Switch to mobile version. Augšup

Norēķinu karte Mastercard Business

Norēķinu karte Mastercard Business

 • Starptautiski atzīta maksājumu karte
 • Plašas norēķinu iespējas Latvijā un ārzemēs
 • Droši pirkumi internetā

Mastercard Business norēķinu karte darbojas kā jebkura starptautiska kredītkarte, tikai tā ir piesaistīta uzņēmuma norēķinu kontam. Mastercard Business ievērojami paplašinās Jūsu norēķinu konta funkcionalitāti, kā arī padarīs uzņēmuma naudas līdzekļus vieglāk pieejamus ikdienas maksājumu veikšanai. Jūs varat izsniegt Mastercard Business karti sava uzņēmuma darbiniekiem dažādu pirkumu apmaksai, kā arī komandējumu izdevumiem – ar karti viņi varēs izmantot uzņēmuma norēķinu kontā esošos līdzekļus Jūsu noteiktā limita ietvaros.

Mastercard Business norēķinu karte ļauj ērti rīkoties ar uzņēmuma norēķinu konta naudas līdzekļiem

 • Karti Jūs varat piesaistīt Jūsu uzņēmuma esošajam norēķinu kontam, kā arī atvērt papildu norēķinu kontu, lai atdalītu karšu darījumu naudas līdzekļus.
 • Jums ir iespēja vienam norēķinu kontam piesaistīt vairākas kartes: Jūs varat pasūtīt kartes vairākiem uzņēmuma darbiniekiem, un katrai kartei noteikt atļautos darījumus un to limitus.
 • Visus norēķinus ar karti, kas tiek veikti atšķirīgā valūtā, piemēram, iepērkoties ārzemēs, banka automātiski konvertēs konta pamatvalūtā.
 • Ar internetbanku uzņēmumiem, Telebanku vai SMS banku Jūs varat kontrolēt uzņēmuma naudas plūsmu, tostarp karšu darījumus, atrodoties arī ārpus uzņēmuma.

Ar Mastercard Business norēķinu karti Jūs varat izmantot dažādas priekšrocības ikdienas darba gaitās vai ārzemju komandējumos:

 • Bezmaksas pirkumi eiro valūtā, norēķinoties par precēm un pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs  
 • iespēja apmaksāt komandējuma izdevumus
 • Aviobiļešu, viesnīcu, automašīnas rezervācijas veikšana un izmaksu segšana  
 • Ērti norēķini par pirkumiem internetā
 • Skaidras naudas izņemšana bankomātos un bankās visā pasaulē
 • Noformējot Mastercard Business norēķinu karti, saņemiet nelaimes gadījumu apdrošināšanu tikai par 5 EUR gadā.

Karšu darījumu limiti Jūsu finanšu drošībai

 • Bankas noteiktais limits skaidras naudas izņemšanai ir summa, kuru Jūs varat izņemt bankomātā diennakts laikā. Mastercard Business norēķinu kartei standarta limits skaidras naudas izņemšanai bankomātā ir 1500 EUR. Nepieciešamības gadījumā šo limitu var mainīt.
 • Bankas noteiktais limits pirkumiem ir summa, kuru varat tērēt pirkumiem diennakts laikā. Mastercard Business norēķinu kartei standarta limits pirkumu limits ir 5000 EUR. Nepieciešamības gadījumā šo limitu var mainīt.
 • Ja vēlaties, papildu drošības nolūkos Jūs varat noteikt mēneša tēriņu limitu. Mēneša tēriņu limits ir summa, kuras ietvaros viena kalendārā mēneša laikā Jūs varat veikt pirkumus ar karti un izņemt skaidru naudu bankomātos.

Praktiski ieteikumi drošiem darījumiem ar karti

 • Glabājiet maksājumu karti drošībā.
 • Neizpaudiet savas kartes PIN kodu un neglabājiet to uzrakstītu kopā ar karti vai mobilā telefona atmiņā. PIN kodu zināt tikai Jūs. Apstiprinot savus darījumus ar PIN kodu, pārliecinieties, ka neviens cits to neredz.
 • Karti drīkst izmantot tikai persona, kuras vārds, uzvārds un paraksts ir uz kartes.
 • Drošības nolūkos laikus sava telefona atmiņā saglabājiet SEB bankas informatīvā tālruņa numuru, kas noderēs kartes nozaudēšanas gadījumā – +371 26668777 (katru dienu 24 stundas diennaktī).
 • Pirms darījuma apstiprināšanas (kartes PIN koda ievadīšanas) vienmēr pārbaudiet darījuma summu.
 • Neatstājiet un neizmetiet citiem pieejamā vietā nesaplēstus čekus ar savas kartes numuru.
 • Centieties saglabāt darījumu čekus, lai varētu tos salīdzināt ar darījumu atskaiti internetbankā.
 • Uzmanieties, lietojot maksājumu karti internetā. Izmantojiet tikai drošu internetveikalu un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus.
 • Ja, veicot pirkumu, 3 reizes pēc kārtas nepareizi ievadīsiet kartes PIN kodu, tā drošības nolūkos tiks automātiski nobloķēta. Atbloķēt karti Jūs varat jebkurā SEB bankomātā, ievadot pareizo PIN kodu.

Kā rīkoties maksājuma kartes nozaudēšanas gadījumā

 • Nobloķēt karti Jūs varat internetbankā vai zvanot pa SEB bankas informatīvo tālruni +371 26668777 (katru dienu 24 stundas diennaktī).
 • Ja atrodat savu maksājumu karti pēc tam, kad esat paziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, lūdzu, nelietojiet karti un tūlīt sazinieties ar SEB banku. 60 dienu laikā karti ir iespējams atbloķēt. Ja šajā laika periodā kartes atbloķēšana nav pieteikta, karte tiek slēgta.

Atvērt kontu un pieteikties SEB bankas maksājumu kartei Jūs varat internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Mastercard Business norēķinu karte tiek izgatavota pāris darba dienu laikā. Uz kartes norādīts gan kartes lietotāja vārds, gan uzņēmuma nosaukums. Kartes derīguma termiņš ir 4 gadi, un pēc tā beigām banka automātiski izgatavos un izsniegs Jums jaunu karti. Ja Jūsu uzņēmums izmanto SEB bankas SMS bankas pakalpojumu, Jūs laikus saņemsiet īsziņu ar aicinājumu saņemt jauno maksājumu karti.

Izmantojiet internetbanku uzņēmumiem vai Telebanku, un ērti saņemiet informāciju par veiktajiem karšu darījumiem.

Piesakieties bezmaksas konsultācijai pie SEB uzņēmēju konsultanta

  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu kartes līguma noteikumi juridiskām personām
16.05.2019
Spēkā esošs
Pretenzija par pirkumu vai skaidras naudas izņemšanu no SEB ATM
Spēkā esošs
Pretenzija par skaidras naudas iemaksu SEB ATM
Spēkā esošs
Pakalpojums Cena
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru 10.00 EUR
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM 5.00 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī)1 2.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana, karti aktivizējot
bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centru
10.00 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošanas maksa, karti aktivizējot
Internetbankā, Mobilajā aplikācijā vai ATM
5.00 EUR
Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 3.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
   •  SEB bankas ATM 1%, min. 1.00 EUR
   •  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā) 1%, min. 1.00 EUR
   •  Latvijā: Swedbank ATM 1%, min. 1.00 EUR
   •  citas bankas ATM 2%, min. 3.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja 1%, min. 1.00 EUR
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM):
   •  līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas
   •  pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 0,1% no darījuma summas

Citas ar Mastercard Business saistītās maksas un nosacījumi

Kartes/ papildkartes sūtīšanas maksa pa pastu:
   •  Latvijas teritorijā 0.00 EUR
   •  Uz ārzemēm 6.00 EUR
Pretenzijas izskatīšana2, 3 Bez maksas
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes PIN koda, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā, atbloķēšana SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes darījumu limita maiņa SEB bankas noteiktā standarta limita ietvaros (filiālē)4 5.00 EUR
Kartes darījumu limita maiņa virs SEB bankas noteiktā standarta maksimālā limita4 10.00 EUR
Konta atlikuma apskats:
   •  SEB bankas ATM Bez maksas
   •  citos ATM Latvijā 0.45 EUR
   •  citos ATM ārvalstīs 1.00 EUR
Kartes steidzama izgatavošana5 30.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu6 3%
Aprēķina periods 1 mēnesis

 

Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Mastercard Business lietotājiem kā juridiskām personām 1 500 EUR.

Kopējais skaidras naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm - 9 000 EUR mēnesī.7

Pirkumu limits laika posmam līdz 24 stundām 5 000 EUR.

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB banka sniedz klientiem saistībā ar maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi – juridiskām personām.

Vienā naudas iemaksas reizē bankomātā var iemaksāt 200 banknotes.

 


 

1 Cena attiecas uz kartēm, kuras nav izgatavotas komplekta ietvaros. Tiek iekasēta sākot ar otro kartes lietošanas mēnesi.

2 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

3 SEB banka uzskata pretenziju par saņemtu:
    •  attiecīgajā darba dienā, ja pretenzija nosūtīta un saņemta SEB banka līdz 16:00;
    •  nākamajā darba dienā, ja pretenzija saņemta SEB banka pēc 16:00.

   Pretenzijas pieņemšanas laiks tiek saīsināts par vienu stundu pirmssvētku dienās.

4 Ietver POS, ATM un mēneša tēriņu limitu maiņu.

5 Ja karte pasūtīta darba dienā līdz plkst. 12.00, to var saņemt jau tajā pašā dienā pēc plkst. 16.00 Rīdzenes filiālē. Ja karte pasūtīta pēc plkst. 12.00, to Rīdzenes filiālē varēs saņemt nākamajā darba dienā pēc plkst. 16.00.

6 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html un
https://www.visaeurope.com/making-payments/exchange-rates.

7 Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.