Mainīt valodu:

E-link

Paragraphs
Pakalpojums Cena
E-maksājumi:
  • E-link izmantošana
2% no transakcijas summas,
min. 0.14 EUR par katru transakciju
  • E-link reģistrēšana
50.00 EUR
  • Izmaiņu veikšanu E-link Līgumā
20.00 EUR
E-identifikācija:
  • E-link izmantošana
0.08 EUR par katru transakciju (plus PVN),
min. 50.00 EUR mēnesī (plus PVN 10.50 EUR)
  • E-link reģistrēšana
50.00 EUR (plus PVN 10.50 EUR)
  • Izmaiņu veikšanu E-link Līgumā
20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR)