Switch to mobile version. Augšup

Kredītkarte Mastercard Business

Kredītkarte Mastercard Business

Papildu finansējums Jūsu uzņēmuma izdevumiem

 • Ērtiem norēķiniem par degvielu, kancelejas precēm, taksometra pakalpojumiem
 • Garantija viesnīcu, aviobiļešu, īres automašīnu rezervēšanai
 • Dažādi kredītlimita atmaksas veidi

Mastercard Business kredītkarte ļauj rīkoties ne tikai ar Jūsu uzņēmuma līdzekļiem, bet arī ar bankas piešķirto kredītlimitu. Atskaites par kredītkaršu darījumiem pārskatāmi sniedz informāciju par uzņēmuma naudas tēriņiem un atvieglo to uzskaiti.

Izmantojiet piešķirto kredītlimitu uzņēmuma vajadzībām

 • Lielākiem pirkumiem - norēķinoties par precēm un pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs, pirkumi eiro valūtā ir bez maksas
 • Komandējuma izdevumu apmaksai
 • Aviobiļešu, viesnīcu, automašīnas īres rezervācijai vai dalības pieteikšanai  konferencē ar interneta starpniecību
 • Pirkumiem internetā
 • Skaidras naudas izņemšanai bankomātos un bankās visā pasaulē

Pieejamie naudas līdzekļi

 • Ar kredītkarti Jums ir pieejami gan uzņēmuma naudas līdzekļi, gan bankas piešķirtais kredīts
 • Visi ar karti veiktie darījumi ir pieejami kredītkartes pārskatā
 • Uzņēmuma naudas līdzekļi tiek uzskaitīti atsevišķi no kredītlimita – kredītkartes norēķinu kontā
 • Visi darījumi ar uzņēmuma līdzekļiem ir pieejami konta pārskatā

Kredītlimita atmaksa

 • Jūs varat izvēlēties izmantotā kredītlimita atmaksas veidu - bezprocentu kredītlimitu vai kredītlīniju
 • Izmantotā kredītlimita automātiskā atmaksa tiek veikta no Jūsu norādītā uzņēmuma konta
 • Papildu kredītlimita atmaksa iespējama tikai internetbankā. Lai veiktu papildu atmaksu, internetbankas sadaļā “Kredīti” izvēlieties konkrēto kredītkarti un darbību “Veikt atmaksu”. Šī papildu darbība ir nepieciešama, lai naudas līdzekļus no kredītkartes norēķinu konta novirzītu kredītlimita dzēšanai, arī gadījumos, ja nauda ieskaitīta bankomātā.
Skatīt video

Pārskaitījums no bankas piešķirtā kredītlimita

Ja steidzamam pārskatījumam nepietiek ar uzņēmuma līdzekļiem, Jūs varat veikt pārskaitījumu no kredītlimita uz kontu. Internetbankā izvēlieties sadaļu Konti/Kartes ->Manas kartes -> Pārskaitījums. Nauda no kredītlimita tiks ieskaitīta kontā, un varēsiet pārskaitīt Jums nepieciešamo summu no konta. Šāds pārskaitījums no kredītlimita uz kontu tiek veikts SEB bankas ietvaros, tomēr tiek izmantoti kredītlīdzekļi, tādēļ šis ir maksas pakalpojums.

Skatīt video

Atļautie darījumi un limiti

Jums ir iespēja piesaistīt uzņēmuma kredītkartes norēķinu kontam vairākas kredītkartes – pasūtīt tās uzņēmuma darbiniekiem un katrai kartei noteikt atļautos darījumus un limitus.

Karšu darījumu limiti Jūsu finanšu drošībai

Jūsu līdzekļu papildu drošībai tiek noteikti darījumu limiti. Noteiktais limits ir darījumu maksimālā summa, ko iespējams veikt konkrētā laika periodā. Nepieciešamības gadījumā bankas noteiktos standarta darījumu limitus iespējams mainīt.

Bankas noteiktais mēneša tēriņu limits ir summa, kuru Jūs varat izmantot pirkumiem un darījumiem bankomātā kalendārā mēneša laikā. Mastercard Business kredītkartei standarta tēriņu limits ir 10 000 EUR. Šo limitu nepieciešamības gadījumā varat mainīt internetbankā.

Praktiski ieteikumi drošiem darījumiem ar karti

 • Glabājiet maksājumu karti drošībā.
 • Neizpaudiet savas kartes PIN kodu un neglabājiet to uzrakstītu kopā ar karti vai mobilā telefona atmiņā. PIN kodu zināt tikai Jūs. Apstiprinot savus darījumus ar PIN kodu, pārliecinieties, ka neviens cits to neredz.
 • Karti drīkst izmantot tikai persona, kuras vārds, uzvārds un paraksts ir uz kartes.
 • Drošības nolūkos laikus sava telefona atmiņā saglabājiet SEB bankas informatīvā tālruņa numuru, kas noderēs kartes nozaudēšanas gadījumā – +371 26668777 (katru dienu 24 stundas diennaktī).
 • Pirms darījuma apstiprināšanas (kartes PIN koda ievadīšanas) vienmēr pārbaudiet darījuma summu.
 • Neatstājiet un neizmetiet citiem pieejamā vietā nesaplēstus čekus ar savas kartes numuru.
 • Centieties saglabāt darījumu čekus, lai varētu tos salīdzināt ar darījumu atskaiti internetbankā.
 • Uzmanieties, lietojot maksājumu karti internetā. Izmantojiet tikai drošu internetveikalu un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus.
 • Ja, veicot pirkumu, 3 reizes pēc kārtas nepareizi ievadīsiet kartes PIN kodu, tā drošības nolūkos tiks automātiski nobloķēta. Atbloķēt karti Jūs varat jebkurā SEB bankomātā, ievadot pareizo PIN kodu.

Kā rīkoties maksājuma kartes nozaudēšanas gadījumā?

 • Nobloķēt karti Jūs varat internetbankā vai zvanot pa SEB bankas informatīvo tālruni +371 26668777 (katru dienu 24 stundas diennaktī).
 • Ja atrodat savu maksājumu karti pēc tam, kad esat paziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, lūdzu, nelietojiet karti un tūlīt sazinieties ar SEB banku.

Atvērt kontu un pieteikties SEB bankas Mastercard Business kredītkartei Jūs varat internetbankā, kā arī jebkurā SEB bankas filiālē.

Mastercard Business kredītkarte tiek izgatavota dažu darba dienu laikā.

Kartes derīguma termiņš ir 4 gadi, un pēc tā beigām banka automātiski izgatavos un izsniegs Jums jaunu karti. Ja Jūsu uzņēmums izmanto SEB bankas SMS bankas pakalpojumu, Jūs laikus saņemsiet īsziņu ar aicinājumu saņemt jauno kredītkarti.

Izmantojiet internetbanku uzņēmumiem vai Telebanku un ērti saņemiet informāciju par veiktajiem karšu darījumiem.


Lai saņemtu tieši Jūsu uzņēmumam sagatavotu kredītkaršu piedāvājumu, aicinām aizpildīt tiešsaistes kontaktu formu.

 

Pakalpojums I Bezprocentu kredīta limits II Kredītlīnija III Fiksētais maksājums9
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa 5.50 EUR 3.70 EUR 3.70 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī)1 5.50 EUR 3.70 EUR 3.70 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana 15.00 EUR
Komisijas maksa par pirkumu:
   •  Latvijā Bez maksas
   •  ārzemēs Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
   •  SEB bankas ATM 2%, min. 0.71 EUR
   •  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 2%, min. 0.71 EUR
   •  Latvijā: Swedbank ATM 2%, min. 0.71 EUR
   •  citas bankas ATM 2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja2 2%, min. 0.71 EUR
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM):
   •  līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas
   •  pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 0,1% no darījuma summas
Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas filiālē) 10.00 EUR
Izmaiņas kredītkartes līgumā (iesniegtas internetbankā)3 Bez maksas
Kredītlimita palielināšanas pieteikuma izskatīšana 10.00 EUR
Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0% 21% (1,75% mēnesī) 24 %(2% mēnesī)
Nokavējuma procenti 14.23 EUR +
60% gadā (5% mēnesī)
7.11 EUR +
36% gadā (3% mēnesī)
7.11 EUR +
36% gadā (3% mēnesī)
Līgumsods 14.23 EUR +
60% gadā (5% mēnesī)
7.11 EUR +
36% gadā (3% mēnesī)
7.11 EUR +
36% gadā (3% mēnesī)
Ikmēneša atmaksas summa 100% 5% Fiksēta saskaņā ar līgumu

Citas ar VISA Business un Mastercard Business saistītās maksas un nosacījumi

Pārskaitījums no kredītlimita 2%, min. 0.71 EUR
Pretenzijas izskatīšana4, 5 Bez maksas
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes PIN koda, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā atbloķēšana SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes darījumu limita maiņa SEB bankas noteiktā standarta limita ietvaros (filiālē)6 5.00 EUR
Kartes darījumu limita maiņa virs SEB bankas noteiktā standarta maksimālā limita6 10.00 EUR
Kredīta izskatīšana Bez maksas
Konta atlikuma apskats:
   •  SEB bankas ATM Bez maksas
   •  citos ATM Latvijā 0.45 EUR
   •  citos ATM ārvalstīs 1.00 EUR
Kartes steidzama izgatavošana7 30.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu8 3%
Aprēķina periods 1 mēnesis
Norēķinu periods 14 dienas (skaitot no mēneša pirmā datuma)

 

Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izmaksas darījumus 10 000 EUR.

Kopējais naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm ir 200 000 EUR mēnesī.

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB banka sniedz klientiem saistībā ar maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi – juridiskām personām.

Vienā naudas iemaksas reizē bankomātā var iemaksāt 200 banknotes.

 


 

1 Tiek iekasēta sākot ar otro kartes/papildkartes lietošanas mēnesi.

2 Nav pieejama Mastercard Business kredītkartēm.

3 Izņemot kredītlimita palielināšanu.

4 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

5 SEB banka uzskata pretenziju par saņemtu:
    •  attiecīgajā darba dienā, ja pretenzija nosūtīta un saņemta SEB banka līdz 16:00;
    •  nākamajā darba dienā, ja pretenzija saņemta SEB banka pēc 16:00.

   Pretenzijas pieņemšanas laiks tiek saīsināts par vienu stundu pirmssvētku dienās.

6 Ietver POS, ATM un mēneša tēriņu limitu maiņu.

7 Klients karti var saņemt SEB bankas Dienvidu filiālē tajā paša darba dienā 16:00, ja karte pasūtīta līdz 12:00, bet nākamajā darba dienā 16:00, ja pasūtīta pēc 12:00.

8 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html un
https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.

9 No 2017. gada decembra jaunas kartes ar fiksētā maksājuma atmaksas shēmu netiek piedāvātas.

Kredītlimita atmaksa

Automātiskā kredītkartes kredītlimita atmaksa par iepriekšējo mēnesi notiek katra mēneša 15. datumā.

Uzziniet, kā internetbankā:

 • noskaidrot atmaksas summu
 • noteikt citu atmaksas datumu
 • veikt atmaksu pirms temiņa

Lasīt vairāk

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

Infotelpas raksts:

Bizness bez kredītkartes – kā auto bez riteņiem

Biznesa vajadzības ir dažādas, un daudzās no tām kredītkarte būs īstais palīgs. Turklāt runa nav tikai par lielām kompānijām, bet arī par mazo un vidējo biznesu.

Lasīt vairāk

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.