Mainīt valodu:
Image
A woman is writing at the table

Audita izziņas

Izziņa, kas ir nepieciešama revidentiem un auditoriem, sagatavojot atzinumu par uzņēmuma gada pārskatu vai veicot cita veida auditu uzņēmumā 

Paragraphs

Title
Priekšrocības

Description
 

 1. Standartizēta audita izziņas forma efektīvākai informācijas apmaiņai

 2. Nepieciešamības gadījumā ir pieejamas arī papildu audita izziņas pēc nestandarta pieprasījuma

Kā tas strādā?

 

Atbildot uz auditora sākotnēju pieprasījumu, banka sagatavo standartizētu audita izziņu (neatkarīgi no pieprasītās informācijas apjoma). Papildus Jūs varat pieprasīt informāciju, kas nav iekļauta audita izziņas standarta formā. 

Standartizētā audita izziņa tiek sagatavota 30 dienu laikā. 

  Auditora pieprasījumu iespējams iesniegt, ja Jums ir paraksta tiesības:

  • internetbankā, sadaļā Pieteikumi -> Izziņas pieprasījums
  • e-pastā ar drošu elektronisko parakstu

  Atbildi uz auditora pieprasījumu iespējams saņemt:

  • internetbankā
  • e-pastā ar drošu elektronisko parakstu

   

  Pakalpojums Cena
  Dokumenti par konta operācijām
  Konta pārskata vai konta izraksta sagatavošana (t.sk. tirgotāja konta atskaite):
  • Elektroniskajos kanālos
  Bezmaksas
  • Filiālē
  0.40 EUR par 1 lapu, min. 8.00 EUR
  Konta pārskata vai konta izraksta sūtīšana uz e-pastu 3.00 EUR
  Konta pārskata vai konta izraksta sūtīšana pa pastu:
  • Latvijas robežās
  0.40 EUR par 1 lapu, min 4.00 EUR
  • Ārpus Latvijas robežām
  0.40 EUR par 1 lapu, min 10.00 EUR
  Pārrobežu maksājuma SWIFT kopija (pēc klienta pieprasījuma) Filiālē: 4.50 EUR
  Izziņa auditam1
  Izziņa auditam (līdz 30 dienu laikā)2 35.00 EUR (plus PVN 7.35 EUR)
  Steidzama izziņa auditam (3 darba dienu laikā) Pēc vienošanās,
  min. 100.00 EUR (plus PVN 21.00 EUR)
  Izziņu sagatavošana (par dokumentu)
  Standarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma3 10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR)
  Nestandarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma4 Pēc vienošanās,
  min. 35.00 EUR (plus PVN 7.35 EUR)
  Izpildīto maksājumu uzdevumu izdrukāšana/ apstiprināšana 5.00 EUR par katru maksājuma uzdevuma izdruku un/vai apstiprināšanu
  Maksājumu dokumentu aizpildīšana pēc klienta lūguma (par dokumentu) 2.85 EUR
  Dokumentu apstrāde
  Dokumentu kopēšana pēc klientu pieprasījuma (par lapu) 0.30 EUR (plus PVN 0.06 EUR)
  Pasta pakalpojumi dokumentiem 5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)
  Autorizācijas līdzekļa nosūtīšana pa pastu pēc klientu pieprasījuma Latvijas ietvaros 15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR)
  Dokumentu/kodu kalkulatora/maksājumu karšu uz ārvalstīm piegāde ar kurjerpastu pēc klienta pieprasījuma5 Pēc vienošanās,
  min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
  Apliecinātas dokumenta kopijas izsniegšana Pēc vienošanās,
  min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
  Dokumentu meklēšana arhīvā un kopēšana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) Pēc vienošanās,
  min. 7.00 EUR (plus PVN 1.47 EUR)
  VID un Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde
  VID rīkojumu apstrāde - par katru VID rīkojumu/ atsevišķu nodokļa parāda veidu 10.00 EUR
  Tiesu izpildītāju rīkojumu apstrāde 10.00 EUR
  VID rīkojumu izpilde 0.50 EUR
  Tiesu izpildītāju rīkojumu izpilde 0.50 EUR
  Pieprasījuma apstrāde naudas līdzekļu izmaksai vai pārskaitījumam no bloķēta konta 10.00 EUR
  Parakstu parauga kartiņa
  Parakstu parauga kartiņas izmaiņas 10.00 EUR
  Klienta pārstāvja identifikācija
  Klienta pārstāvja identifikācija SEB Lietuva vai SEB Igaunija filiālēs6 150.00 EUR (plus PVN 31.50 EUR)
  Apkalpošana ar pilnvarām
  Apkalpošana ar Latvijā izdotu pilnvaru 15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR) komisija par pilnvaras pieņemšanu (pārbaudi) pirmā reize;
  7.00 EUR (plus PVN 1.47 EUR) katra nākamā apkalpošanas reize
  Apkalpošana ar ārvalstīs izsniegtu pilnvaru 50.00 EUR (plus PVN 10.50 EUR) komisija par pilnvaras pieņemšanu (pārbaudi) pirmā reize;
  15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR) katra nākamā apkalpošanas reize

  1 Sākot no 01.01.2020 izziņas auditam netiks vairs izsniegtas papīra veidā. Tās būs pieejamas tikai elektroniski (izziņa tiks parakstīta ar drošu elektronisku parakstu).

  2 Banka sagatavo standartizētu audita izziņu: https://www.seb.lv/uznemumiem/ikdienas-pakalpojumi/konti/audita-izzinas. Papildu informācija, kas nav iekļauta standarta audita izziņā, jāpieprasa atsevišķi, un tai tiek piemērota maksa par Nestandarta izziņas sagatavošanu pēc klienta pieprasījuma.

  3 Standarta izziņas ir izziņas par konta/kartes esamību un atlikumu; konta slēgšanu; aizdevuma pamatsummu, atlikumu, termiņu; aizdevuma pilnīgu atmaksu; saistību neesamību; pagaidu kontu un iemaksu pamatkapitālā. Standarta izziņa tiek sagatavota 1 darba dienas laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

  4 Nestandarta izziņas ir pārējās izziņas, kas nav standarta izziņas. Par nestandarta izziņas sagatavošanas termiņu SEB banka informē 2 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža.

  5 Tiek iekasēta gadījumos, kad karte ir filiālē un tiek mainīts saņemšanas veids.

  6 Komisijas maksa tiek ieturēta par katra pārstāvja identifikāciju.