Mainīt valodu:

Norēķini bankomātos

Paragraphs
Pakalpojums Cena
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM) ar SEB bankas norēķinu un kredītkartēm:
 • līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos
Bez maksas
 • pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos
0,2% no darījuma summas
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) ar Mastercard Business kredītkartēm:
 • SEB bankas ATM
2%, min. 4.00 EUR
 • citas bankas ATM
2%, min. 4.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM) ar Mastercard Business norēķinu kartēm:
 • SEB bankas ATM
 • SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
 • Latvijā: Swedbank ATM
1%, min. 1.00 EUR
 • citas bankas ATM
2%, min. 3.00 EUR
Citas ar maksājumu kartēm saistītās maksas un nosacījumi
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas
Konta atlikuma apskats:
 • SEB bankas ATM
Bez maksas
 • citos ATM Latvijā
0.45 EUR
 • citos ATM ārvalstīs
1.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu1 3%

Kopējais skaidras naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm - 9 000 EUR mēnesī.2


 
1 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html un https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.

2 Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.