Mainīt valodu:
Image
Investment funds

Ieguldījumu fondi

Uzticiet ikdienas ieguldījumu lēmumus profesionāļiem.

Paragraphs

Jums tikai jāizvēlas atbilstošākā ieguldījumu stratēģija ar attiecīgo riska līmeni. Pārējo paveiks mūsu profesionāļu komanda.

 • Ieteicami ilgtermiņa ieguldījumiem
 • Minimālā ieguldījuma summa ir 1 eiro
 • Plaša izvēle – dažādu stratēģiju, ģeogrāfiju, akciju, obligāciju un tehnoloģiju fondi
 • Ērta uzdevumu noformēšana internetbankā un portfeļa pārskats mobilajā lietotnē
 • Fonds iegulda dažādu ieguldījumu pārvaldītāju fondos. Pastāv risks, ka atsevišķs fonds var nepildīt savas saistības.
 • Atsevišķi ieguldījumu fonda turētie finanšu instrumenti var nebūt pietiekami likvīdi. Šādos gadījumos ir grūti vai neiespējami ātri pārdot vairāk šo finanšu instrumentu un izvairīties no to cenu samazināšanās
 • Ja ieguldījumi tiek veikti ārvalstu valūtā, ieguldījumu valūtas kursa svārstības var mainīt arī ieguldījuma vērtību.
   

Kā investēt fondos?

 • Pārliecinieties, ka Jums ir atvērts Vērtspapīru konts. Atvērt to var internetbankā
 • Izvēlieties fondus, kuros ieguldīt
 • Pērciet fondus
 • Labākajiem ilgtermiņa rezultātiem mēs iesakām noformēt fonda regulāro maksājumu, jo tas samazinās portfeļa svārstības

SEB Ieguldījumu fondi

SEB ieguldījumu fondus pārvalda ieguldījumu profesionāļi saskaņā ar konkrētā fonda prospektu. Šie fondu veidi var būt piemēroti dažādiem ieguldītāju tipiem - gan klientiem, kuri sagaida zemu ieguldījumu risku un atdevi, kā arī klientiem, kuru mērķis ir papildināt sabalansētu ieguldījumu portfeli, uzņemoties lielāku risku.

Izvēlies sev piemērotāko riska līmeni, un par pārējo parūpēsies fonda pārvaldības komanda.

Stratēģiju fondi ir piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem. Izvēloties piemērotāko stratēģiju, noteicošais ir ieguldījuma mērķis, termiņš un pieņemamais riska līmenis. Uzzini vairāk

 • Izvēlieties no dažādiem fondiem: obligāciju, naudas tirgus un akciju fondos. Turklāt Jūs varat izvēlēties no dažādām valstīm, reģioniem un tautsaimniecības nozarēm
 • Piemēroti dažādiem ieguldītāju tipiem

SEB ieguldījumu fondus pārvalda ieguldījumu profesionāļi saskaņā ar konkrētā fonda prospektu. Šie fondu veidi var būt piemēroti dažādiem ieguldītāju tipiem - gan klientiem, kuri sagaida zemu ieguldījumu risku un atdevi, kā arī klientiem, kuru mērķis ir papildināt sabalansētu ieguldījumu portfeli, uzņemoties lielāku risku.

Izvēlies sev piemērotāko riska līmeni, un par pārējo parūpēsies fonda pārvaldības komanda.

Stratēģiju fondi ir piemēroti ilgtermiņa ieguldījumiem. Izvēloties piemērotāko stratēģiju, noteicošais ir ieguldījuma mērķis, termiņš un pieņemamais riska līmenis. Uzzini vairāk

Investīciju ABC

Uzsākot ieguldīšanu, var būt sarežģīti saprast visas detaļas. Tāpēc mēs izveidojām īsu rokasgrāmatu, kas Jums palīdzēs iegūt pamatinformāciju. 

 • Rokasgrāmata ieguldījumu uzsākšanai
 • Ieteikumi par to, kam pievērst uzmanību, izvēloties, kur ieguldīt
 • Atsevišķu ieguldījumu produkti īpatnības un priekšrocības

Uzsākot ieguldīšanu, var būt sarežģīti saprast visas detaļas. Tāpēc mēs izveidojām īsu rokasgrāmatu, kas Jums palīdzēs iegūt pamatinformāciju. 

Ieguldījumu produktu cenas lielā mērā ir atkarīgas no fonda, kurā Jūs plānojat ieguldīt. Visas maksas, kas saistītas ar fondiem, kuros vēlaties ieguldīt, Jūs varat apskatīt šeit. Tomēr Jums vajadzētu ņemt vērā šādas izmaksas:

 • Vērtspapīru konta atvēršana
 • Uzglabāšanas maksa / Mēneša pārvaldīšanas maksa
 • Pastāvīgā fonda maksa
Pakalpojums Cena Internetbankā/ Filiālē
Ikmēneša apkalpošanas maksa par SEB U un F klases ieguldījumu fondiem1, 2, 3
Ikmēneša apkalpošanas maksājumā iekļauta fondu apliecību pirkšana, regulārā pirkšana, pārdošana, maiņa un turēšana:
 • Cenu grupa 3 (akciju fondi, kā arī SEB Active 80 un SEB Active 55 fondi)
0.035%
 • Cenu grupa 2 (obligāciju fondi, kā arī SEB Active 20 un SEB Active 30 fondi)
0.035%
 • Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi)
0.01%
Maksa par citu klašu SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem3
Regulārais pirkšanas uzdevumu pieteikums4 Bez maksas
Fondu apliecību pārdošana Bez maksas
Maiņa Bez maksas
Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu5 0,0150%

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms - 1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā.


 
1 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB U klases ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

2 Maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz katras dienas beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

3 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija.

4 Jauna regulārā pirkšanas uzdevumu pieteikšana nav pieejama.

5 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus.

Neesat drošs, ar ko sākt? Mūsu konsultanti var palīdzēt.

 • Saņemiet konsultāciju tiešsaistē video formātā

Veicot ieguldījumus, Jūs esat pasargāts saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus direktīvu (MiFID)

 • Fondu, akciju vai citu finanšu instrumentu ieguldītāju aizsardzība
 • Finanšu tirgu caurspīdīgums
 • Jūsu ieguldījumi tiek uzglabāti atsevišķi no bankas bilances, kas nozīmē, ka tie ir pasargāti no kreditoriem

Lai ieguldītu, ir nepieciešams vērtspapīru konts

 • Tajā tiek glabāti vērtspapīri un veikti vērtspapīru darījumi
 • Pārskaitiet vai saņemiet vērtspapīrus no trešajām personām, t. i., no kādas citas privātpersonas vai uzņēmuma
 • Iespēja pirkt un pārdot patstāvīgi, izmantojot internetbanku