Switch to mobile version. Augšup

Starptautisko pārskaitījumu veikšanai nepieciešamie rekvizīti

Valūta

Valsts

Saņēmēja rekvizīti

Jebkurā valūtā,

izņemot USD uz ASV un RUB uz Krieviju

EEZ1 valstis

 • nosaukums, reģistrācijas numurs/personas kods;
 • konta numurs IBAN formātā;
 • bankas nosaukums;
 • bankas SWIFT kods (8 vai 11 zīmes);
 • GBP uz Lielbritāniju ir pieļaujams īsais saņēmēja konta numurs kopā ar bankas Sort Code (6 cipari).

Ārpus EEZ valstīm

 • nosaukums, adrese;
 • konta numurs;
 • uz Kanādu pirms konta numura obligāti ir jāuzrāda Transit number (5 cipari);
 • bankas nosaukums, adrese (pilsēta, valsts);
 • bankas SWIFT kods (8 vai 11 zīmes);
 • korespondējošās bankas nosaukums un SWIFT kods, ja ir zināms.

USD

ASV

 • nosaukums, adrese;
 • konta numurs;
 • bankas nosaukums, adrese (pilsēta, valsts);
 • bankas ABA vai Fedwire Routing number (9 cipari) vai bankas SWIFT kods;
 • korespondējošās bankas nosaukums un SWIFT kods, ja ir zināms.

RUB2

Krievija

Saņēmējs:

 • privātpersonām - uzvārds, vārds un tēva vārds;
 • privātpersonām (individuālajiem uzņēmējiem) – nosaukums un uzņēmējdarbības formas saīsinājums (IP);
 • juridiskām personām - uzņēmuma nosaukums un uzņēmējdarbības forma (OOO, OAO, ZAO,  u. tml.);
 • INN (nodokļu maksātāja identifikācijas) kods Krievijas rezidentiem - jānorāda tikai juridiskām personām (sastāv no 10 cipariem) un  privātpersonām - individuāliem uzņēmējiem (sastāv no 12 cipariem);
 • KPP kods sastāv no 9 cipariem;
 • adrese (pilsēta, valsts).

Saņēmēja konta numurs:

 • norēķinu konts rubļos sastāv no 20 cipariem, sākas ar 4 un septītais cipars ir 1

Saņēmēja banka:

 • pilns nosaukums (arī filiāle) un adrese (pilsēta, valsts);
 • BIK kods (MFO) sastāv no 9 cipariem, sākas ar 04...;
 • korespondentkonts Krievijas Centrālajā bankā sastāv no 20 cipariem, sākas ar 301.... Korespondentkonta pēdējie trīs cipari vienmēr sakrīt ar BIK koda pēdējiem trim cipariem;
 • ja saņēmēja konts atrodas bankā, kas ir saņēmējbankas filiāle, jānorāda korespondējošā konta numurs, kas sastāv no 20 cipariem, sākas ar 303... To norāda rindā "Saņēmēja bankas konta numurs starpbankā".

Maksājuma mērķis:

 • mērķim obligāti jāsākas ar valūtas operācijas VO kodu: Krievijas Centrālā bankas noteikts 5 ciparu kods – atbilstoši maksājuma uzdevumā norādītajai informācijai, kas obligāti norādāms iekavās. VO kodu sarakstu atradīsiet šeit (RUS, PDF). Tālāk jānorāda precīzs un skaidrs maksājuma mērķis, kas ietver preces vai pakalpojuma nosaukumu, akceptēta rēķina un līguma numuru un datumu, NDS (PVN) lielumu. Ja pakalpojums vai prece netiek aplikts ar nodokli, jānorāda "BEZ NDS". Piemēram, (VO10030) ZA UGOLX PO DOGOVORU NO2, NDS 500 RUB vai (VO10030) ZA UGOLX ScoT NO3, BEZ NDS

Nosakot VO kodu, rezidenta statusu vienmēr nosakiet attiecībā pret Krieviju. Ja Jūs esat Latvijas iedzīvotājs un veicat pārskaitījumu Krievijas uzņēmumam/ iedzīvotājam, tad Krievijā Jūs esat nerezidents, bet saņēmējs – rezidents, tātad, Jums jāizvēlas kods no kodu saraksta "Nerezidenta maksājums rezidentam".

Ja maksājums paredzēts Krievijas Federācijas budžetam (soda nauda, nodevas u. tml.), obligāti jānorāda Krievijas Federācijas budžeta klasifikācijas kods – KBK (KBK kodā jābūt 20 zīmēm) un kopējais Krievijas administratīvi teritoriālā dalījuma klasifikators - OKTMO kods (jābūt 8-11 zīmēm). Ja saņēmējs ir nekomerciāla organizācija (konta numurs sākas ar 40703 un 14. simbols konta numurā ir “4” (40703хххххххх4хххххх)), tad maksājumā arī obligāti jānorāda gan KBK kods, gan OKTMO kods. Šo informāciju var uzzināt tikai no maksājuma saņēmēja Krievijā.

 

1 EEZ (Eiropas Ekonomikas zona): Islande, Norvēģija, Lihtenšteina un ES valstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

2 Sekmīgai maksājumu izpildei Krievijas rubļos, maksājuma uzdevumā visus datus aizpildīt krievu valodā ar latīņu burtiem, atbilstoši krievu-latīņu burtu transliterācijas tabulai (RUS, PDF).

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.