Switch to mobile version. Augšup

Multivalūtu konts

Multivalūtu konts

Iespēja veikt norēķinus no viena konta vairāk nekā 20 valūtās

 • Kontā ieskaitītie līdzekļi tiek uzglabāti tajā pašā valūtā
 • Valūtas konvertāciju varat veikt jebkurā Jums ērtā laikā
 • Vairāku multivalūtu kontu iespēja

Ja veicat darījumus vairākās valūtās, aicinām izmantot multivalūtu norēķinu kontu. Internetbankā Jūs varat ērti pievienot papildu valūtas jau esošam uzņēmuma kontam vai atvērt jaunu norēķinu kontu. Ja vēlaties nodalīt līdzekļus dažādiem mērķiem, varat atvērt vairākus multivalūtu kontus.

Pēc noklusējuma Jūsu uzņēmuma norēķinu kontam ir viena valūta, un citā valūtā ienākošie līdzekļi tiek konvertēti uz konta pamata valūtu. Lai sāktu izmantot multivalūtu konta priekšrocības, kontam jāpievieno papildu valūtas.

Multivalūtu norēķinu kontā iespējams glabāt līdzekļus vairākās valūtās:

 • konta pamatvalūtā, ko nosakāt Jūs (pirmā noteiktam kontam izvēlētā valūta ir konta pamatvalūta. To nomainīt ir iespējams tikai SEB bankas filiālē)
 • konta papildu valūtās, ko Jūs izvēlaties no bankas piedāvātā saraksta

Ja papildu valūtas nav pievienotas, visi ienākošie naudas līdzekļi tiek konvertēti konta pamatvalūtā pēc bankas kursa.

Komisijas maksa par multivalūtu norēķinu konta apkalpošanu nav atkarīga no piesaistīto valūtu skaita un tiek iekasēta katra mēneša 4. datumā.

Multivalūtu kontu, tāpat kā jebkuru citu norēķinu kontu, Jūs varat izmantot:

 • pārskaitījumiem,
 • valūtas konvertācijai,
 • e-rēķiniem,
 • regulārajiem maksājumiem,
 • skaidras naudas darījumiem,
 • karšu darījumiem,
 • citiem bankas darījumiem.

Maksājumi no multivalūtu konta

Ja Jums jāveic pārskaitījums noteiktajā valūtā, bet maksājuma valūtas atlikums nav pietiekams, multivalūtu konta ietvaros internetbankā Jūs varat izmantot konvertācijas jeb valūtas maiņas iespēju vai pārskaitīt vajadzīgo summu no Jūsu izvēlētās papildu valūtas uz plānotā maksājuma valūtu.

Maksājumu limiti

Maksājumu limiti (dienas limits un mēneša limits) internetbankā tiek definēti konta līmenī - limita ietvaros maksājumus iespējams veikt ar visām kontam piesaistītajām valūtām (pēc nepieciešamības konvertējot vai pārskaitot no citām valūtām, lai nodrošinātu pietiekamu summu maksājuma valūtā).

Karšu darījumi no multivalūtu konta

Apmaksājot pirkumus ar karti, kas piesaistīta Jūsu uzņēmuma multivalūtu norēķinu kontam un neveicot papildu konvertāciju, atlikums Jums būs pieejams tikai eiro valūtā. Ja pirkuma summa pārsniedz EUR atlikumu, konta ietvaros konvertējiet vai pārskaitiet citas valūtas uz EUR.

Tas neattiecas uz kredītkartēm, jo kredītkaršu kontiem nav pieejamas multivalūtu konta iespējas.

Noformējot vienošanos par NK līguma noteikumu grozījumiem SEB bankas filiālē, Jūs varat pieteikties:

 • Automātiskai papildu valūtu atvēršanai. Pakalpojums ir pieejams tikai ienākošajiem maksājumiem no citām bankām. Ja kāda no ienākošo maksājumu valūtām Jūsu kontam vēl nav piesaistīta, piedāvājam Jums pieteikties šim pakalpojumam SEB bankas filiālē. Pēc pakalpojuma pieslēgšanas, jaunas valūtas piesaistīšana Jūsu norēķinu kontam notiks automātiski, nodrošinot līdzekļu ieskaitīšanu maksājuma valūtā, bez konvertācijas.  Gadījumos, kad netiek izmantota automātiskā papildu valūtas atvēršana, līdzekļi, kas ienāk nepievienotās valūtās, tiek konvertēti konta pamatvalūtā.
 • Īpašiem konvertācijas nosacījumiem. Ja kādu ienākošo maksājumu valūta nav piesaistīta Jūsu kontam un Jūs nevēlaties uzturēt līdzekļus šajā valūtā, jautājiet par iespēju to konvertēt kādā papildu valūtā, nevis konta pamatvalūtā.
Pakalpojums Cena
Atvēršana:1
   •  rezidentiem (pirmais konts) 15.00 EUR/bez maksas2
   •  nerezidentiem (par katru kontu) 35.00 EUR
   •  SEB grupā ārpus Latvijas3 Pēc vienošanās, min. 50.00 EUR
Pirmreizēja dokumentu pārbaude:
   •  rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots Latvijā vai ir Latvijā izdota uzturēšanās atļauja Bez maksas
   •  rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots EEZ vai ir EEZ uzturēšanās atļauja 100.00 EUR
   •  rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots ārpus EEZ un nav uzturēšanās atļaujas EEZ 200.00 EUR
   •  nerezidentiem – EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 200.00 EUR
   •  nerezidentiem – ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām, kā arī Maltā, Lielbritānijā, Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem - nodokļu maksātājiem 400.00 EUR
Apkalpošana mēnesī:
   •  rezidentiem4 3.56 EUR/bez maksas5
   •  nerezidentiem – EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 10.00 EUR
   •  nerezidentiem – ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 50.00 EUR
   •  Maksājumu un Elektroniskās naudas iestādēm 300.00 EUR
Slēgšana (t.sk. konta atlikuma pārskaitīšana uz citu kontu SEB bankā) Bez maksas
Pagaidu norēķinu konts
Atvēršana 15.00 EUR
Apkalpošana mēnesī Bez maksas
Pārformēšana par Norēķinu kontu Bez maksas
Slēgšana Bez maksas
Maksa par naudas atlikumu Norēķinu kontos (turpmāk - MNA)

MNA6 var tikt piemērota Klienta kopējam naudas atlikumam par visiem Klienta Norēķinu kontiem,  summējot kopā atbilstoši kontu valūtām.
MNA var tikt piemērota tikai gadījumos, kad Banka individuāli informē par to Klientu 14 kalendārās dienas iepriekš.

Naudas atlikums virs 1 000 000 EUR

Eiropas Centrālās Bankas noteiktā noguldījumu likme (%)7/360 (dienas)
MNA var tikt piemērota arī naudas atlikumiem DKK, SEK, CHF valūtās8.

 


 

1 Minimālais konta atlikums 20.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā, iemaksājams, atverot kontu.

2 Piesakoties Uzņēmēja komplektam (S, M, L, XL) Norēķinu konta atvēršana (neierobežots skaits) – bez maksas. Turklāt, atverot norēķinu kontus, nav jāmaksā minimālais konta atlikums.

3 Dokumentu pieņemšana, saskaņošana, pārbaude, nosūtīšana utt. pēc klienta pieprasījuma.

4 Izņemot Maksājumu un Elektroniskās naudas iestādēm.

5 Izmantojot Uzņēmēja komplektu (S, M, L, XL) Norēķinu kontu apkalpošana – bez maksas.

6 MNA tiek aprēķināta par naudas summu Norēķinu kontos, kas pārsniedz Cenrādī noteiktos limitus, reizinot šo summu ar centrālās bankas likmi, kas ir izdalīta ar dienu skaitu. MNA tiek aprēķināta par katru dienu, bet ieturēta vienu reizi mēnesī.

7 MNA netiek piemērota attiecībā uz EUR valūtu par to laika periodu, kamēr Eiropas Centrālās bankas noteiktā noguldījumu likme, ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Informācija par noguldījumu likmi ir pieejama interneta vietnē: https://www.bank.lv.

8 MNA var tikt piemērota arī naudas atlikumiem virs 7 500 000 DKK, 1 000 000 CHF, 9 500 000 SEK. Tādā gadījumā MNA tiek aprēķināta, balstoties uz valstu centrālo banku noteiktajām noguldījumu likmēm (%) atbilstošajām valūtām, dalot minēto noguldījumu likmi ar 360 (dienas). MNA netiek piemērota attiecībā uz to valūtu un attiecībā uz to laika periodu, kamēr centrālā banka attiecīgajai valūtai ir noteikusi noguldījumu likmi, kas ir vienāda ar 0 vai ir pozitīva. Informācija par noguldījumu likmēm pieejama interneta vietnēs: http://www.nationalbanken.dk, http://www.snb.ch, http://www.riksbank.se.

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

Ceļvedis

Video par multivalūtu konta iespējām

Uzziniet vairāk par multivalūtu konta pieslēgšanu un uzstādījumiem internetbankas ceļvedī.

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.