Mainīt valodu:

Mārketings - kādiem jābūt jauna uzņēmuma pirmajiem soļiem digitālajā mārketingā

Edgars Koroņevskis, digitālā mārketinga konsultants

Uzsākšanai #Mārketings

Uzsākot savu biznesu ir jāapzinās biznesa mērķi un atbilstoši jāizvēlas savu mērķauditoriju. Kad mērķauditorija ir izpētīta, ir jāizvēlas atbilstošas mediju platformas, ko vēlaties izmantot produkta vai pakalpojuma reklamēšanai, un komunikācijai ar potenciālo patērētāju. Tie var būt sociālie mediji, mājaslapa, e-pasts vai pat mobilais tālrunis, ir nepieciešams atrast pareizo platformu.

Domājot par sava uzņēmuma domēnu, ir nozīmīgi, lai tas netiktu jaukts ar kāda cilvēka vai cita uzņēmuma vārdu, jo tas var mulsināt patērētāju, kā arī to izvēloties ir jāņem vērā, ka domēna vārdam ir jābūt tādam, lai konkurents to nenozagtu.

Nedrīkst aizmirst, ka ir rūpīgi jāpārdomā saturs ko piedāvāt auditorijai, kā arī, kas ir uzņēmuma komunikācijas mērķis, atbilstoši piemērojot saturu izvēlētajām mediju platformām. Vērts padomāt: Kā komunicēt ar savu mērķauditoriju? Kādēļ ir jāveic mērķauditorijas izpēte? Kas ir jāņem vērā izvēloties sava uzņēmuma domēnu?

Katram Jūsu biznesa solim

1
 

  Uzsākšanai  

Ekspertu atziņas un pieredze veiksmīgai biznesa uzsākšanai – , no ideju radīšanas līdz mārketinga padomiem. 

2
 

  Attīstībai  

Efektīva biznesa vadība un labākā prakse, sākot no esošu procesu optimizēšanas līdz jaunu ieviešanai. 

3
 

  Izaugsmei  

Tirgus līderu skatījums uz klientu bāzes attīstību, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu un biznesa modeļa pielietošanu. 

Pārliecība. Katra biznesa pamatkapitāls.

Sāciet savu uzņēmumu ar SEB banku.

Uzzināt vairāk