Switch to mobile version. Augšup

Kredītkarte Mastercard Business

Kredītkarte Mastercard Business

Darbinieku norēķinu ērtībai

 • Palīgs komandējumos - viesnīcu un aviobiļešu iegādē, īres automašīnu rezervēšanā
 • Ikdienas norēķiniem par degvielu, taksometra pakalpojumiem, saimniecības un kancelejas preču iegādei vai biznesa vakariņu apmaksai
 • Drošiem pirkumiem internetā
 • Autoceļu lietošanas nodevu (vinješu) apmaksai

Kredītkarte paredzēta ērtai uzņēmuma naudas līdzekļu, kā arī papildlīdzekļu - bankas piešķirta kredītlimita - lietošanai. Uzņēmumam var piesaistīt vairākas kredītkartes ar individuāli noteiktiem darījumu veidiem un limitiem.

Pieejamie naudas līdzekļi

Jums ir pieejami gan uzņēmuma naudas līdzekļi, gan papildlīdzekļi bankas piešķirtā kredītlimita ietvaros.

Līdzekļu pārvaldīšana internetbankā

Internetbankā varat Jums ērtā laikā un vietā pārvaldīt ar kredītkarti saistītās iespējas:

 • Uzzināt pieejamo naudas summu
 • Noteikt kredītkartes darījumu veidus un limitus
 • Mainīt kredīta limitu, atmaksas datumu un kontu
 • Ērti piekļūt visu darījumu statistikai kredītkartes un konta pārskatā
 • Konta pilnu pārskatu eksportēt šādos failu formātos: .xml (Fidavista, ISO20022), .txt, .csv, .pdf

Līdzekļus iespējams arī ērti pārvaldīt mobilajā lietotnē.

Kredītlimita atmaksas veidi

 

Kredītlīnija

Bezprocentu kredītlimits

Fiksētais maksājums

Kredītlimita ikmēneša atmaksas summa

Pamatsumma

5% no kredītlimita izmantotās summas

visa iepriekšējā mēnesī izmantotā summa

fiksēta summa

Procenti

par izmantoto kredītlimitu

nav jāmaksā

par izmantoto kredītlimitu

Izmantotā kredītlimita atmaksa notiek no Jūsu norādītā uzņēmuma konta katra mēneša 15. vai citā Jūsu izvēlētā datumā. Jums laika posmā no 5. līdz 15. datumam jāpapildina kredītkartes kontu internetbankā vai bankomātā.

Pieteikties SEB bankas Mastercard Business kredītkartei Jūs varat internetbankā, ja esat biznesa klients.

Kredītkarte tiek izgatavota dažu darba dienu laikā.

Kartes derīguma termiņš ir 4 gadi, un pēc tā beigām banka automātiski izgatavos un izsniegs Jums jaunu karti. Ja Jūsu uzņēmums izmanto SMS bankas pakalpojumu, Jūs laikus saņemsiet īsziņu ar aicinājumu saņemt jauno kredītkarti.

Kredītkaršu vispārēji noteikumi juridiskām personām (kartēm, kas izdotas vai atjaunotas sākot ar 09.09.2020)

Kredītkaršu vispārēji noteikumi juridiskām personām (kartēm, kas izdotas vai atjaunotas līdz 09.09.2020)

Pakalpojums Cena
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru 10.00 EUR
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Inernetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 5.00 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī)1 5.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošanas maksa, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru 15.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošanas maksa, karti aktivizējot Inernetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 10.00 EUR
Komisijas maksa par pirkumu Latvijā un ārzemēs Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) 2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM):
   •  līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas
   •  pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 0,1% no darījuma summas
Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas filiālē) 10.00 EUR
Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas internetbankā)2 Bez maksas
Kredītlimita palielināšanas pieteikuma izskatīšana 10.00 EUR
Pakalpojums I Bezprocentu kredīta limits II Kredītlīnija III Fiksētais maksājums3
Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0% 21% (1,75% mēnesī) 24 %(2% mēnesī)
Nokavējuma procenti 14.23 EUR +
60% gadā (5% mēnesī)
7.11 EUR +
36% gadā (3% mēnesī)
7.11 EUR +
36% gadā (3% mēnesī)
Līgumsods 14.23 EUR +
60% gadā (5% mēnesī)
7.11 EUR +
36% gadā (3% mēnesī)
7.11 EUR +
36% gadā (3% mēnesī)
Ikmēneša atmaksas summa 100% 5% Fiksēta saskaņā ar līgumu
Pakalpojums Cena

Citas ar Mastercard Business saistītās maksas un nosacījumi

Kartes/ papildkartes sūtīšanas maksa pa pastu:
   •  Latvijas teritorijā 0.00 EUR
   •  Uz ārzemēm 6.00 EUR
Pretenzijas izskatīšana4, 5 Bez maksas
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes PIN koda, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā, atbloķēšana SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes darījumu limita maiņa SEB bankas noteiktā standarta limita ietvaros (filiālē)6 5.00 EUR
Kartes darījumu limita maiņa virs SEB bankas noteiktā standarta maksimālā limita6 10.00 EUR
Kredīta izskatīšana Bez maksas
Konta atlikuma apskats:
   •  SEB bankas ATM Bez maksas
   •  citos ATM Latvijā 0.45 EUR
   •  citos ATM ārvalstīs 1.00 EUR
Kartes steidzama izgatavošana7 30.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu8 3%
Aprēķina periods 1 mēnesis
Norēķinu periods 14 dienas (skaitot no mēneša pirmā datuma)

 

Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izmaksas darījumus 10 000 EUR.

Kopējais skaidras naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm - 9 000 EUR mēnesī.9

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB banka sniedz klientiem saistībā ar maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi – juridiskām personām.

Vienā naudas iemaksas reizē bankomātā var iemaksāt 200 banknotes.

 


 

1 Tiek iekasēta sākot ar otro kartes/papildkartes lietošanas mēnesi.

2 Izņemot kredītlimita palielināšanu.

3 No 2017. gada decembra jaunas kartes ar fiksētā maksājuma atmaksas shēmu netiek piedāvātas.

4 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

5 SEB banka uzskata pretenziju par saņemtu:
    •  attiecīgajā darba dienā, ja pretenzija nosūtīta un saņemta SEB banka līdz 16:00;
    •  nākamajā darba dienā, ja pretenzija saņemta SEB banka pēc 16:00.

   Pretenzijas pieņemšanas laiks tiek saīsināts par vienu stundu pirmssvētku dienās.

6 Ietver POS, ATM un mēneša tēriņu limitu maiņu.

7 Ja karte pasūtīta darba dienā līdz plkst. 12.00, to var saņemt jau tajā pašā dienā pēc plkst. 16.00 Rīdzenes filiālē. Ja karte pasūtīta pēc plkst. 12.00, to Rīdzenes filiālē varēs saņemt nākamajā darba dienā pēc plkst. 16.00.

8 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html un
https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.

9 Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Karšu darījumu limiti Jūsu finanšu drošībai

Jūsu līdzekļu papildu drošībai tiek noteikti darījumu limiti. Noteiktais limits ir darījumu maksimālā summa, ko iespējams veikt konkrētā laika periodā. Nepieciešamības gadījumā bankas noteiktos standarta darījumu limitus iespējams mainīt.

Bankas noteiktais mēneša tēriņu limits ir summa, kuru Jūs varat izmantot pirkumiem un darījumiem bankomātā kalendārā mēneša laikā. Mastercard Business kredītkartei standarta tēriņu limits ir 10 000 EUR. Šo limitu nepieciešamības gadījumā varat mainīt internetbankā.

Praktiski ieteikumi drošiem darījumiem ar karti

 • Glabājiet maksājumu karti drošībā.
 • Neizpaudiet savas kartes PIN kodu un neglabājiet to uzrakstītu kopā ar karti vai mobilā telefona atmiņā. PIN kodu zināt tikai Jūs. Apstiprinot savus darījumus ar PIN kodu, pārliecinieties, ka neviens cits to neredz.
 • Karti drīkst izmantot tikai persona, kuras vārds, uzvārds un paraksts ir uz kartes.
 • Drošības nolūkos laikus sava telefona atmiņā saglabājiet SEB bankas informatīvā tālruņa numuru, kas noderēs kartes nozaudēšanas gadījumā – +371 26668777 (katru dienu 24 stundas diennaktī).
 • Pirms darījuma apstiprināšanas (kartes PIN koda ievadīšanas) vienmēr pārbaudiet darījuma summu.
 • Neatstājiet un neizmetiet citiem pieejamā vietā nesaplēstus čekus ar savas kartes numuru.
 • Centieties saglabāt darījumu čekus, lai varētu tos salīdzināt ar darījumu atskaiti internetbankā.
 • Uzmanieties, lietojot maksājumu karti internetā. Izmantojiet tikai drošu internetveikalu un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus.
 • Ja, veicot pirkumu, 3 reizes pēc kārtas nepareizi ievadīsiet kartes PIN kodu, tā drošības nolūkos tiks automātiski nobloķēta. Atbloķēt karti Jūs varat jebkurā SEB bankomātā, ievadot pareizo PIN kodu. Uzņēmuma kredītkartes lietotājs kartes PIN kodu var apskatīt savā privātajā internetbankā.

Lasīt vairāk

Kā rīkoties maksājuma kartes nozaudēšanas gadījumā?

 • Nobloķēt karti Jūs varat internetbankā (kartes lietotāja internetbankā vai uzņēmuma internetbankā) vai zvanot pa SEB bankas informatīvo tālruni +371 26668777 (katru dienu 24 stundas diennaktī).
 • Ja atrodat savu maksājumu karti pēc tam, kad esat paziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, lūdzu, nelietojiet karti un tūlīt sazinieties ar SEB banku.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Noderīga informācija

Infotelpas raksts:

Bizness bez kredītkartes – kā auto bez riteņiem

Biznesa vajadzības ir dažādas, un daudzās no tām kredītkarte būs īstais palīgs. Turklāt runa nav tikai par lielām kompānijām, bet arī par mazo un vidējo biznesu.

Lasīt vairāk

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.