Switch to mobile version. Augšup

Kas ir Mūža pensija?

Mūža pensijas apdrošināšana ir veids, kā pensijas gados ērtā un Jūsu vajadzībām piemērotā veidā saņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumu

  • Garantēta pensijas izmaksa līdz mūža beigām
  • Pensijas izmaksa tiks pielāgota Jūsu individuālajām vajadzībām
  • Iespēja parūpēties par tuviniekiem, norādot labuma guvēju, kurš nāves gadījumā turpinās saņemt Jūsu nopelnīto pensiju

Sasniedzot valsts pensijas vecumu vai priekšlaicīgi pensionējoties, Jums ir jāizdara izvēle, kā saņemt pensiju 2. līmeņa uzkrājumu:

  • uzkrājumu pievienot pensiju 1. līmeņa līdzekļiem un saņemt to kopā ar vecuma pensiju.
  • noslēgt Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu ar kādu no apdrošināšanas kompānijām, saskaņā ar kuru tiks veikta pensijas izmaksa uz Jūsu kontu.

No 01.07.2021. SEB Life and Pension Baltic SE nepiedāvā Mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumus.

Kā varu uzzināt savu pensiju 2. līmeņa uzkrājuma apmēru?

Uzkrājuma apmēru varat uzzināt jebkurā VSAA filiālē vai portālā www.latvija.lv (sadaļā "E-pakalpojumi", izvēloties atskaiti "Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts").

Vai pensionējoties man obligāti jāpiesakās pensiju 2. līmeņa uzkrājuma saņemšanai?

Šobrīd lēmumu par pensiju 2. līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanu Jūs varat atlikt līdz 2021. gada 30. novembrim.

Vai visu pensiju 2. līmeņa uzkrājumu var saņemt vienā izmaksas reizē?

Nē, valstī noteiktā kārtība šādu iespēju neparedz.

Kā rīkoties ar pensiju 2. līmeņa kapitālu pensionāram, kurš turpina strādāt?

Ja turpināt strādāt, bet esat pieprasījis/-usi vecuma pensiju (pensiju 1. līmenis), tad šobrīd varat atlikt lēmuma pieņemšanu par pensiju 2. līmeņa kapitāla izmantošanu līdz 2021. gada 30. novembrim.

Vai, izvēloties Mūža pensijas apdrošināšanu, mana nauda ir drošībā?

Jā, jo pakalpojumu stingri regulē LR normatīvie akti, kā arī Mūža pensiju aizsargā Apdrošināto aizsardzības fonda garantijas.

Vai varu atteikties no noslēgtā Mūža pensijas līguma?

15 dienu laikā no Mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas, persona var atteikties no līguma. Kad līgums ir stājies spēkā (sākot ar 16. dienu), pārtraukt līgumu, mainīt līguma nosacījumus vai pievienot uzkrājumu valsts pensijai, vairs nav iespējams.

Kas notiek, ja saņemu Mūža pensijas izmaksu, bet vienlaikus turpinu strādāt?

Šajā gadījumā pensiju 2. līmeņa dalībnieka konts tiek slēgts, un sociālās apdrošināšanas iemaksas pilnībā tiek novirzītas pensiju 1. līmenim. Reizi gadā tiek veikts valsts pensijas pārrēķins.

Vai varu noslēgt Mūža pensijas līgumu ar vairākām apdrošināšanas sabiedrībām?

Nē, Mūža pensijas apdrošināšanas līgumu var noslēgt tikai ar vienu apdrošināšanas sabiedrību.

Vai Mūža pensijas saņēmējam ir jāmaksā nodokļi?

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiek ieturēts no katras Mūža pensijas izmaksas:

  • 20% likme summai līdz 1667 EUR mēnesī
  • 23% likme summas daļai, kas mēnesī pārsniedz 1667 EUR

Mūža pensijas izmaksu, kurai tiek piemērota 23% likme, saņemot retāk nekā reizi mēnesī, var rasties nodokļa pārmaksa (ja bruto summa nepārsniedz 20 000 EUR gadā).

Kas var būt labuma guvējs?

Labuma guvējs var būt jebkura Mūža pensijas apdrošināšanas klienta brīvi izvēlēta persona. Labuma guvēju ir iespējams neierobežoti mainīt garantētā izmaksas posma laikā.

Kas ir garantētais izmaksas posms?

Tas ir laika posms, kurā Mūža pensijas apdrošināšanas klienta nāves gadījumā viņam paredzēto pensiju turpina saņemt labuma guvējs. Mūža pensiju labuma guvējam izmaksā tādā apmērā un regularitātē, kāda tā ir norādīta Mūža pensijas apdrošināšanas līgumā.

Kā un cik ilgi notiek Mūža pensijas izmaksa labuma guvējam?

Pensijas izmaksa labuma guvējam tiek izmaksāta tādā pašā apmērā, kā tā paredzēta Mūža pensijas apdrošināšanas klientam.

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.