Switch to mobile version. Augšup

Par pensiju 2. līmeni

Par pensiju 2. līmeni

Uzkrājumu veido daļa no Jūsu sociālās apdrošināšanas iemaksām

 • Papildu iemaksas nav jāveic
 • Kapitāls tiek uzkrāts tieši Jums
 • Uzkrāto kapitālu saņemsiet, sasniedzot valsts noteikto pensijas vecumu

Kas ir pensiju 2. līmeņa dalībnieki?

Pensiju 2. līmeņa dalībnieki ir visi strādājošie, kas dzimuši pēc 1971. gada 1. jūlija vai individuāli pieteikušies pensiju 2. līmenim.

Vai pensiju 2. līmenī jāveic papildu iemaksas?

Pensiju 2. līmenis nav jāpapildina patstāvīgi, uzkrājumu veido Jūsu sociālās apdrošināšanas iemaksas. Šogad iemaksu apjoms Jūsu pensijas kapitālam ir 6% no Jūsu bruto algas.

Kā tiek uzkrāts un saņemts pensiju 2. līmeņa kapitāls?

Jūsu uzkrātā kapitāla apjomu iespējams uzzināt VSAA vai portālā latvija.lv. Uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu iespējams saņemt, sasniedzot valstī noteikto pensionēšanās vecumu, kad varat izvēlēties Mūža pensiju vai pievienot uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu Jūsu pensiju 1. līmenim.

Latvija.lv logo

SEB pensiju 2. līmeņa plāniem varat pieteikties arī tad, ja neesat SEB bankas klients.Latvija.lv logo
To iespējams izdarīt jebkurā VSAA nodaļā vai portālā latvija.lv.

 

Uzziniet sev atbilstošāko pensiju 2. līmeņa plānu!

Lūdzu, norādiet savu vecumuAtbilstoši Jūsu vecumam piedāvājam ieguldījumu plānu

SEB dinamiskais plāns

 • Līdz pensijas vecumam ir vairāk nekā 30 gadi
 • Ilgtermiņā potenciāli lielākais kapitāla pieaugums
 • Īstermiņā var būt ļoti ievērojamas kapitāla svārstības

Vēlos, lai ar mani sazinās

Uzzināt vairāk par plānu


Atbilstoši Jūsu vecumam piedāvājam ieguldījumu plānu

SEB aktīvais plāns

 • Līdz pensijas vecumam ir vairāk nekā 20 gadi
 • Ilgtermiņā potenciāli lielākais kapitāla pieaugums
 • Īstermiņā var būt ievērojamas kapitāla svārstības

Vēlos, lai ar mani sazinās

Uzzināt vairāk par plānu


Atbilstoši Jūsu vecumam piedāvājam ieguldījumu plānu

SEB sabalansētais plāns

 • Līdz pensijas vecumam ir vairāk nekā 10 gadi
 • Ilgtermiņā mērens kapitāla pieaugums
 • Īstermiņā var būt nelielas kapitāla svārstības

Vēlos, lai ar mani sazinās

Uzzināt vairāk par plānu


Atbilstoši Jūsu vecumam piedāvājam ieguldījumu plānu

SEB konservatīvais plāns

 • Līdz pensijas vecumam ir mazāk nekā 10 gadi
 • Ilgtermiņā neliels kapitāla pieaugums
 • Īstermiņā - minimālas kapitāla svārstības

Vēlos, lai ar mani sazinās

Uzzināt vairāk par plānu

Izvēlēties citu ieguldījumu plānu

SEB dinamiskais plāns

Piemērots klientiem, kuri ilgtermiņā sagaida potenciāli lielāko kapitāla pieaugumu un vienlaikus ir gatavi uzņemties augstu ieguldījumu risku. Īstermiņā šim plānam var būt ievērojamas kapitāla svārstības.

Gadu skaits līdz pensijai

Gadu skaits līdz pensijai Vairāk nekā 30 gadu

Investīcijas akcijās

Akciju īpatsvars līdz 75%

Riska līmenis ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zemāks risks

Augstāks risks

SEB aktīvais plāns

Piemērots klientiem, kuri sagaida lielāku kapitāla pieaugumu ilgākā laika periodā. Īstermiņā ir iespējamas ievērojamas uzkrājuma svārstības.

Gadu skaits līdz pensijai

Gadu skaits līdz pensijai Vairāk nekā 20 gadu

Investīcijas akcijās

Akciju īpatsvars līdz 50%

Riska līmenis ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zemāks risks

Augstāks risks

SEB sabalansētais plāns

Piemērots klientiem, kuri sagaida mērenu kapitāla pieaugumu un ir gatavi samērīgām īstermiņa svārstībām.

Gadu skaits līdz pensijai

Gadu skaits līdz pensijai 10–20 gadu

Investīcijas akcijās

Akciju īpatsvars līdz 25%

Riska līmenis ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zemāks risks

Augstāks risks

SEB konservatīvais plāns

Piemērots klientiem, kuri vēlas saglabāt uzkrājumu ilgtermiņā ar minimālām kapitāla svārstībām īstermiņā.

Gadu skaits līdz pensijai

Gadu skaits līdz pensijai Mazāk nekā 10 gadu

Investīcijas akcijās

Akciju īpatsvars 0%

Riska līmenis ?
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Zemāks risks

Augstāks risks

Pensiju 2. līmenis tiek uzkrāts tieši Jums, tāpēc ir būtiski, lai izvēlētais pensiju plāns atbilstu Jūsu gadu skaitam līdz pensijai un vēlamajai ieguldījumu stratēģijai.

Gadu skaits līdz pensijai

 

Jo ilgāks laiks līdz pensijas vecumam, jo augstāku risku Jūs varētu uzņemties saistībā ar sava izvēlētā pensiju plāna ieguldījumu stratēģiju. Ja līdz pensijai Jums ir vairāk nekā 10 gadi, iespējams, Jums piemērotāks būtu kāds no aktīvās stratēģijas plāniem, kas koncentrējas uz lielākas peļņas gūšanu ilgtermiņā. Ja Jums līdz pensijai ir palikuši 10 vai mazāk gadu, aicinām savu ieguldījumu plānu izvēlēties īpaši rūpīgi – iespējams, Jums atbilstošākais ir kāds no konservatīvās stratēģijas plāniem.

Nav ieteicams bieži mainīt pensiju plānus, tomēr, tuvojoties pensionēšanās brīdim, būtu vēlams atkārtoti novērtēt savu vēlmi uzņemties risku un iespējams pieteikties pensiju plānam ar zemāku risku.

Ieguldījumu stratēģijas

Pensiju plāni ar aktīvo stratēģiju (ieguldījumi akcijās līdz 75% un 50% no kopējiem plāna ieguldījumiem) ir riskantāki, bet arī potenciāli ienesīgāki. Konservatīvajos plānos ieguldījumi akcijās netiek veikti, līdz ar to tie ir salīdzinoši ar vismazāko risku, taču ar potenciāli mazākām peļņas iespējām. Savukārt pensiju plāni ar sabalansēto stratēģiju (ieguldījumi akciju tirgū līdz 25% no kopējiem plāna ieguldījumiem) ir vidusceļš – mazāk riskanti, salīdzinot ar aktīvajiem plāniem, bet ar potenciāli augstākām peļņas iespējām, salīdzinot ar konservatīvajiem plāniem.

Izvērtējiet arī pensiju 2. līmeņa līdzekļu pārvaldnieka reputāciju un darbības pieredzi, jo arī no tā būs atkarīgs Jūsu uzkrātā kapitāla apmērs. Pensiju plāns un tā pārvaldnieks jāizvēlas atbildīgi, turklāt pensiju plāna uzrādītajiem rezultātiem vēlams regulāri sekot līdzi. Apskatīt visu pārvaldītāju pensiju 2. līmeņa plānu rezultātus var portālā www.manapensija.lv.

Atcerieties, ka Jums ir tiesības reizi kalendārā gada laikā mainīt pārvaldnieku un divas reizes – plānu viena pārvaldnieka ietvaros.

Latvija.lv logo

Šobrīd vidējais SEB pensiju 2. līmeņa dalībnieka uzkrājuma apmērs ir 3745 EUR*.Latvija.lv logo
Vai Jūs zināt, kāds ir Jūsu uzkrājuma apmērs, un kam uzticat sava uzkrājuma pārvaldīšanu?

*Vidējais SEB pensiju 2. līmeņa uzkrājums uz 31.01.2020, manapensija.lv

Kā noskaidrot sava pensiju 2. līmeņa uzkrājuma apmēru?

Savu pensiju 2. līmeņa uzkrājuma apmēru varat uzzināt portālā latvija.lv. Tāpat tas iespējams jebkurā VSAA nodaļā.

Kas ietekmē Jūsu uzkrājuma apmēru?

Jūsu uzkrājuma apmēru ietekmē:

 • veikto iemaksu apjoms (apmaksājot nodokļus brīdī, kad saņemat algu);
 • izvēlētā pensiju plāna darbības rezultāti.

No 2020. gada 1. janvāra pensiju 2. līmenī uzkrāto kapitālu iespējams mantot arī gadījumā, ja tā veidotājs no dzīves šķīries vēl pirms pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 

Pensiju 2. līmeņa dalībniekam jāveic viena no izvēlēm:

 1. pievienot uzkrāto kapitālu valsts budžetam;
 2. pievienot vienas izvēlētas personas pensiju 2. līmeņa uzkrājumam;
 3. atstāt mantojumā Civillikumā noteiktajā kārtībā.

Kā veikt izvēli?

Izvēli iespējams veikt elektroniski – portālā “latvija.lv” vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kā arī klātienē VSAA filiālēs, sākot no 2020. gada 1. janvāra.

Sīkāka informācija par mantošanas iespējām pieejama VSAA mājaslapā.

Atbildīga pārvaldīšana

Stabila pārvaldīšana, saglabājot un palielinot Jūsu uzkrāto kapitālu ilgtermiņā.

Darbības rezultāti

Mūsu ieguldījumu plānu ienesīgums ilgtermiņā ir viens no augstākajiem Latvijā.

Pievienotā vērtība

Vairāk nekā 30% no SEB pensiju plānu līdzekļiem tiek ieguldīti Latvijā.
 

Pārmantojamība

Pensionējoties un izvēloties Mūža pensijas apdrošināšanu ar labuma guvēju, ir iespējama uzkrātā pensiju 2. līmeņa kapitāla pārmantojamība.

Uzticība

Katrs ceturtais dalībnieks ir uzticējis savu pensiju 2. līmeņa kapitālu SEB.

Pieredze

Rūpējamies par klientu pensiju uzkrājumiem vairāk nekā 15 gadus.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Vēlos, lai ar mani sazinās

Jums zvanīs SEB darbinieks, lai pārrunātu Jūsu jautājumus par pensiju 2. līmeni un kā izvēlēties sev piemērotāko ieguldījumu plānu.

Jūsu dati tiks apstrādāti atbilstoši Datu apstrādes principiem (PDF), ar kuriem varat iepazīties arī SEB klientu apkalpošanas vietās.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.