Switch to mobile version. Augšup

Auto un tehnikas apdrošināšana

Auto un tehnikas apdrošināšana

Ja Jūsu uzņēmums plāno iegādāties vai ir jau iegādājies jaunu vai lietotu transportlīdzekli, komerctransportu, lauksaimniecības vai industriālo tehniku ar līzinga finansējumu, mēs parūpēsimies par tā apdrošināšanu. Sadarbībā ar apdrošinātāju AAS "Balta" piedāvājam KASKO, OCTA un speciālās tehnikas apdrošināšanu par īpaši izdevīgiem nosacījumiem.

Piedāvājam tieši Jums īpaši izdevīgus KASKO apdrošināšanas polises nosacījumus:

 • Īpašs cenu piedāvājums,
 • Bez papildu samaksas, iespējams apdrošināšanas prēmiju sadalīt 12 maksājumos, Jūsu ietaupījums 5% no apdrošināšanas prēmijas,
 • Maksa par KASKO apdrošināšanas polisi iekļauta līzinga ikmēneša maksājumā.

KASKO apdrošināšana pasargās Jūs no neparedzētām izmaksām, kas radušās Jūsu transportlīdzeklim:

 • bojājumu gadījumos (ceļu satiksmes negadījumi, bedres, skrāpējumi, sadursme ar stāvošiem objektiem, krītoši priekšmeti, citu personu ļaunprātīga rīcība, ugunsgrēki, dabas stihijas, dzīvnieku un putnu radīti bojājumi);
 • zādzības, laupīšanas vai apzagšanas gadījumā (automašīnas vai kādu tās daļu zādzība vai nolaupīšana, zādzības mēģinājuma rezultātā transportlīdzeklim nodarītie bojājumi).

Izvēlies atbilstošāko apdrošināšanas aizsardzību savam transportlīdzeklim – Mini KASKO, KASKO vai Visu risku KASKO. 

Mini KASKO, KASKO un Visu risku KASKO salīdzinājums

Apdrošināšanas segums

Mini KASKO

KASKO

Visu Risku KASKO

Paša risks bojājumiem*

EUR 140

EUR 140

EUR 140

Paša risks zādzības gadījumā*

10%

10%

10%

Paša risks bojāejas gadījumā*

10%

10%

10%

Paša risks stiklojumam

10%

EUR 0 (1. gadījumam)

EUR 0 (1. gadījumam)

Nobraukums no ceļa, netiek ieturēts paša risks

 

 •  
 
 •  
 

Vējstiklu plīsums strauju temperatūras svārstību rezultātā

 

 •  
 
 •  
 

Sadursme ar meža dzīvnieku, netiek ieturēts paša risks

 

 •  
 
 •  
 

Remonts oficiālā pārstāvja autoservisā

 •  
 
 •  
 
 •  
 

Jaunvērtības apdrošināšana

 •  
 
 •  
 
 •  
 

Bojājumi: sadursmē ar transportlīdzekli un/vai šķērsli; transportlīdzeklim apgāžoties, krītot, nogrimstot un/vai ielūstot ledū, uzbraucot gājējam vai dzīvniekam; dzīvnieku, putnu iedarbībā; ugunsgrēka, eksplozijas, krītošu priekšmetu iedarbībā; trešās personas iedarbībā

 •  
 
 •  
 
 •  
 

Bojājumi dabas stihiju iedarbībā (vētra, plūdi, zibens, krusa, zemestrīce, lavīna, zemes nogruvums)

 •  
 
 •  
 
 •  
 

Remonts ārzemēs pēc Latvijas izcenojumiem

 •  
 
 •  
 
 •  
 

Kravas nodarītie bojājumi (ja tas ir saistīts ar CSNg)

 •  
 
 •  
 
 •  
 

Palīdzība uz ceļa visu diennakti – tehniskā palīdzība, transportēšana (50 km), viesnīcas pakalpojumi, taksometra pakalpojumi, aizvietošanas auto līdz 3 dienām bez maksas

 •  
 
 •  
 

Papildaprīkojums (līdz 20% no apdrošinājuma summas)

 •  
 
 •  
 

Negadījuma nereģistrēšana policijā vai VUGD

 • līdz EUR 1 000
 
 • līdz EUR 1 500 
 

Jumta bagāžnieka/ bērna sēdeklīša zādzība, nodarītie bojājumi

 • līdz EUR 250
 
 • līdz 20% no apdrošinājuma summas
 

Papildaprīkojums (līdz 20% no apdr. summas)

 •  
 
 •  
 

Hidrotrieciens

 •  
 
 •  
 

Mantas zādzība auto salonā (līdz EUR 500)

 •  
 

Bojājumi, kas radušies, veicot transportlīdzekļa evakuāciju (transportēšanu)

 •  
 
 • iekļauts

– nav attiecināms

O iespējams iegādāties papildus

* paša risks var tikt samazināts

Lai saņemtu KASKO apdrošināšanas piedāvājumu no AAS “Balta” un noslēgtu KASKO apdrošināšanas polisi, aicinām sazināties ar mums, zvanot pa informatīvo tālruni 26668777 vai rakstot

Aicinām iepazīties ar AAS “Balta” KASKO priekšrocībām:

 • BALTA nodrošina lēmuma pieņemšanu par transportlīdzekļa remontu 1 darba dienas laikā, ja atlīdzības summa nepārsniedz EUR 1500.
 • BALTA nepieprasa ziņošanu policijai, kā arī nesamazina atlīdzības apmēru, ja negadījumā iesaistīts tikai Jūsu auto, nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai un nav cietuši cilvēki.
 • BALTA nesamazina un neatsaka atlīdzību, ja negadījuma iemesls ir bijusi rupja neuzmanība (piemēram, nejauša krustojuma šķērsošana pie sarkanās gaismas).
 • BALTA neietur norādīto paša risku, ja ir zināma transportlīdzekļa bojājumā vainīgā trešā persona un šai personai ir OCTA apdrošināšana.
 • BALTA nodrošina kvalitatīvu remontu bojājumu novēršanai (transportlīdzekļiem līdz 3 gadu vecumam remonts tiek veikts dīlera servisā, virs 3 gadiem – klienta izvēlētā, ar BALTU saskaņotā servisā).
 • BALTA apdrošina visas automašīnas daļas (tai skaitā papildaprīkojumu, audio aparatūru, riepas, riteņu diskus utml.) bez papildus prēmijas, ja tās ir norādītas KASKO polisē.
 • BALTA nenosaka ierobežojumus transportlīdzekļa glabāšanas vietai un laikam.
 • BALTA atlīdzina transportēšanas izdevumus un izdevumus, kas saistīti ar transportlīdzekļa novietošanu uz ceļa 5% apmērā no apdrošinājuma summas par katru apdrošināšanas gadījumu.

Pirms atjaunot KASKO apdrošināšanas polisi, aicinām pārliecināties par tās atbilstību šādiem kritērijiem:

 • apdrošinājuma summa nav mazāka par Nomas priekšmeta tirgus vai atjaunošanas vērtību.
 • apdrošinātie riski: transportlīdzekļa bojājumi (ceļu satiksmes negadījumi, ugunsgrēki, dabas stihijas u.c.), zādzības, laupīšanas, trešo personu prettiesiskas darbības un bojāejas rezultātā;
 • kā apdrošināšanas Atlīdzības saņēmējs ir norādīts SIA "SEB līzings", Vienotais reģ,nr. 50003334041, kam ir paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa neizpildīto līzinga/kredītsaistību apmērā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam;
 • Pašriski ir noteikti pēc Jūsu izvēles, bet ne lielāki par:
  • transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500 kg - 140 EUR pamata pašrisks bojājumiem un 20% no Nomas priekšmeta apdrošinājuma summas pilnīgas bojāejas, zādzības un laupīšanas gadījumā;
  • vieglajam komerctransportam - 350 EUR pamata pašrisks bojājumiem un 20% no Nomas priekšmeta apdrošinājuma summas pilnīgas bojāejas, zādzības un laupīšanas gadījumā;
  • transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3500 kg - 700 EUR pamata pašrisks bojājumiem  un 20% no Nomas priekšmeta apdrošinājuma summas pilnīgas bojāejas, zādzības un laupīšanas gadījumā.

KASKO apdrošināšanas polisi lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi vai nogādāt jebkurā SEB bankas filiālē.

 

Lai piedalītos ceļu satiksmē, obligāti ir nepieciešams iegādāties sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas (OCTA) polisi.

OCTA apdrošināšana pasargās transportlīdzekļa īpašnieka vai tā tiesīgo lietotāju no neparedzētām izmaksām un atlīdzinās radušos zaudējumus ceļu satiksmes negadījuma rezultātā trešo personu veselībai, dzīvībai un/vai mantai. OCTA apdrošināšanas polise cietušajai personai atlīdzina gan materiālos zaudējums, gan arī nemateriālos zaudējumus (morālo kaitējumu), saskaņā ar OCTA likumā noteiktajiem apdrošināšanas limitiem.

Lai saņemtu OCTA apdrošināšanas piedāvājumu un noslēgtu OCTA polisi, aicinām sazināties ar mums, zvanot pa informatīvo tālruni 26668777 vai rakstot uz e-pasta adresi

Speciālā tehnika ir lauksaimniecības, celtniecības, meža vai industriālā tehnika ar aprīkojumu, ko, galvenokārt, izmanto tai speciāli paredzētās vietās, tai skaitā ārpus ceļa satiksmes.

Speciālās tehnikas apdrošināšana pasargās Jūs no neparedzētām izmaksām, kas radušās Jūsu tehnikai:

 • Visu risku gadījumos

vai

 • Nosaukto risku – uguns, dabas stihiskie postījumi, šķidruma vai tvaika noplūde, trešo personu ļaunprātīga rīcība un sadursmes risku gadījumos.

Lai saņemtu Speciālās tehnikas apdrošināšanas piedāvājumu un noslēgtu Speciālās tehnikas apdrošināšanas polisi, aicinām sazināties ar mums, zvanot pa informatīvo tālruni 26668777 vai rakstot uz e-pasta adresi

Pirms atjaunot Speciālās tehnikas apdrošināšanas polisi, aicinām pārliecināties par tās atbilstību šādiem kritērijiem:

 • apdrošinājuma summa nav mazāka par Nomas priekšmeta tirgus vai atjaunošanas vērtību.
 • apdrošinātie riski: uguns, dabas stihiskie postījumi, šķidruma vai tvaika noplūde, trešo personu ļaunprātīga rīcība un sadursme;
 • kā apdrošināšanas Atlīdzības saņēmējs ir norādīts SIA "SEB līzings", Vienotais reģ,nr. 50003334041, kam ir paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa neizpildīto līzinga/kredītsaistību apmērā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam;
 • pašriski ir noteikti pēc Jūsu izvēles, bet ne lielāki par: 350 EUR pamata pašrisks bojājumiem un 20% no Nomas priekšmeta apdrošinājuma summas pilnīgas bojāejas, zādzības un laupīšanas gadījumā.

Speciālās tehnikas apdrošināšanas polisi lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi vai nogādāt jebkurā SEB bankas filiālē.

Uzņēmēja komplekti

Izdevīgs risinājums Jūsu ikdienas finanšu darījumiem

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.