Mainīt valodu:
Image
A woman is writing at the table

Audita izziņas

Izziņa, kas ir nepieciešama revidentiem un auditoriem, sagatavojot atzinumu par uzņēmuma gada pārskatu vai veicot cita veida auditu uzņēmumā 

Paragraphs

Title
Priekšrocības

Description
 

  1. Standartizēta audita izziņas forma efektīvākai informācijas apmaiņai

  2. Nepieciešamības gadījumā ir pieejamas arī papildu audita izziņas pēc nestandarta pieprasījuma

Kā tas strādā?

 

Atbildot uz auditora sākotnēju pieprasījumu, banka sagatavo standartizētu audita izziņu (neatkarīgi no pieprasītās informācijas apjoma). Papildus Jūs varat pieprasīt informāciju, kas nav iekļauta audita izziņas standarta formā. 

Auditora pieprasījumu iespējams iesniegt:

  • internetbankā
  • e-pastā ar drošu elektronisko parakstu
  • bankas filiālē

Atbildi uz auditora pieprasījumu iespējams saņemt:

  • internetbankā
  • e-pastā ar drošu elektronisko parakstu

 

Pakalpojums Cena
Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata sagatavošana par noteiktu periodu līdz 2013.gada 31.decembrim (ieskaitot)1 Elektroniskajos kanālos: Nav pieejams
Filiālē: 5.00 EUR1
Konta pārskata vai konta izraksta sagatavošana par noteiktu periodu no 2014. gada 1. janvāra (t.sk. tirgotāja konta atskaite) Elektroniskajos kanālos: Bez maksas
Filiālē: 0.40 EUR par 1 lapu,
min. 3.00 EUR
Pārrobežu maksājuma SWIFT kopija (pēc klienta pieprasījuma) Filiālē: 4.50 EUR
Izziņa auditam2
Izziņa auditam (līdz 30 dienu laikā)3 35.00 EUR (plus PVN 7.35 EUR)
Steidzama izziņa auditam (3 dienu laikā) Pēc vienošanās,
min. 100.00 EUR (plus PVN 21.00 EUR)
Izziņu sagatavošana (par dokumentu)
Standarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma4 10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR)
Nestandarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma5 Pēc vienošanās,
min. 35.00 EUR (plus PVN 7.35 EUR)
Izpildīto maksājumu uzdevumu izdrukāšana/ apstiprināšana 2.00 EUR par katru maksājuma uzdevuma izdruku un/vai apstiprināšanu
Maksājumu dokumentu aizpildīšana pēc klienta lūguma (par dokumentu) 2.85 EUR
Dokumentu apstrāde
Dokumentu kopēšana pēc klientu pieprasījuma (par lapu) 0.30 EUR (plus PVN 0.06 EUR)
Pasta pakalpojumi dokumentiem 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)
Autorizācijas līdzekļa nosūtīšana pa pastu pēc klientu pieprasījuma Latvijas ietvaros 15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR)
Dokumentu/kodu kalkulatora/maksājumu karšu uz ārvalstīm piegāde ar kurjerpastu pēc klienta pieprasījuma6 Pēc vienošanās,
min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
Apliecinātas dokumenta kopijas izsniegšana Pēc vienošanās,
min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
Dokumentu meklēšana arhīvā un kopēšana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) Pēc vienošanās,
min. 7.00 EUR (plus PVN 1.47 EUR)
VID un Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde
VID rīkojumu apstrāde - par katru VID rīkojumu/ atsevišķu nodokļa parāda veidu 10.00 EUR
Tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde 10.00 EUR
VID rīkojumu izpilde 0.50 EUR
Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde 0.50 EUR
Pieprasījuma apstrāde naudas līdzekļu izmaksai vai pārskaitījumam no bloķēta konta 10.00 EUR
Parakstu parauga kartiņa
Parakstu parauga kartiņas izmaiņas 10.00 EUR
Apkalpošana ar pilnvarām 10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR) komisija par pilnvaras pieņemšanu (pārbaudi) pirmā reize;
5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR) katra nākamā apkalpošanas reize

 

1 Ja konta pārskats tiek pieprasīts par periodu, kurā kontā nav bijis apgrozījums, tiek piemērota maksa, kas ir vienāda ar 1 mēneša konta pārskata cenu.

2 Sākot no 01.01.2020 izziņas auditam netiks vairs izsniegtas papīra veidā. Tās būs pieejamas tikai elektroniski (izziņa tiks parakstīta ar drošu elektronisku parakstu).

3 Banka sagatavo standartizētu audita izziņu: http://www.seb.lv/uznemumiem/ikdienas-pakalpojumi/citi/audita-izzinas. Papildu informācija, kas nav iekļauta standarta audita izziņā, jāpieprasa atsevišķi, un tai tiek piemērota maksa par Nestandarta izziņas sagatavošanu pēc klienta pieprasījuma.

4 Standarta izziņas ir izziņas par konta/kartes esamību un atlikumu; konta slēgšanu; aizdevuma pamatsummu, atlikumu, termiņu; aizdevuma pilnīgu atmaksu; saistību neesamību; pagaidu kontu un iemaksu pamatkapitālā. Standarta izziņa tiek sagatavota 1 darba dienas laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

5 Nestandarta izziņas ir pārējās izziņas, kas nav standarta izziņas. Par nestandarta izziņas sagatavošanas termiņu SEB banka informē 2 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

6 Tiek iekasēta gadījumos, kad karte ir filiālē un tiek mainīts saņemšanas veids.