Switch to mobile version. Augšup

Norēķinu konts

Norēķinu konts

Pamatpakalpojums uzņēmējam, uzsākot sadarbību ar banku

 • Visu veidu bezskaidras naudas norēķini
 • Multivalūtu konta iespējas
 • Kontrole pār uzņēmuma naudas plūsmu

Norēķinu konts paredzēts naudas ieskaitījumiem, tās glabāšanai, kā arī daudzveidīgiem maksājumiem internetbankā un skaidras naudas darījumiem. Atvērt jaunu kontu uzņēmumiem var internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Ikdienas finanšu darījumiem aicinām izmantot Uzņēmēja komplektu.

Norēķinu konts sniedz Jums iespējas:

 • pievienot papildu valūtas un veikt norēķinus no viena konta vairāk nekā 20 valūtās, izmantojot multivalūtu konta priekšrocības;
 • atvērt vairākus papildu norēķinu kontus dažādiem mērķiem vai projektiem paredzēto līdzekļu nodalīšanai;
 • ērti veikt maksājumus, izmantojot universālo maksājumu formu internetbankā;
 • piesaistīt norēķinu kontam maksājumu kartes;
 • izņemt no konta un iemaksāt kontā skaidru naudu iemaksas/izmaksas bankomātos
 • izmantot ērtus rēķinu apmaksas veidus - regulāros maksājumus, kā arī e-rēķinu saņemšanu un to automātisko apmaksu internetbankā;
 • saņemt detalizētu informāciju internetbankā par darījumiem kontā;
 • uzzināt kontā pieejamo naudas atlikumu internetbankā vai izmantojot SMS banku;
 • kontrolēt uzņēmuma naudas plūsmu un veikt darījumus  internetbankā uzņēmumiem vai

Informācija par darījumiem Jūsu kontā

Visērtāk pārskatu par visiem uzņēmuma kontā veiktajiem darījumiem Jūs varat saņemt internetbankā vai Telebankā.
Informācija par darījumiem norēķinu kontā ir pieejama konta pārskata veidā un regulārā konta izraksta veidā.

 • Konta pārskats ir ienākošo, izejošo maksājumu, karšu un skaidras naudas darījumu pārskats par jebkuru brīvi izvēlētu periodu. Jūs varat izmantot arī meklēšanas funkciju – atlasīt darījumus pēc saņēmēja, summas, bankas u. tml. Konta pārskatus ir iespējams importēt grāmatvedības programmā, kā arī saglabāt citos formātos.
 • Regulārais konta izraksts ir bankas sagatavotais un numurētais ienākošo, izejošo maksājumu, karšu un skaidras naudas darījumu pārskats, kas sagatavots par noteiktu periodu. Lai saņemtu konta izrakstus, Jums jānoslēdz līgums par konta izrakstu sagatavošanu internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Konta pārskati un konta izraksti internetbankā un Telebankā tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
Informāciju par darījumiem kontā varat saņemt arī jebkurā SEB bankas filiālē.

Jūs varat atvērt Norēķinu kontu jebkurā SEB bankas filiālē. Lai atvērtu Norēķinu kontu, nepieciešami šādi dokumenti:

 • statūti vai nolikums (spēkā esošajā redakcijā), ja vien Lursoft datu bāzē nav pieejama to jaunākā versija
 • pārstāvja identitāti apliecinošs dokuments – pase vai ID karte.

Papildu norēķinu kontu Jūs varat atvērt uzņēmumu internetbankā. Ja izmantojat internetbankas administratora tiesības, aktivizēt jaunatvērto kontu varat internetbankas sadaļā “Darījumu limitu maiņa”, atzīmējot darījumu dienas un mēneša limitus kontam. Ja administratora tiesības neizmantojat, aktivizēt kontu varat SEB bankas filiālē.

Pakalpojums Cena
Atvēršana:1
   •  rezidentiem (pirmais konts) 15.00 EUR/bez maksas2
   •  nerezidentiem (par katru kontu) 35.00 EUR
   •  SEB grupā ārpus Latvijas3 Pēc vienošanās, min. 50.00 EUR
Pirmreizēja dokumentu pārbaude:
   •  rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots Latvijā vai ir Latvijā izdota uzturēšanās atļauja Bez maksas
   •  rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots EEZ vai ir EEZ uzturēšanās atļauja 100.00 EUR
   •  rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots ārpus EEZ un nav uzturēšanās atļaujas EEZ 200.00 EUR
   •  nerezidentiem – EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 200.00 EUR
   •  nerezidentiem – ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām, kā arī Maltā, Lielbritānijā, Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem - nodokļu maksātājiem 400.00 EUR
Apkalpošana mēnesī:
   •  rezidentiem4 3.56 EUR/bez maksas5
   •  nerezidentiem – EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 10.00 EUR
   •  nerezidentiem – ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 50.00 EUR
   •  Maksājumu un Elektroniskās naudas iestādēm 300.00 EUR
Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas
Pagaidu norēķinu konts
Atvēršana 15.00 EUR
Apkalpošana mēnesī Bez maksas
Pārformēšana par Norēķinu kontu Bez maksas
Slēgšana Bez maksas
Maksa par naudas atlikumu Norēķinu kontos (turpmāk - MNA)

MNA6 var tikt piemērota Klienta kopējam naudas atlikumam par visiem Klienta Norēķinu kontiem,  summējot kopā atbilstoši kontu valūtām.
MNA var tikt piemērota tikai gadījumos, kad Banka individuāli informē par to Klientu 14 kalendārās dienas iepriekš.

Naudas atlikums virs 1 000 000 EUR

Eiropas Centrālās Bankas noteiktā noguldījumu likme (%)7/360 (dienas)
MNA var tikt piemērota arī naudas atlikumiem DKK, SEK, CHF valūtās8.

 


 

1 Minimālais konta atlikums 20.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā, iemaksājams, atverot kontu.

2 Piesakoties Uzņēmēja komplektam (S, M, L, XL) Norēķinu konta atvēršana (neierobežots skaits) – bez maksas. Turklāt, atverot norēķinu kontus, nav jāmaksā minimālais konta atlikums.

3 Dokumentu pieņemšana, saskaņošana, pārbaude, nosūtīšana utt. pēc klienta pieprasījuma.

4 Izņemot Maksājumu un Elektroniskās naudas iestādēm.

5 Izmantojot Uzņēmēja komplektu (S, M, L, XL) Norēķinu kontu apkalpošana – bez maksas.

6 MNA tiek aprēķināta par naudas summu Norēķinu kontos, kas pārsniedz Cenrādī noteiktos limitus, reizinot šo summu ar centrālās bankas likmi, kas ir izdalīta ar dienu skaitu. MNA tiek aprēķināta par katru dienu, bet ieturēta vienu reizi mēnesī.

7 MNA netiek piemērota attiecībā uz EUR valūtu par to laika periodu, kamēr Eiropas Centrālās bankas noteiktā noguldījumu likme, ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Informācija par noguldījumu likmi ir pieejama interneta vietnē: https://www.bank.lv.

8 MNA var tikt piemērota arī naudas atlikumiem virs 7 500 000 DKK, 1 000 000 CHF, 9 500 000 SEK. Tādā gadījumā MNA tiek aprēķināta, balstoties uz valstu centrālo banku noteiktajām noguldījumu likmēm (%) atbilstošajām valūtām, dalot minēto noguldījumu likmi ar 360 (dienas). MNA netiek piemērota attiecībā uz to valūtu un attiecībā uz to laika periodu, kamēr centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Informācija par noguldījumu likmēm pieejama interneta vietnēs: http://www.nationalbanken.dk, http://www.snb.ch, http://www.riksbank.se.

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.