Switch to mobile version. Augšup

3. Finanšu tirgiem piesaistītās obligācijas - Jaunattīstības valstu valūtas (EUR)

Šis Progresīvā depozīta piedāvājums ir termiņnoguldījums, un tā ienesīgums ir piesaistīts jaunattīstības valstu valūtu grozam, kurā ir trīs valūtas – Polijas zlots (PLN), Meksikas peso (MXN) un Singapūras dolārs (SGD) – attiecībā pret EUR valūtu. Klienta peļņa veidosies, ja 3 gadu laikā šo valūtu kursu vidējā vērtība pret eiro kļūs stiprāka.

Progresīvā depozīta termiņš ir trīs gadi un sešas dienas.

Priekšrocības:

 • Ekonomisko rādītāju uzlabošanās un augstākas procentu likmes nekā eiro dalībvalstīs varētu stiprināt valūtas jaunattīstības zemēs
 • Lai gan Eiro zonas valstis uzrāda labus atkopšanās rezultātus, tās joprojām ir izjūt lielu parādu slogu un augstu bezdarba līmeni. Iekšzemes kopprodukta pieaugums 2014.gadā tiek prognozēts mazāk kā 1% apmērā, līdz ar to tiks turpināta monetārā politika, kas eiro var padarīt vājāku pret citām valūtām.
 • Polija atkopjas no dziļas krīzes un šobrīd ir ceļā uz stabilu atveseļošanos. Eksporta apjomi palielinās un pieaug arī iekšzemes pieprasījums, līdz ar to IKP kāpumu prognozē 3.1% 2014.gadā un 3.5% 2015.gadā. Tekošā konta deficīts uzlabojas un tiešās ārvalstu investīcijas Polijā palielinās, kas var stiprināt Polijas zlotu.
 • Meksikas ekonomika ir cieši saistīta ar ASV ekonomikas attīstību, kas tuvākajos gados var būt par vienu no galvenajiem pasaules ekonomikas dzinējspēkiem. Meksikas IKP kāpumu prognozē gandrīz 4% apmērā 2014. un 2015.gadā.
 • Singapūrai šobrīd ir ļoti spēcīgi ekonomikas pamatrādītāji un tekošā konta pārpalikums ir gandrīz 20% no IKP, kas dod pozitīvu stimulu Singapūras dolāram. Singapūras IKP kāpumu prognozē gandrīz 4% apmērā 2014. un 2015.gadā.

Riski

 • Samaksātā riska prēmija netiek atgriezta.
 • Lai gan lielais bezdarbs un parādu slogs bremzē ekonomikas attīstību, Eiro zona varētu atgūties ātrāk nekā gaidīts, kas varētu stiprināt eiro valūtu.
 • Ja valūtas kurss stiprinās pārāk strauji, jaunattīstības valstis var veikt valūtas intervenci, lai mazinātu straujo kāpumu.
 • Valūtu kursus ietekmē daudzi, tostarp – neparedzēti, apstākļi, kuru dēļ valūtas var arī nekļūt stiprākas attiecībā pret eiro.

SEB banka ir nolēmusi atcelt finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju "Jaunattīstības valstu valūtas", kas ir saistītas ar valūtas grozu: eiro pret Polijas zlotu, eiro pret Meksikas peso, eiro pret Singapūras dolār, emisiju. Šo obligāciju emisijas atcelšanas pamatā ir nesenie notikumi Ukrainā un spriedze jaunattīstības valstīs, kā rezultātā šīs obligācijas nepiesaistīja ieguldītāju interesi.

Kopējā obligāciju nominālvērtība izrādījās zemāka, nekā tā noteikta obligāciju emisijas noteikumos, līdz ar to SEB Bank paziņo, ka obligāciju emisija ir uzskatāma par neizpildāmu un tā ir atceļama.

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu pakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu produktos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildu informācijai lūdzam skatīt arī saīsināto prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakus-pakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājas lapā: www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

 

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.