Switch to mobile version. Augšup

Vērtspapīru konts

Vērtspapīru konts

 • Iespēja pirkt un pārdot SEB fondu apliecības patstāvīgi, izmantojot internetbanku
 • Izvietot savus brīvos līdzekļus dažāda riska un ienesīguma vērtspapīros

Vērtspapīru kontā tiek glabāti vērtspapīri un veikti vērtspapīru darījumi. Kopā ar SEB banku Jūs varat realizēt savas ieguldījumu ieceres un iegādāties dažādus ieguldījumu fondus, kā arī cita veida vērtspapīrus, piemēram, akcijas un obligācijas.

Vērtspapīru konts paver Jums plašas iespējas īstenot savas ieguldījumu ieceres:

 • Pirkt un pārdot SEB fondu apliecības patstāvīgi - izmantojot internetbanku.
 • Brīvi veikt jebkuras vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas operācijas, izmantojot bankas speciālistu palīdzību.
 • Izvietot savus brīvos līdzekļus dažāda riska un ienesīguma vērtspapīros.
 • Glabāt vērtspapīru kontā jebkurus apgrozībā esošos pasaules vērtspapīrus.
 • Pārskaitīt un saņemt vērtspapīrus no trešajām personām – t. i., no kādas citas privātpersonas vai uzņēmuma.
 • Ērti saņemt vērtspapīru konta izrakstu par visām Jūsu veiktajām operācijām, kā arī informāciju par vērtspapīru portfeļa kopējo stāvokli.
 • Dereģistrēt jeb saņemt uzņēmuma privatizācijā iegūtas akcijas savā vērtspapīru kontā un veikt darījumus ar šiem vērtspapīriem.

Informācija par dažādiem vērtspapīru nošķīruma līmeņiem un aizsardzību

  Spēkā no Spēkā līdz
Vērtspapīru konta līguma noteikumi
04.12.2019
Spēkā esošs
Pakalpojums Cena
Internetbankā Filiālē

Vērtspapīru konta atvēršana

Iekšbankas vērtspapīru konta atvēršana Bez maksas 9.00 EUR 
Vērtspapīru konta atvēršana Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā 25.00 EUR 25.00 EUR

Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem

Pārvedums no Sākotnējā reģistra (Vērtspapīru dereģistrācija) 4.50 EUR
Pārvedums uz Sākotnējo reģistru 4.50 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 7.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums 7.00 EUR
DVP ieskaitījums/pārvedums ne EUR valūtā 50.00 EUR
Vērtspapīru saņemšana Bez maksas
Vērtspapīru pārskaitījums uz Maksātnespējīgo uzņēmumu akcionāru reģistru 4.50 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās

Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem

Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/ DVP ieskaitījums/ pārvedums 7.00 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas)/DVP ieskaitījums/pārvedums 21.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Izvēles vērtspapīru notikumu apkalpošana 45.00 EUR

Vērtspapīru īpašnieku sapulces

Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 2.00 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pec vienošanās,
min. 215.00 EUR

Maksa par vērtspapīru kontiem1

Ikmēneša maksa par Latvijas valsts parāda vērtspapīriem 0,0025%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citiem Latvijas emitentu parāda vērtspapīriem 0,0055%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Latvijā reģistrētajām akcijām un ieguldījumu fondu apliecībām 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Igaunijas un Lietuvas vērtspapīriem 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Euroclear/Clearstream sistēmā vai ASV reģistrētiem parāda vērtspapīriem 0,0100%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, Somijas, Austrijas, Lielbritānijas, Īrijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Šveices, Francijas, Nīderlandes, Beļģijas, Grieķijas un Portugāles depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Polijas, Honkongas, Kanādas, Japānas, Austrālijas, Singapūras un Dienvidāfrikas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0200%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bulgārijas, Čehijas, Horvātijas, Kazahstānas un Ungārijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,0250%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Krievijas uzņēmumu akcijām tirdzniecībai Krievijas Tirdzniecības Sistēmā 0,0750%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par Bosnijas, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas un Slovēnijas depozitārijos glabātiem vērtspapīriem 0,1000%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ASV akcijām 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par ADR/GDR glabāšanu 0,0250%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
Ikmēneša maksa par ārvalstu ieguldījumu fondu apliecību glabāšanu 0,0150%, min. 1.00 EUR
Ikmēneša maksa par SEB ieguldījumu fondu, kurus izplata SEB banka, apliecību glabāšanu 0,0150%
Ikmēneša maksa par kontu, kurā nav atlikuma, kā arī par kontu, kurā ir vienīgi tādu Latvijas emitentu vērtspapīri, kuri atrodas maksātnespējas, sanācijas, bankrota vai likvidācijas stadijā 1.00 EUR

Maksa par SEB ieguldījumu fondu uzdevumiem2, 3

Fondu apliecību pirkšanas un regulāras pirkšanas:
   •  Cenu grupa 3 (akciju un alternatīvie fondi) Bez maksas Bez maksas
   •  Cenu grupa 2 (obligāciju, konservatīvās, sabalansētās un aktīvās stratēģijas fondi) Bez maksas Bez maksas
   •  Cenu grupa 1 (naudas tirgus un īstermiņa obligāciju fondi) Bez maksas Bez maksas
Fondu apliecību pārdošanas (visiem SEB fondiem) Bez maksas  Bez maksas 
Maiņas Bez maksas Bez maksas

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

  1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā

Konta izrakstu sagatavošana

Vērtspapīru konta atlikuma pārskats Bez maksas 4.00 EUR
Vērtspapīru konta darījumu pārskats Bez maksas 4.00 EUR

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās4, 5, 6

Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts Internetbankā Rīkojums ir pieteikts filiālē / SEB bankas brokeriem
Baltijas akcijas 0,30%, min. 3.00 EUR 0,50%, min. 5.00 EUR
ASV akcijas, ja akcijas cena ir mazāka par 5 USD 0.02 USD par katru akciju, min. 15.00 EUR 0.03 USD par katru akciju, min. 35.00 EUR
ASV akcijas, ja akcijas cena ir lielāka par 5 USD 0,30%, min. 15.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Skandināvijas akcijas 0,30%, min. 15.00 EUR 0,50%, min. 35.00 EUR
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas 0,30%, min. 25.00 EUR 0,50%, min. 50.00 EUR
Latvijas parāda vērtspapīri 0,1% no summas, min. 10.00 EUR
Eiroobligācijas 0,1% no summas, min. 50.00 EUR
Citiem vērtspapīriem Pēc vienošanās
Soda maksa par aizkavētiem norēķiniem 0,3% no pilnas darījuma summas par katru dienu

 

SEB bankai ir tiesības ieturēt valsts nodevas vai tamlīdzīgus maksājumus un citas trešo pušu komisijas.

 


 

1 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katrā valstī glabātajiem vērtspapīriem.

2 Regulāro SEB ieguldījumu fondu pirkšanas uzdevumu pieteikšana Internetbankā ir iespējama tikai SEB bankas publiski izplatāmajiem SEB ieguldījumu fondiem, kuru saraksts ir pieejams SEB bankas mājaslapā.

3 SEB ieguldījumu fondu regulējošos dokumentos ir norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija. Gadījumā, ja regulējošos dokumentos norādīta maksimāli atļautā pirkšanas komisija pārsniedz cenrādī norādīto pirkšanas komisiju, tad tiek piemērota zemākā komisija.

4 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

5 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem, ir jābūt noslēgtam "Finanšu instrumentu darījumu līgumam".

6 Vērtspapīru pirkšanas un/vai pārdošanas darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas.

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.