Mainīt valodu:

XL komplekts

Paragraphs
Pakalpojums Cena
Izsniegšanas un mēneša maksa 99.00 EUR
Īpašā izsniegšanas un mēneša maksa1 79.20 EUR
Komplektā ietilpst šādi produkti:
Norēķinu konta atvēršana2 (neierobežots skaits) un apkalpošanas maksa mēnesī Bez maksas
Mastercard Business norēķinu kartes (neierobežots skaits) lietošanas maksa mēnesī3 Bez maksas
Internetbankas pieslēgšana un apkalpošanas maksa mēnesī Bez maksas
Pārskaitījumi no Norēķinu konta, izmantojot Internetbanku/Telebanku/Gateway un E-rēķinu automātiskā apmaksa:
  • iekšbankas maksājumi
Bez maksas
  • standarta SEPA maksājumi
Bez maksas – 300 pārskaitījumi mēnesī;
pārējie – saskaņā ar attiecīgā pārskaitījuma elektroniskajos kanālos maksu

Uzņēmēja komplekts nav pieejams:

  • Nerezidentiem;
  • Maksājumu un Elektroniskās naudas iestādēm;
  • Kreditēšanas pakalpojuma sniedzējiem.

 
1 Īpašā izsniegšanas un mēneša maksa tiek piemērota, ja klientam ir aktīvs viens no šiem produktiem: Maksājumu karšu pieņemšana (POS termināls), Kredīts un E-link.

2 Atverot kontus, nav jāmaksā minimālais konta atlikums.

3 Maksa par Mastercard Business norēķinu kartes izgatavošanu un aizvietošanu tiek ieturēta saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi – juridiskām personām.