Mainīt valodu:

Vadītāja spējai sastrādāties ar komandu ir ļoti liela nozīme. Ir vairāki piemēri, kas pierāda, ka vadītāja maiņa spēj ievērojami uzlabot uzņēmuma rentabilitāti. Komanda ir svarīgāka par ideju un mērķi, jo profesionāli cilvēki spēj sasniegt jebkurus biznesa mērķus, ja tiem ir vienots skatījums uz būtiskām lietām.

Attīstībai #Izaugsme
  • Komandai ir vajadzīgs labs vadītājs
  • Komanda ir svarīgāka par ideju un mērķi

Katram Jūsu biznesa solim

1
 

  Uzsākšanai  

Ekspertu atziņas un pieredze veiksmīgai biznesa uzsākšanai – , no ideju radīšanas līdz mārketinga padomiem. 

2
 

  Attīstībai  

Efektīva biznesa vadība un labākā prakse, sākot no esošu procesu optimizēšanas līdz jaunu ieviešanai. 

3
 

  Izaugsmei  

Tirgus līderu skatījums uz klientu bāzes attīstību, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu un biznesa modeļa pielietošanu. 

Pārliecība. Katra biznesa pamatkapitāls.

Sāciet savu uzņēmumu ar SEB banku.

Uzzināt vairāk