vienu apdrošināšanas objektu – 1000 eiro
 • Par vienu apdrošināšanas gadījumu – 2000 eiro
 • Apdrošināšanas atlīdzības limits par vienu apdrošināšanas gadījumu noteiktiem pirkumiem – 400 eiro
  Precīzu sarakstu skatīt Apdrošināšanas noteikumu 32. punktā

Pašrisks par katru gadījumu ir 30 eiro.


Atlīdzības izmaksas kārtība

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle speciālists pieņem lēmumu par atlīdzību 10 darba dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas. Par pieņemto lēmumu Jums tiks nosūtīts rakstisks paziņojums.

Apdrošināšanas atlīdzību If P&C Insurance AS Latvijas filiāle pārskaitīs uz Jūsu SEB bankas norēķinu kontu, no atlīdzības summas atskaitot 30 eiro pašrisku par apdrošināšanas gadījumu. Atlīdzības summa ir atkarīga no preces stāvokļa:

 • ja preci ir saprātīgi un ekonomiski lietderīgi remontēt, tad kompensācijas pamatā ir remonta izmaksas, tostarp nepieciešamas un saprātīgas transporta izmaksas;
 • ja preci nevar remontēt vai tas ir ekonomiski nelietderīgi, vai prece ir nozagta, tad kompensācijas pamatā ir preces pirkuma cena.

Kredītkaršu pirkumu apdrošināšanas noteikumi

Kā rīkoties, ja iestājas apdrošināšanas gadījums

Pieejamie naudas līdzekļi

Ar kredītkarti Jums ir pieejami gan personīgie naudas līdzekļi, gan bankas piešķirtais kredīts.

Kredītlimita atmaksa

Jūs varat izvēlēties izmantotā kredītlimita atmaksas veidu: bezprocentu kredītlimitu vai kredītlīniju.

Izmantotā kredītlimita automātiskā atmaksa par iepriekšējo mēnesi tiek veikta no Jūsu norādītā norēķinu konta 15. datumā (vai citā Jūsu izvēlētajā datumā no 5. līdz 15.), kad kontā jābūt pietiekamiem naudas līdzekļiem, lai segtu izmantoto kredītlimita summu un procentus.

Kredītlīnija (5%)

Kredītlīnijas iztērēto kredīta summu ir iespējams atmaksāt pakāpeniski – katra nākamā mēneša 5.-15. datumā atmaksājot bankai tikai 5% no iepriekšējā mēnesī izmantotā kredītlimita. Procenti, līgumsods, nokavējuma procenti tiek ieturēti kopā ar pamatsummu.

Piešķiramā kredītlimita apjoms ir no 300 EUR līdz 200% no Jūsu ikmēneša neto ienākumiem.

Bezprocentu kredītkarte (100%)

Bezprocentu kredītlimitu Jūs varat lietot līdz 45 dienām bez maksas – ja atmaksāsiet izlietoto kredītlimita summu līdz nākamā mēneša 15. datumam, procenti nebūs jāmaksā un kredītlimits atkal būs pieejams pilnā apmērā.

Piešķiramā kredītlimita apjoms ir no 300 EUR līdz 100% no Jūsu ikmēneša neto ienākumiem.

Kredītkaršu atmaksas veidi

Atļautie darījumi un limiti

Internetbankā Jums ir iespēja katrai kartei noteikt atļautos darījumus un limitus.

Kartes saņemšana pa pastu

Lai karti saņemtu pa pastu, aktualizējiet savu kontaktinformāciju internetbankā.

Pēc kartes saņemšanas tā 4 nedēļu laikā ir jāaktivizē SEB bankas bankomātā, internetbankā vai zvanot SEB bankai pa tālruni +371 26668777. Ja karte netiks aktivizēta, tā tiks slēgta.

Karšu darījumu limiti Jūsu finanšu drošībai

Jūsu konta līdzekļu papildu drošībai banka ir noteikusi mēneša tēriņu limitu – 5000 EUR, kas ietver gan pirkumus, gan darījumus bankomātos. Nepieciešamības gadījumā Jūs varat to mainīt.

Praktiski ieteikumi drošiem darījumiem ar karti

 • Glabājiet maksājumu karti drošībā.
 • Neizpaudiet savas kartes PIN kodu un neglabājiet to uzrakstītu uz papīra lapiņas kopā ar karti vai mobilajā telefonā. Apstiprinot savus darījumus ar PIN kodu, pārliecinieties, vai neviens cits to neredz.
 • Karti drīkst izmantot tikai persona, kuras vārds, uzvārds un paraksts ir uz kartes.
 • Pirms apstiprināt darījumu ar PIN kodu, vienmēr pārbaudiet darījuma summu.
 • Saglabājiet darījumu čekus, lai varētu tos salīdzināt ar darījumu atskaiti internetbankā.
 • Izmantojiet tikai drošu internetveikalu un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus.
 • Ja, veicot pirkumu, 3 reizes pēc kārtas nepareizi ievadīsiet kartes PIN kodu, tā drošības nolūkos tiks automātiski nobloķēta. Karti var atbloķēt bankomātā, ievadot pareizo PIN kodu.

Kā rīkoties maksājuma kartes nozaudēšanas gadījumā

 • Nekavējoties nobloķējiet karti. To varat izdarīt:
  • mobilajā lietotnē, sadaļā Kartes,
  • internetbankā, sadaļā Manas kartes
  • vai zvanot pa tālruni +371 26668777.
    
 • Ja atrodat savu maksājumu karti pēc tam, kad esat paziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, lūdzu, nelietojiet karti un sazinieties ar SEB banku.

Ja Jūs jau esat SEB bankas klients, kartei Jūs varat pieteikties internetbankā. Ja vēl neesat SEB bankas klients, izdarīt to varat jebkurā SEB bankas filiālē, līdzi ņemot pasi vai ID karti.

Lai karti saņemtu pa pastu, aktualizējiet savu kontaktinformāciju internetbankā.

Pēc kartes saņemšanas tā 4 nedēļu laikā ir jāaktivizē SEB bankas bankomātā, internetbankā vai zvanot SEB bankai pa tālruni +371 26668777. Ja karte netiks aktivizēta, tā tiks slēgta

Pakalpojums I Bezprocentu
kredīta limits
II Kredītlīnija III Fiksētais maksājums1
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru 5.00 EUR
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai ATM 2.50 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī)2 2.50 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru 15.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai ATM 10.00 EUR
Komisijas maksa par pirkumu Latvijā un ārzemēs Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) 2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM):
   •  līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas
   •  pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 0,1% no darījuma summas
Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas filiālē) 10.00 EUR
Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas internetbankā)3 Bez maksas
Kredītlimita palielināšanas pieteikuma izskatīšana 10.00 EUR
Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0% 21% (1,75% mēnesī) 24% (2% mēnesī)
Ikmēneša atmaksas summa 100% 5% Fiksēta saskaņā ar līgumu
Nokavējuma procenti (gadā) 36% (3% mēnesī)
Līgumsods (gadā) 36% (3% mēnesī)

Citas ar kredītkarti Bezkontakta Mastercard saistītās maksas un nosacījumi

Kartes/papildkartes sūtīšanas maksa pa pastu Latvijas teritorijā Bez maksas
Kartes/papildkartes sūtīšana pa pastu uz ārzemēm 6.00 EUR
Pretenzijas izskatīšana4, 5 Bez maksas
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes PIN koda, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā atbloķēšana SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes darījumu limita maiņa SEB bankas noteiktā standarta limita ietvaros (filiālē)6 5.00 EUR
Kartes darījumu limita maiņa virs SEB bankas noteiktā standarta maksimālā limita6 10.00 EUR
Kredīta izskatīšana Bez maksas
Konta atlikuma apskats:
   •  SEB bankas ATM Bez maksas
   •  citos ATM Latvijā 0.45 EUR
   •  citos ATM ārvalstīs 1.00 EUR
Kartes steidzama izgatavošana7 30.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu8 3%

 

Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izņemšanas darījumus 5 000 EUR.

Kopējais skaidras naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm - 7 000 EUR mēnesī.9

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB banka sniedz klientiem saistībā ar maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi - privātpersonām.

Vienā naudas iemaksas reizē bankomātā var iemaksāt 200 banknotes.

 


 

1 No 2017. gada decembra jaunas kartes ar fiksētā maksājuma atmaksas shēmu netiek piedāvātas.

2 Tiek iekasēta sākot ar otro kartes/papildkartes lietošanas mēnesi.

3 Izņemot kredītlimita palielināšanu.

4 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

5 SEB banka uzskata pretenziju par saņemtu:
    •  attiecīgajā darba dienā, ja pretenzija nosūtīta un saņemta SEB banka līdz 16:00;
    •  nākamajā darba dienā, ja pretenzija saņemta SEB banka pēc 16:00.

   Pretenzijas pieņemšanas laiks tiek saīsināts par vienu stundu pirmssvētku dienās.

6 Ietver POS, ATM un mēneša tēriņu limitu maiņu.

7 Ja karte pasūtīta darba dienā līdz plkst. 12.00, to var saņemt jau tajā pašā dienā pēc plkst. 16.00 Rīdzenes filiālē. Ja karte pasūtīta pēc plkst. 12.00, to Rīdzenes filiālē varēs saņemt nākamajā darba dienā pēc plkst. 16.00.

8 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā
https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html un https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.

9 Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Vēlaties kļūt par klientu?

Atšķirības: kredītlīnija un bezprocentu kredītlimits

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.