Switch to mobile version. Augšup

6. Finanšu tirgiem piesaistītās obligācijas - Pasaules Milži (EUR)

Šis Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju piedāvājums ir vērtspapīrs, un tā potenciālais ienesīgums ir piesaistīts 10 lielu multinacionālu kompāniju akciju grozam. Šīs ir pasaulē labi zināmas kompānijas, kas piedāvā savus produktus un pakalpojumus visā pasaulē. Klienta peļņa veidosies, ja 3 gadu laikā akciju groza vidējā vērtība pieaugs.

Pieteikšanās termiņš no 13.02.2014. līdz 17.03.2014.

Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju termiņš ir trīs gadi un septiņpadsmit dienas.

Priekšrocības:

 • Obligāciju dzēšanas termiņa datumā tiek izmaksāta obligācijas nominālvērtība 100% apmērā.
 • Ieguldījumi stabilu starptautisko komercsabiedrību akcijās uzskatāmi par mazāk riskantiem, jo šo sabiedrību kapitāla daļu cena ir mazāk gaistoša salīdzinājumā ar tirgus vidējiem rādītājiem.
 • Grozā ietilpst lielās starptautiskās komercsabiedrības, kas piedāvā preces un pakalpojumus ar atpazīstamām preču zīmēm.
 • Šo sabiedrību darbība aptver visu pasauli; tāpēc augošās pasaules ekonomikas apstākļos pieprasījums pēc minēto sabiedrību produktiem varētu palielināties gan attīstītajās, gan attīstības valstīs.
 • Globālajai ekonomikai turpmākajos gados ir labas izredzes attīstīties straujāk (prognozē, ka globālais IKP 2014. gadā pieaugs par 3,7%, bet 2015. gadā - par 3,9%).

Riski

 • Samaksātā riska prēmija netiek atgriezta.
 • Pieprasījuma pieaugums pasaules ekonomikā varētu būt lēnāks, nekā sagaidāms, kas attiecīgi varētu ietekmēt minēto komercsabiedrību darbības rezultātus.
 • Problēmas eirozonā un ASV, kā arī attīstības valstu mainīgās perspektīvas varētu negatīvi ietekmēt minēto sabiedrību kapitāla daļu tirgus cenu.
 • Ja investoru riska apetīte ievērojami palielināsies, mazākas komercsabiedrības varētu iegūt vairāk nekā lielās.

Avoti: SEB Kapitalskyddade placeringar Februari 2014, publicēts tīmekļa vietnē http://www.seb.se, 2014. gada 31. janvārī;World Economic Outlook (WEO) Update, publicēts tīmekļa vietnē http://www.imf.org, 2014. gada 23. janvārī.

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu pakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu produktos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildu informācijai lūdzam skatīt arī saīsināto prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakus-pakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājas lapā: www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.