Mainīt valodu:
Image
Man and woman having a conversation

Klientu priekšrocību programma

Paragraphs

Klientu priekšrocību programma ir īpašs piedāvājums aktīviem bankas pakalpojumu lietotājiem, kuri algu saņem SEB bankas kontā. Programma piedāvā trīs līmeņu atlaides un iespējas.

Programmai ikviens SEB bankas klients var pieteikties internetbankā vai SEB klientu klātienes apkalpošanas vietās.

Piesakoties programmai, Jūs saņemsiet saviem bankas pakalpojumu lietošanas paradumiem atbilstoša līmeņa priekšrocības. Mainoties Jūsu finanšu pakalpojumu klāstam SEB bankā, mainīsies arī Jūsu Priekšrocību programmas līmenis.

Pieteikties internetbankā

Priekšrocības

Priekšrocības zelta un sudraba līmeņa klientiem:

 • Ar pakalpojumu sarakstu var iepazīties cenrādī.
 • Atlaides noteiktiem bankas produktiem.

Nosacījumi

Spēkā klientiem, kuri pieteikušies Klientu priekšrocību programmai no 2018. gada 26. aprīļa.

Programmas dalībnieks Sudraba līmenis Zelta līmenis
Ikviens SEB bankas klients, kurš pieteicies Klientu priekšrocību programmai
 • Ikmēneša ienākumi* kontā no 1 000 EUR
 • Klienta komplekts
 • Ikmēneša ienākumi* kontā sākot no 1 500 EUR
 • Klienta komplekts
 • Vismaz viens no ilgtermiņa uzkrājumu pakalpojumiem**

* Ienākumi no Latvijā reģistrētām juridiskām personām

** Termiņnoguldījums, kura sākotnējais termiņš ir vismaz 1 gads, pensiju 3. līmenis, privātais uzkrājums ar apdrošināšanu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Informāciju par to, vai esat pieteicies Klientu priekšrocību programmai, kad esat pieteicies un kāds ir Jūsu pašreizējais līmenis, varat redzēt internetbankas sadaļā Citi/Uzstādījumi – Klientu priekšrocību programma.

Jā, Klientu priekšrocību programmai var pieteikties katrs klients. Savukārt atlaides Sudraba un Zelta līmenī tiks piemērotas, mainoties Jūsu bankas pakalpojumu lietošanas paradumiem.

Priekšrocību programmas līmeņi mainās atkarībā no Jūsu bankas pakalpojumu lietošanas paradumiem: regulāro ikmēneša ienākumu apjoma kontā un izmantoto bankas pakalpojumu skaita un veida. Tiem mainoties, mainīsies arī Jūsu Priekšrocību programmas līmenis.

Galvenās programmas priekšrocības ir dažādas atlaides bankas ikdienas pakalpojumiem un regulāra apkopotas informācijas saņemšana par bankas jaunumiem.

Uzzināt kas pietrūkst, lai sasniegtu nākamo programmas līmeni, iespējams divos veidos. Internetbankā varat uzzināt, vai Jūs esat Klientu priekšrocības programmas dalībnieks un kāds ir esošais priekšrocību līmenis.

Ja vēlaties izmantot Sudraba vai Zelta līmeņa priekšrocības, aicinām iepazīties ar nosacījumiem mūsu mājas lapā.

Pakalpojums Standarta cena Cena Sudraba līmeņa klientiem Cena Zelta līmeņa klientiem
Klienta komplekta apkalpošanas maksa mēnesī
Aktīvais komplekts1 4.00 EUR 3.60 EUR 3.00 EUR
Kredītkartes
Maksa par izmantoto kredīta limitu kredītkartēm2 ar kredītlīnijas cenrādi 18% gadā 18% gadā 14% gadā
Maksa par izmantoto kredīta limitu kredītkartēm2 ar fiksēto atmaksas cenrādi 18% gadā 18% gadā 14% gadā
Mastercard Gold kartes:
 • izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā lietotnē vai ATM
3.60 EUR 3.60 EUR 1.80 EUR
 • izgatavošanas maksa, karti aktivizējot klātienē bankā vai zvanot uz Klientu centru
5.00 EUR 5.00 EUR 5.00 EUR
 • lietošanas maksa (mēnesī)3
3.60 EUR 3.60 EUR 1.80 EUR
Dzīvības apdrošināšana ar līdzekļu uzkrāšanu (fondos)
Administrēšanas izdevumi no iemaksātajām apdrošināšanas prēmijām (% no katras prēmijas) līdz 1,30% līdz 1,2% līdz 1,2%
Administrēšanas izdevumi no uzkrājuma (% gadā) līdz 1,32%,
min. 1.95 EUR/mēn.
līdz 1,2%,
min. 1.95 EUR/mēn.
līdz 1,2%,
min. 1.95 EUR/mēn.
Pensiju 3. līmenis
Komisijas maksa no pensiju plāna vidējiem aktīviem gadā (%):
 • SEB-Sabalansētais
  SEB- Aktīvais
0,91% 0,91% 0,58%
 • SEB-Indeksu plāns
0,75% 0,75% 0,42%

Komisijas maksas par citiem pakalpojumiem tiek piemērotas saskaņā ar standarta SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi.


 
1 Aktīvajā komplektā papildus ietilpst – visu Kredītkaršu (izņemot GOLD un World Elite) lietošana bez mēneša maksas visu komplekta lietošanas laiku.

2 Mastercard Standarta, Mastercard Gold, Mastercard World Elite kredītkarte.

3 Tiek iekasēta sākot ar otro kartes lietošanas mēnesi.