Switch to mobile version. Augšup

Īstermiņa ceļojumu apdrošināšana

Īstermiņa ceļojumu apdrošināšana

 • Tiek atlīdzināti medicīniskie izdevumi un izdevumi par ceļojuma atcelšanu vai pārtraukšanu COVID-19 dēļ;
 • Pieejams diennakts palīdzības tālrunis, ja notikusi nelaime;
 • Ērta un vienkārša atlīdzību pieteikšana.

Īstermiņa ceļojuma apdrošināšana – paredzēta vienam atpūtas vai darba braucienam, kura periods nav garāks par 45 secīgām kalendārām dienām un ceļojuma laikā netiek veikts algots fizisks (smags) darbs.

Īstermiņa komandējuma apdrošināšana – paredzēta vienam darba braucienam ar mērķi veikt algotu fizisku darbu, piemēram, celtniecībā, ceļu būvē, kokapstrādē, mašīnbūvē, mežistrādē, autoservisā vai lauksaimniecībā utml. un brauciena periods nav garāks par 45 secīgām kalendārām dienām.

Lai saņemtu piedāvājumu, sazinieties ar vai +371 67094088.

IF logotips

Apdrošināšanu sniedzam sadarbībā ar mūsu partneri If Apdrošināšana*

Iespējams apdrošināt personas vecumā līdz 75 gadiem. Lai apdrošinātu ceļotājus vecākus par 75 gadiem – sazinieties ar If Apdrošināšana ( vai +371 67094088).

Apdrošināšanas segums:

 • Medicīniskā palīdzība nelaimes gadījuma vai pēkšņas saslimšanas gadījumā ceļojuma laikā (t.sk. apbedīšanas izmaksas ārzemēs; Nāve vai invaliditāte, kas iestājusies nelaimes gadījumā; Pārvadātājam nodotās bagāžas bojājumi, aizkavēšanās vai nozaudēšana);
 • Personīgo mantu zādzība, piemēram, nozagts telefons, ceļasoma, fotoaparāts utml.;
 • Personas dokumentu (pase vai ID) atjaunošana, ja tie nozagti vai nozaudēti ceļojuma laikā, t.sk. apmaksātas tālruņa sarunas, kas saistītas ar pagaidu dokumentu noformēšanu un saņemšanu ārvalstī;
 • Ceļojuma izmaiņas – tiek atlīdzināti izdevumi par  neplānotu ceļojuma atcelšanu, pārtraukšanu vai aizkavēšanos, atcelto vai jaunu transporta (lidmašīna, vilciens, autobuss u. tml.) biļešu iegādi, atgriešanu vai apmaiņu, neatgūstamus izdevumus par naktsmītņu; rezervāciju, nokavēta koncerta vai pasākuma biļetēm;
 • Ceļojuma izmaiņas ārkārtas situācijās – tiek atlīdzināti izdevumi par viesnīcu, pasākumu, transportu (lidmašīnu, vilcienu, kuģu u.tml. biļetēm), ja atcelsiet savu ceļojumu, jo brīdī, kad jādodas ceļā;
 • Civiltiesiskā atbildība un juridiskā palīdzība ceļojuma laikā.

Iespējams papildināt izvēlēto risku segumu (paku) ar:

 • Paaugstināta riska aktivitātēm;
 • Drošību, nomājot auto ceļojuma laikā.

Plašāk par riskiem un segumiem skaties internetbankā.

 

* If P&C Insurance AS Latvijas filiāle (reģistrācijas numurs 40103201449), kas Latvijā pārstāv Igaunijas Republikā reģistrēto If P&C Insurance AS (reģistrācijas numurs 10100168). Uzņēmuma juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija. Uzņēmuma interneta vietnes: https://www.if.lv/ un https://www.if.ee/.

Ja ceļojuma laikā nepieciešama profesionāla medicīniskā palīdzība – pēkšņa saslimšana, gūta trauma, vai nepieciešama akūta zobārsta palīdzība – dodies uz tuvāko ārstniecības iestādi. Neatliekamos gadījumos izmantojiet vietējo ātrās palīdzības dienestu.

Nekavējoties sazinieties ar If Apdrošināšana pa tālr. +371 66888833 (zvaniem no ASV pa tālr. +18006949470), ja iestājas šādi apdrošināšanas gadījumi:

 

Ja ceļojuma laikā gūtas traumas vai slimības rezultātā ir nepieciešama transportēšana, lai atgrieztos atpakaļ mītnes zemē.
 
Ja ceļojuma laikā iestājusies apdrošinātās personas nāve.
 
Ja ceļojuma laikā tiek nodarīti zaudējumi trešās personas dzīvībai, veselībai vai mantai.

Visos gadījumos parūpējieties par zaudējuma faktu un apmēru apliecinošiem dokumentiem, t.sk. cietušās trešās personas vai tās pārstāvju rakstveida iesniegumu par nodarīto zaudējumu. Pēc atgriešanās Latvijā aizpildiet pieteikumu internetā www.if.lv

Ja ceļojuma laikā Jums nepieciešama juridiskā palīdzība, nekavējoties sazinieties ar If Apdrošināšana, zvanot +371 66888833 (zvaniem no ASV +18006949470) un pēc atgriešanās Latvijā aizpildiet pieteikumu internetā www.if.lv

Ja, ierodoties ceļojuma galamērķī, konstatējat, ka bagāža ir bojāta, pieprasiet pārvadātājam apliecinājumu par bojātas bagāžas izsniegšanu. Bojātā bagāža, par kuru vēlaties pieprasīt atlīdzību, jāsaglabā un jāiesniedz bojātās bagāžas fotogrāfijas. Pēc atgriešanās Latvijā aizpildiet pieteikumu internetā www.if.lv.

Ja pārvadātāja vainas dēļ bagāžas piegāde ceļojuma galamērķī ir aizkavējusies ilgāk par 4 stundām, pieprasiet apliecinājumu par bagāžas aizkavēšanos no pārvadātāja. Ja nepieciešams iegādāties pirmās nepieciešamības preces (drēbes, apavus, higiēnas preces), saglabājiet maksājumu apliecinošus dokumentus par to iegādi un pēc atgriešanās Latvijā aizpildiet pieteikums internetā www.if.lv.

Jūsu rīcībā 24 stundas diennaktī ir konsultāciju tālrunis +371 67338333.

Paziņojiet par negadījumu If Apdrošināšana, piesakot negadījumu mājaslapā www.if.lv vai zvanot uz konsultāciju tālruni +371 67338333.

Informācija par apdrošināšanas produkta izplatītāju

Pārstāvētais apdrošinātājs

If P & C Insurance AS Latvijas filiāle, reģistrācijas numurs 40103201449, kas Latvijā pārstāv Igaunijas Republikā reģistrēto If P&C Insurance AS, reģistrācijas numurs 10100168 (turpmāk – Apdrošinātājs), kuras juridiskā adrese ir Republikas laukums 2A, Rīga, Latvija; interneta vietnes adreses www.if.lv un www.if.ee.

Ceļojuma apdrošināšanas noteikumi Nr.CA-20202

Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi personu apdrošināšanā Nr.002

Ceļojuma apdrošināšanas informācijas dokuments 2018/01

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.