Switch to mobile version. Augšup

Krājkonts

Krājkonts

 • Neierobežots iemaksu un izmaksu skaits
 • Nav noteikts minimālais maksājums, un pirmā iemaksa nav obligāta
 • Iespējami automātiski pārskaitījumi no Jūsu norēķinu konta

No 2018. gada 31.augusta jauni krājkonti EUR valūtā tiek piedāvāti tikai privātpersonām.

Ja vēlaties uzkrāt vai noguldīt līdzekļus, piedāvājam izmantot krājkontu. Tas ir beztermiņa noguldījums, ko var papildināt, uzkrāt, kā arī izņemt, 3 dienas iepriekš iesniedzot pieteikumu.

Krājkonta noguldījuma termiņš

Beztermiņa noguldījums, kuru iespējams papildināt.

Procentu aprēķināšana

Procentu likme ir mainīga. Procenti par uzkrājumu krājkontā tiek aprēķināti par laiku, kad nauda (sākot no 0.01 EUR) faktiski atrodas krājkontā.

Procentu izmaksa

Uzkrātos procentus Jūs varat saņemt krājkontam piesaistītā norēķinu kontā vai kā summu, kas reizi mēnesī tiek pieskaitīta krājkonta atlikumam, ja ir uzkrāti vismaz 0.10 EUR vai 0.10 USD. Ja minimālā summa mēneša laikā nav uzkrāta, tad nākamajā mēnesī to uzkrāšana turpinās. Ja izvēlaties uzkrātos procentus pievienot krājkonta atlikumam, nākamajā periodā procenti jau tiek aprēķināti no visa krājkonta atlikuma.

Krājkonta papildināšanas iespējas

Jums ir iespēja definēt limitu savam norēķinu kontam, un dienas beigās naudas līdzekļi virs limita (sākot ar 10 EUR) tiks ieskaitīti krājkontā.

Krājkontu varat  ērti papildināt, veicot pārskaitījumu SEB bankas internetbankā. Ja iemaksas krājkontā plānojat veikt regulāri un par vienādām summām, piedāvājam regulāro maksājumu. Lasīt vairāk par regulāro maksājumu.

Naudas izmaksa

Ja vēlaties pārskaitīt naudu no krājkonta bez komisijas maksas, Jums 3 kalendārās dienas iepriekš jāiesniedz pieteikums internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē. Samaksājot komisijas maksu, Jūs varat saņemt naudu uzreiz – pieteikuma iesniegšanas dienā.

Noguldījuma valūta

Noguldījumus iespējams veikt EUR un USD.

Minimālā noguldījuma summa

0.01 EUR, 0.01 USD

Uzziniet vairāk par citām iespējām uzkrājumu veidošanai:

Peļņa, kas gūta no darījumiem ar Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas Ieguldījumu fondu apliecībām, ir atbrīvota no uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) saskaņā ar UIN likuma 6. panta 4. daļas 15. punktu.

Savukārt par zaudējumiem no darījumiem ar Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas Ieguldījumu fondu apliecībām Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas Ieguldījumu fondu apliecībām saskaņā ar UIN likuma 6. panta 1. daļas 8.1 punktu nedrīkst samazināt ar UIN apliekamo ienākumu.

Darījumiem ar Ieguldījumu fondu apliecībām ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas tiek piemērots 15% UIN vispārējā kārtībā.

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā (bet ne vairāk kā 100 000 EUR) vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams.  Papildu atlīdzība līdz 200 000 EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums:

 1. naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu;
 2. personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi;
 3. kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums iestājas ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu. Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, piemēram, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.c. noguldījumiem.

Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību
Noguldījumu garantiju likums

  Spēkā no Spēkā līdz
Krājkonta līguma noteikumi
13.02.2017
Spēkā esošs

Gada procentu likmes par naudas glabāšanu Krājkontā

Minimālais atlikums procentu saņemšanai - 0.01 EUR, 0.01 USD

  EUR USD
Procentu likme 0,05%1 0,05%

Procentu likmes ir spēkā no 06.01.2021

Pakalpojums Cena

Naudas pārskaitīšana uz Krājkontu no Norēķinu konta

Saskaņā ar Vienotā pakalpojumu cenrāža sadaļu "Pārskaitījumi"

Naudas pārskaitīšana no Krājkonta

Iepriekš iesniedzot rakstisku pieteikumu EUR vai USD
(Pieteikums naudas pārskaitīšanai ir jāiesniedz 3 kalendārās dienas iepriekš)
Bez maksas
Iepriekš neiesniedzot rakstisku pieteikumu EUR vai USD 0,5%, min. 5.00 EUR

 


 

1 Banka ir tiesīga piemērot Klienta noguldījumam Krājkontā 0% likmi, ja Klienta kopējais atlikums Krājkontos EUR valūtā pārsniedz 1 000 000 EUR, rakstiski informējot par to Klientu individuāli 7 kalendārās dienas iepriekš.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.