Switch to mobile version. Augšup

5. Finanšu tirgiem piesaistītās obligācijas - Singapūra un Taivāna (EUR)

Šis Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju piedāvājums ir vērtspapīrs, un tā potenciālais ienesīgums ir piesaistīts Singapūras un Taivānas akciju tirgus indeksiem.

Klienta peļņa veidosies, ja 3 gadu laikā The MSCI Singapore Free Index un The MSCI Taiwan Index groza vidējā vērtība pieaugs.

Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju termiņš ir 1114 dienas.

Priekšrocības:

 • Obligāciju dzēšanas termiņa datumā tiek izmaksāta obligācijas nominālvērtība 100% apmērā.
 • Abās valstīs ir augsti valsts finanšu rādītāji: salīdzinot ar citām jaunattīstības valstīm, Singapūrā un Taivānā vislielākais bilances konta pārpalikums.
 • Abas valstis pozitīvi ietekmē globālā pieprasījuma pieaugums, jo īpaši ASV ekonomikas atveseļošanās, par ko jau tagad liecina abu valstu eksporta apjomu palielināšanās.

Riski:

 • Samaksātā riska prēmija netiek atgriezta.
 • Bilances tekošā konta pārpalikums veicina valūtas kursu paaugstināšanos, kas savukārt var negatīvi ietekmēt eksportu.
 • Abu valstu akciju tirgus, bet jo īpaši Taivānas akcijas tirgu, ietekmē ārvalstu investoru aktivitāte un vēlme uzņemties risku.
 • Ieguldījumi jaunattīstības valstu akcijās ir uzskatāmi par riskantiem, un, salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem, šo valstu akcijām raksturīgas lielākas cenu svārstības.
 • Bāzes aktīvs ir piesaistīts uzņēmumu akciju cenu izaugsmei, un to svārstību var ietekmēt arī citi faktori, kas nav saistīti ar ekonomikas attīstību.

Avots: Investment Outlook – March 2014, publicēts 14.03.2014 www.sebgroup.com.

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu pakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu produktos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildu informācijai lūdzam skatīt arī saīsināto prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakus-pakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājas lapā: www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

 

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.