Mainīt valodu:

SWIFT pakalpojumi

Paragraphs

Klienta kontu pārvaldīšana no citas bankas

Pakalpojums Cena
Pakalpojuma pieslēgšana 50.00 EUR
Izmaiņas līgumā 10.00 EUR
Pakalpojuma pārtraukšana Bez maksas
MT940 OUT, MT941 OUT, MT942 OUT:
MT940 konta izrakstu sagatavošana un nosūtīšana (par katru kontu) 35.00 EUR mēnesī
MT941 konta bilances izrakstu sagatavošana un nosūtīšana (par katru kontu):
  • 1 reizi dienā
30.00 EUR mēnesī
  • 2 reizes dienā
60.00 EUR mēnesī
  • līdz 3 reizēm dienā
90.00 EUR mēnesī
MT942 konta maksājumu izrakstu sagatavošana un nosūtīšana (par katru kontu) 2.00 EUR par katru izrakstu
MT101 IN:
Apkalpošanas maksa 25.00 EUR mēnesī vai
300.00 EUR gadā
MT101 maksājumu pieprasījumu izpilde Maksa par attiecīgo pārskaitījumu elektroniskajos kanālos

Citā bankā atvērta konta pārvaldīšana Internetbankā

Pakalpojums Cena
Pakalpojuma pieslēgšana 50.00 EUR
Izmaiņas līgumā 10.00 EUR
Pakalpojuma pārtraukšana Bez maksas
MT940 IN, MT941 IN, MT942 IN:
Konta izrakstu atspoguļošana Internetbankā (par kontu un valūtu) 20.00 EUR mēnesī
MT101 OUT:
MT101 maksājumu pieprasījumu nosūtīšana Internetbankā 1.00 EUR par katru ziņojumu

Kontu atlikumu automātiskā uzturēšana

Pakalpojums Cena
Pakalpojuma pieslēgšana 70.00 EUR
Izmaiņas līgumā 10.00 EUR
Pakalpojuma pārtraukšana Bez maksas
Konta atlikuma automātiskā uzturēšana par katru kontu, kas atvērts SEB AB:
  • katru dienu
70.00 EUR mēnesī
  • reizi nedēļā
40.00 EUR mēnesī
  • reizi mēnesī
20.00 EUR mēnesī
Pārskaitījumi no konta Maksa par attiecīgo pārskaitījumu elektroniskajos kanālos