Mainīt valodu:

Reāli cilvēki, viņu pieredze un viedokļi palīdzē labāk izprast savu produktu, un, iespējams, uzzināt par to kaut ko negaidītu.

Uzsākšanai #Klientu atrašana

Vērtīgas atziņas:

  • Izstādes ir laba iespēja satikt savus klientus un uzzināt to domas.
  • Klientu atsauksmes var izmantot gan mārketinga komunikācijā, gan sava produkta pilnveidošanai.
  • Ir svarīgi izvairīties no vieglā “es jau pats visu zinu” ceļa, un ieklausīties savos klientos, lai saprastu vai mani priekšstati atbilst īstenībai.

Katram Jūsu biznesa solim

1
 

  Uzsākšanai  

Ekspertu atziņas un pieredze veiksmīgai biznesa uzsākšanai – , no ideju radīšanas līdz mārketinga padomiem. 

2
 

  Attīstībai  

Efektīva biznesa vadība un labākā prakse, sākot no esošu procesu optimizēšanas līdz jaunu ieviešanai. 

3
 

  Izaugsmei  

Tirgus līderu skatījums uz klientu bāzes attīstību, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu un biznesa modeļa pielietošanu. 

Pārliecība. Katra biznesa pamatkapitāls.

Sāciet savu uzņēmumu ar SEB banku.

Uzzināt vairāk