Mainīt valodu:

Valūtas maiņas rīkojums

Paragraphs

Valūtas maiņas rīkojums ir Jūsu rīkojums bankai mainīt valūtu bez papildu apstiprinājuma, gadījumā, ja izvēlēto valūtu kurss tirgū atbilst norunātajam un rīkojumā norādītajam valūtas kursam rīkojuma darbības laikā.

Ja valūtas tirgus cena atšķiras no norunātās cenas un banka nav veikusi valūtas maiņu saskaņā ar rīkojumā norādītajiem nosacījumiem, Jūs varat atcelt rīkojumu. Pirms šī darījuma noslēgšanas bankā ir jāparaksta papildu dokumentācija.
 

Darījuma pamatnosacījumi

  • Darījums ir spēkā starp Jums un banku norunātā periodā, un rīkojuma noteikumi un nosacījumi var tikt izpildīti jebkurā laikā
  • Rīkojuma minimālā summa ir 100 000 eiro
  • Darījumu ir iespējams atcelt, pirms ir sniegta instrukcija
  • Forward un Swap darījumi var tikt noslēgti izpildītā rīkojuma ietvaros
  • Bezskaidras naudas darījumiem netiek piemērota papildu maksa

Piemērs

Šodien uzņēmums saņēma kopumā 100 000 ASV dolāru par pārdotajām precēm. Pašlaik šīs valūtas tirgus vērtība ir 1,30 ASV dolāri par vienu eiro. Šī cena ir neizdevīga uzņēmumam, tāpēc tas dod vienas nedēļas zaudējumu novēršanas / peļņas gūšanas rīkojumu, t.i., uzņēmums norīko banku veikt valūtas maiņu, kad ASV dolāra valūtas kurss būs 1,25. Pēc trīs dienām ASV dolāra valūtas kurss sasniedz tādu līmeni, kādu vēlējās uzņēmums. Banka izpilda darījumu – maina naudu pēc kursa 1,25 un informē par to uzņēmumu. Gadījumā, ja ASV dolāra valūtas kurss nedēļas laikā nesasniedz tādu valūtas kursu, kādu vēlas uzņēmums, darījums kļūst spēkā neesošs bez papildu paziņojuma.

Sazinieties ar mums, lai iegūtu papildu informāciju

 

Zvaniet:
Klientu centrs +371 2 666 8777
Tirgus pārdošana no plkst. 8.00 līdz 17.00 +371 6 721 5656

Sūtiet e-pastu: 
tcm_latvia@seb.lv
 

 

 

Lūdzu, pievēstiet uzmanību, ka šeit norādītie dati, piemēri un informācija par atvasinātajiem finanšu instrumentiem ir tikai informatīvi. Šī informācija ir sagatavota, neņemot vērā Jūsu zināšanas vai pieredzi saistībā ar konkrētiem finanšu instrumentiem un bez informācijas par Jūsu ieguldījumu mērķiem vai finansiālajām iespējām uzņemties riskus saistībā ar darījuma noslēgšanu, kas atbilst Jūsu ieguldījumu mērķiem. Tāpēc to nevar uzskatīt par personīgu ieguldījumu ieteikumu, atvasinātu finanšu instrumentu tirdzniecības padomu vai ieguldījumu izpēti, rīkojumu vai ielūgumu pirkt vai pārdot konkrētus finanšu instrumentus un tas nav jebkura sekojošā darījuma pamats vai daļa no tā.