Mainīt valodu:
Paragraphs

Aktīvu pārvaldība

Lai sasniegtu ieguldījumu mērķus, ir būtiski izveidot Jums piemērotu finanšu pārvaldības stratēģiju. Sagatavojot šo stratēģiju, mēs ņemam vērā Jūsu dzīvesveidu, līdzekļus, ienākumus, izdevumus un nākotnes plānus.

  • Individuāli ieguldījumu ieteikumi
  • Ieguldījumu portfeļa individuāla pārvaldība
  • Digitāli risinājumi neatkarīgiem ieguldītājiem 

Ieguldījumu ieteikumi

Mēs sākam ceļu pretī Jūsu ieguldījumu mērķiem, sagatavojot personīgu finanšu stratēģiju, veicot Jūsu dzīves standarta, līdzekļu, ienākumu, izdevumu un nākotnes plānu analīzi. 

Ieguldījumu ieteikumi var būt vienreizējs vai regulārs pakalpojums klientiem, kuriem ir ieguldījumu pieredze, gatavība analizēt SEB Private Banking ekspertu komandas ieteikumus un pieņemt savus lēmumus par stratēģijas īstenošanu.

Jūsu pašreizējās aktīvu struktūras noteikšana
Jūsu finanšu mērķu analīze
Jums pieņemama riska līmeņa saskaņošana
Eksperta ieteikums atbilstoši Jūsu individuālajām vajadzībām

Ieguldījumu portfeļa individuālā pārvaldība

Ieguldījumu portfeļa individuālā pārvaldība paredz Jūsu finanšu administrēšanu un pārvaldību atbilstoši individuālai stratēģijai, kas iepriekš ar Jums saskaņota. Augstāk minētie pakalpojumi tiek piedāvāti klientiem, kuri finanšu ekspertiem uztic savu ieguldījumu pārvaldīšanu. Ņemot vērā Jūsu mērķus un pieļaujamo riska līmeni, tiek izvēlēta visatbilstošākā stratēģija. 

Individuāla finanšu pārvaldības stratēģija.
Lēmumi tiek pieņemti pēc padziļinātām diskusijām un analīzes SEB grupas līmenī, kā arī starp SEB Baltijas ieguldījumu stratēģiem.
Profesionāla un ātra reakcija uz neparedzētiem notikumiem tirgū.
Regulāras atskaites un tirgus analīze.

Ieguldījumu pakalpojumi paredz ilgtspējas ietekmes izvērtēšanu


Patreizējā Private Banking klientiem piedāvāto vērtspapīru portfeļa sniegšanas kārtība neparedz kā galveno mērķi izvirzīt  vides vai sociālās ietekmes izvērtēšanu,  vai ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanu. Tomēr, iekļaujot pakalpojumā jaunus finanšu instrumentus, mēs izvērtēsim to iespējamo negatīvo ietekmi uz ilgtspēju atbilstoši mūsu Politikai par ilgtspējas risku integrāciju un to ietekmi uz ieguldījumu lēmumiem un ieguldījumu konsultācijām

Patstāvīga ieguldījumu veikšana internetbankā un mobilajā lietotnē

Ja Jums jau ir pieredze attiecībā uz ieguldījumiem un vēlēšanās pārvaldīt ieguldījumus neatkarīgi, mēs Jūs aicinām uzzināt vairāk par mūsu piedāvātajām investīciju iespējām: internetbankā un mobilajā lietotnē.

Kā kļūt par SEB Private Banking klientu

Pieteikties konsultācijai