Switch to mobile version. Augšup

Patēriņa kredīts

Patēriņa kredīts

 • Aizdevums bez ķīlas un pirmās iemaksas
 • Iespēja ērti noformēt internetbankā
 • Īpaši izdevīgi nosacījumi transportlīdzekļu iegādei

Piesakieties internetbankā un ātri saņemiet atbildi. Kredīta summa Jūsu kontā SEB bankā tiks automātiski ieskaitīta uzreiz pēc kredīta līguma parakstīšanas. Ja vēl neesat SEB bankas klients, pieteikties patēriņa kredītam varat jebkurā SEB bankas filiālē.

Aizņemieties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.

Aizdevuma procentu likme

Piedāvājam patēriņa kredītu ar fiksētu procentu likmi:

 • 19% – standarta likme
 • 15% – Sudraba līmeņa klientiem
 • 10% – Zelta līmeņa klientiem
 • 10% – fiksētā procentu likme transportlīdzekļa iegādei (vieglais automobilis, motocikls, tricikls, kvadricikls vai mopēds) visiem klientiem. Lai saglabātu 10% likmi, 2 mēnešu laikā no patēriņa kredīta saņemšanas brīža transportlīdzeklim jābūt reģistrētam Ceļu satiksmes drošības direkcijā uz Jūsu vārda.

Ar Klientu priekšrocību programmas Zelta vai Sudraba līmeņa iespējām, Jūs varat izmantot ne tikai patēriņa kredītu ar īpašām likmēm, bet arī citus pakalpojumus ar atlaidēm.

Kredīta apjoms

No 500 līdz 15 000 EUR

Pieejamā kredīta summa būs atkarīga no Jūsu ienākumiem, esošajām kredītsaistībām un kredītvēstures.

Kredīta piešķiršana

Kredīta summa Jūsu kontā SEB bankā tiks automātiski ieskaitīta uzreiz pēc kredīta līguma parakstīšanas.

Kredīta atmaksas termiņš

No 1 līdz 5 gadiem

Ja nolemsiet veikt aizdevuma pirmstermiņa atmaksu, varēsiet to izdarīt bez papildu maksas.

Kredīta un procentu mēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40% no Jūsu neto ienākumiem (ņemot vērā citus Jūsu kredītus un līzingu maksājumus). Kredīta un procentu atmaksa notiek vienādos ikmēneša maksājumos – tas ļauj ērti pārraudzīt un plānot izdevumus. Katru mēnesi atmaksājamā summa automātiski tiks atskaitīta no Jūsu konta SEB bankā.

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu patēriņa kredītu, Jums bankā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un jāiesniedz:

 • Aizpildīts patēriņa kredīta pieteikums (varat aizpildīt internetbankā)
 • Ienākumus apliecinošs dokuments, ja Jūsu alga netiek pārskaitīta uz kontu SEB bankā - (piem., bankas konta izraksts par pēdējiem 6 mēnešiem)

Gada procentu likme

Gada procentu likme līzingam

Gada procentu likme ir 3.81%, pieņemot, ka automašīnas cena ir 15 000 EUR, finanšu līzinga periods 5 gadi, pirmā iemaksa 10%, līzinga procentu likme 3% + 3 mēn EURIBOR, komisijas maksa par līzinga darījuma noformēšanu 1.5% no līzinga objekta cenas (225 EUR). Kopējā summa, kas ir jāmaksā patērētājam ir 16 301.65 EUR, ar ikmēneša maksājumu 242.94 EUR. Minētajam piemēram ir tikai informatīva nozīme un katra klienta situācija tiek izvērtēta individuāli

Gada procentu likme patēriņa kredītam

Gada procentu likme ir 11,5%, pieņemot, ka kredīta summa (automašīnas cena) ir 15 000 EUR, kreditēšanas līguma darbības termiņš ir 5 gadi, pirmā iemaksa 0%, fiksēta procentu likme 10%, komisijas maksa par kredīta noformēšanu 300 EUR. Kopējā summa, kas ir jāmaksā patērētājam ir 19 422.24 EUR, ar ikmēneša maksājumu 318.71 EUR. Minētajam piemēram ir tikai informatīva nozīme un katra klienta situācija tiek izvērtēta individuāli.

  Spēkā no Spēkā līdz
Patēriņa kredīta pieteikums
25.05.2018
Spēkā esošs

Pirms lēmuma par patēriņa kredītu piedāvājam bezmaksas konsultāciju.

Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana, limita palielināšana, termiņa pagarināšana (% no piešķirtās summas,  vai  kredīta atlikuma termiņa pagarināšanas gadījumā)1 2%, min. 50.00 EUR
Aizdevuma atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas1 30.00 EUR

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

Papildu informācija patēriņa kredīta pieteikuma iesniedzējam

Aizņemšanās ir svarīgs lēmums, kas saistīts ar risku. Mēs gribētu palīdzēt Jums pieņemt pamatotu lēmumu:

 • apsveriet, kādam nolūkam un kādā apmērā jums ir nepieciešams kredīts, un no kādiem avotiem Jūs to atmaksāsiet;
 • iesniedziet mums patiesu un pietiekamu informāciju;
 • noskaidrojiet, kādas ir ar aizņemšanos saistītās izmaksas;
 • apsveriet iespēju, ka Jūsu finanšu stāvoklis varētu pasliktināties un ka šādā gadījumā Jums būs jāspēj atmaksāt kredītu;
 • rūpīgi izvērtējiet visus kredīta dokumentus (līgumu, informatīvos materiālus u.c.) pirms to parakstīšanas;
 • neatrisināmu problēmu un gadījumu nemēdz būt, iespējas ir dažādas – mēs esam Jūsu partneris, ar kuru Jums būtu savlaicīgi jāsazinās, saskaroties ar kredīta atmaksāšanas problēmām.
Izvērtējot kredīta noteikumus un līgumu, lūdzu, pievērsiet uzmanību turpmāk minētajam:

1. Eiropas patēriņa kredīta standartinformācija

Pirms kredīta/overdrafta līguma noslēgšanas informatīvam nolūkam mēs izsniegsim Jums Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas lapu, kurā mēs īsumā informēsim par nozīmīgākajiem līguma noteikumiem. Lūdzu, rūpīgi izvērtējiet minētajā informatīvajā lapā iekļauto informāciju.

2. Vairāku kredītņēmēju solidārā atbildība

Ja kredītņēmēji ir vairāki, viņi uzņemas solidāru atbildību par līguma izpildi: katrs kredītņēmējs ir atbildīgs par kredīta un citu līgumā noteikto saistību izpildi pilnā apmērā.

3. Kredīta valūta

Mēs izsniedzam kredītu Jūsu dzīvesvietas valsts – Latvijas - valūtā, t.i., euro.

4. Pamatsummas izmaksāšanas noteikumi

Vairumā gadījumu Jūs varat sākt izmantot kredītu/overdraftu uzreiz pēc līguma noslēgšanas un iespējamo priekšnoteikumu izpildes.

Patēriņa kredīts tiks izmaksāts (vai overdrafts tiks atvērts) Jūsu norēķinu kontā SEB bankā.

5. Tiesības atkāpties no patēriņa kredīta līguma

14 dienu laikā pēc patēriņa kredīta līguma noslēgšanas Jūs vēl varēsiet atkāpties no līguma, ievērojot tajā paredzētos noteikumus.

6. Procenti

Procentu likmi nosaka līgumā.

Patēriņa kredītam un overdraftam piemēro fiksētu procentu likmi. Procentus par patēriņa kredītu maksā par neatmaksāto kredīta atlikumu, savukārt procentus par overdraftu maksā par izmantoto overdrafta limitu.

7. Kredīta atmaksāšana

Mēs ieturēsim līgumā noteiktos maksājumus no Jūsu norēķinu konta. Ja Jūs esat saņēmis kredītu kopā ar vēl kādu kredītņēmēju, mums ir tiesības ieturēt maksājumus par kredītu arī no viņa līgumā norādītā norēķinu konta.

Patēriņa kredītu atmaksā ik mēnesi saskaņā ar maksājumu grafiku. Parasti Jūsu ikmēneša maksājumu summas ir vienādas, t.i., kredīta pamatsummas atmaksa un procentu samaksa, ir sadalīta pēc iespējas vienādos maksājumos.

Ovedrafta gadījumā Jūs atmaksāsiet overdrafta limita izmantoto daļu, saņemot līdzekļus savā norēķinu kontā. Pēc tam Jūs atkal varēsiet izņemt overdrafta jau atmaksāto daļu. Jums būs jāmaksā ikmēneša procenti par izmantoto overdrafta limitu.

8. Pirmstermiņa atmaksāšana

Jūs varat pilnībā vai daļēji atmaksāt patēriņa kredītu pirms termiņa, bez papildu maksas.

9. Jūsu kredīta līguma noteikumu grozīšana

Līguma noteikumus (tostarp procentu likmi) parasti groza, abām pusēm rakstveidā vienojoties. Par līguma noteikumu grozīšanu tiek iekasēta komisijas maksa.

10. Kredīta līguma noteikumu pārkāpšanas sekas un izmaksas

Ja Jūs nebūsiet veicis līgumā paredzētos pamatsummas maksājumus noteiktajā termiņā, mēs iekasēsim nokavējuma procentus atbilstoši līgumā noteiktajai procentu likmei. Ja Jūs nebūsiet veicis līgumā paredzētos procentu un/vai komisijas maksu maksājumus noteiktajā termiņā, mums būs tiesības iekasēt līgumsodu atbilstoši līgumā noteiktajai likmei.

Ja Jums būs izveidojušās parādsaistības, mēs vispirms nosūtīsim Jums atgādinājumu. Saistību izpildes pret SEB banku nokavējuma gadījumā, informācija par Jūsu saistībām un nokavējumiem var tikt ievietota normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izveidotās valsts iestāžu un privātās parādu vēstures datu bāzēs.

11. Līguma laušana un tās sekas

Mums ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja Jūs nebūsiet pildījis savas līgumā noteiktās saistības pilnā apmērā. Jums būs jāsedz visas ar parāda piedziņu saistītās izmaksas.

12. Ar kredīta līgumu saistītās izmaksas

Slēdzot līgumu, Jūs samaksāsiet līgumā noteikto komisijas maksu par dokumentu noformēšanu līgumā paredzētajā apmērā un kārtībā. Lūdzu, iepazīstieties arī ar SEB bankas cenrādi, kuru Jūs varat atrast mūsu tīmekļa vietnē: https://www.seb.lv/cenradis-privatpersonam

13. Konta atvēršanas un ienākumu pārskaitīšanas pienākums

Līdz līguma parakstīšanas datumam Jums (un kredītņēmējam, ar kuru Jūs kopīgi aizņematies) būs jāatver norēķinu konts SEB bankā uz visu līguma termiņu. Overdrafta gadījumā Jūsu regulārajiem ienākumiem būs jābūt pārskaitītiem uz Jūsu norēķinu kontu SEB bankā. Patēriņa kredīta gadījumā Jums katru mēnesi būs Jūsu norēķinu kontā jānodrošina naudas līdzekļi nepieciešamajā apmērā ikmēneša maksājumu veikšanai.

14. Sūdzības un strīdi

Ja Jums ir sūdzības par mūsu darbību, vispirms mēģiniet atrisināt konkrēto jautājumu sarunu ceļā ar mums!

Ja mūsu atbilde Jūs neapmierina un ja Jūs turpināt uzskatīt, ka, piešķirot kredītu, mēs esam pārkāpuši Jūsu tiesības, Jums ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010; www.ptac.gov.lv) .

Turklāt, lai atrisinātu strīdu, Jūs varat sazināties ar Patērētāju strīdu risināšanas komisiju, kuras darbību nodrošina Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, vai vērsties tiesā.

Patēriņa kredīts – piemērots risinājums:

 • mājokļa remontam,
 • labiekārtošanai,
 • auto iegādei, remontam,
 • ceļojumu apmaksai,
 • citiem mērķiem

Infotelpa:

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.