Switch to mobile version. Augšup

7. Finanšu tirgiem piesaistītās obligācijas - Eiropas uzņēmumu akciju grozs (EUR)

Šis Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju piedāvājums ir vērtspapīrs, un tā ienesīgums ir piesaistīts 350 Eiropas zemāka svārstīguma uzņēmumu akciju indeksam (S&P Europe 350® Low Volatility Index).

Klienta peļņa veidosies, ja Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju termiņa laikā indeksa vidējā vērtība pieaugs.

Pieteikšanās termiņš: 3.09.2014. – 29.09.2014. līdz 14:00 pēc Latvijas laika.

Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju termiņš ir trīs gadi un piecas dienas.

Priekšrocības:

 • Obligāciju dzēšanas termiņa datumā tiek izmaksāta obligācijas nominālvērtība 100 % apmērā.
 • Stingras fiskālās un monetārās politikas pasākumi, kurus papildināja strukturālās reformas, ir vairojuši investor uzticēšanos un izveidojuši pamatus ekonomikas atveseļošanai.
 • Starptautiskais Valūtas fonds prognozē IKP pieaugumu eirozonā par vairāk nekā 1 procentu 2014. gadā un 1,5 procentiem 2015. gadā. Apvienotajā Karalistē (valstī, kuras īpatsvars indeksā ir vislielākais) IKP pieaugumu prognozē par 3,2 procentiem 2014. gadā un 2,7 procentiem 2015. gadā.
 • Labākas ekonomiskās attīstības perspektīvas un globālā ekonomikas izaugsme labvēlīgi ietekmē uzņēmumu ieņēmumus. SVF prognozē pasaules IKP pieaugumu par 3,4 % 2014. gadā un 4 % 2015. gadā.

Riski:

 • Samaksātā riska prēmija netiek atgriezta.
 • Inflācija eirozonā ir zema, kas ir pamats uztraukumam. To prognozē 0,7 procentu apmērā šogad pirms tās pieauguma līdz 1,2 procentu atzīmei 2015. gadā.
 • Bezdarba un parādu līmenis ir nemainīgi augsts. Bezdarba rādītājs eirozonā atrodas tuvu tā vēsturiski augstākajam līmenim, kas ir 12 procenti (2014. gada jūnijā). Eirozonas parādu līmenis attiecībā pret tās IKP 2013. gadā bija 92,6 procenti.
 • Ārējos riskus varētu veicināt lejupslīde jaunattīstības tirgu izaugsmē, kam par iemeslu var būt ģeopolitisko konfliktu eskalācija (Ukrainā, Krievijā, Gazas sektorā, Irākā) un pēkšņa tirgus atbalsta pasākumu no Amerikas Savienotajām Valstīm pārtraukšana.
 • Bāzes aktīvs ir piesaistīts uzņēmumu akciju cenu izaugsmei, kuru cenu svārstību var ietekmēt arī citi faktori, kas nav saistīti ar ekonomikas attīstību.

Avots: Euro Area Policies, 2014. gada 25. jūnijs, publicēts tīmekļa vietnē: www.imf.org , 2014. gada 18. augustā, World Economic Outlook (WEO) Update, publicēts tīmekļa vietnē: www.imf.org, 2014. gada 18. augustā, Bloomberg, 2014. gada 19. augustā.

Pieteikšanās termiņš Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju piedāvājumam līdz 29.09.2014.

Papildu informāciju par piedāvājumu meklējiet klāt pievienotajos piedāvājuma noteikumos.

Ar Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju saistītais ieguldījums tiek veikts netiešā veidā un klients uz šo ieguldījumu neiegūst īpašuma tiesības.

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu pakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu produktos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildu informācijai lūdzam skatīt arī saīsināto prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakus-pakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājas lapā: www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.