Switch to mobile version. Augšup

4. Finanšu tirgiem piesaistītās obligācijas - Zviedrija (EUR)

Šis Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju piedāvājums ir vērtspapīrs, un tā potenciālais ienesīgums ir piesaistīts akciju grozam, kas sastāv no 10 lielu uzņēmumu akcijām, kas tiek kotētas Stokholmas biržā.

Tie ir pasaulē labi zināmi uzņēmumi, kas piedāvā savus produktus un pakalpojumus gan Eiropā, gan visā pasaulē. Klienta peļņa veidosies, ja 3 gadu laikā akciju groza vidējā vērtība pieaugs.

Pieteikšanās termiņš no 25.03.2014. līdz 30.04.2014.* (līdz 14:00 pēc Latvijas laika).

Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju termiņš ir trīs gadi un divas dienas.

Atgādinām, ka 1.,2. un 5. maijs Latvijas Republikā ir noteiktas kā svētku, atceres un atzīmējamās dienas, kurās būs ierobežota SEB bankas pakalpojumu sniegšana attiecībā uz vērtspapīru iegādi, tāpēc Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju - Zviedrija pieteikšanās ir ne vēlāk kā līdz 2014. gada 30. aprīļa plkst.14:00. Pieteikšanās termiņa maiņa neiespaido pārējos noteikumus un nosacījumus, kas minēti šī piedāvājuma Galīgajos noteikumos Nr. 20131015/009.

Priekšrocības:

 • Obligāciju dzēšanas termiņa datumā tiek izmaksāta obligācijas nominālvērtība 100% apmērā.
 • Zviedrijas valdība atbalsta fiskālās politikas apjoma palielinājumu, tādējādi stimulējot ekonomiku un samazinot bezdarba līmeni.
 • Iekšējā patēriņa pieaugums stiprina Zviedrijas ekonomikas izaugsmi. Zviedrijas IKP kāpums tiek prognozēts 2.5% 2014. gadā un 3.2% 2015. gadā.
 • Ekonomikas atkopšanās vērojama arī eiro zonā. Eirozonas IKP kāpums 2014. gadā tiek prognozēts 1% apmērā, bet kāpums 2015. gadā - 1.6% apmērā, kas pozitīvi ietekmēs arī Zviedrijas eksportu;
 • Pasaules IKP kāpums tiek prognozēts 3.9% 2014. gadā un 4% 2015. gadā.

Riski:

 • Samaksātā riska prēmija netiek atgriezta.
 • Eirozonas ekonomiskā izaugsme un pieprasījums pēc produkcijas un pakalpojumu patēriņa var palielināties lēnāk kā prognozēts iepriekš - tas var negatīvi ietekmēt arī Zviedrijas uzņēmumus, par cik vairāk kā puse no saražotās produkcijas un sniegtajiem pakalpojumiem tiek realizēti Eiro zonas valstīs.
 • Turpinoties nekustamo īpašumu cenu kāpumam un palielinoties jau tā augstajam privātpersonu parādsaistību līmenim, Zviedrijas ekonomika var nepieaugt tik strauji kā iepriekš prognozēts.
 • Zviedrijas kronas vērtības kāpums var negatīvi iespaidot Zviedrijas eksportētājus.
 • Bāzes aktīvs ir piesaistīts uzņēmumu akciju cenu izaugsmei, kuru cenu svārstību var ietekmēt arī citi faktori, kas nav saistīti ar ekonomikas attīstību. 

Avots: SEB Nordic Outlook Economic Research – February 2014, publicēts 11.02.2014 www.sebgroup.com; Investment Outlook – March 2014, publicēts 14.03.2014 www.sebgroup.com .

Piedāvājums
Pamatprospekta un piedāvājuma kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā
Noteikumi (English)
Pamatprospekta un piedāvājuma kopsavilkums (English)
Pamatprospekts (English)

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu pakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu produktos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildu informācijai lūdzam skatīt arī saīsināto prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakus-pakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājas lapā: www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

 

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.