Switch to mobile version. Augšup

1. Finanšu tirgiem piesaistītās obligācijas - Eiropas uzņēmumu akciju grozs (EUR)

Šis Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju piedāvājums ir vērtspapīrs, un tā potenciālais ienesīgums ir piesaistīts 10 lielu multinacionālu kompāniju akciju grozam.

Šīs ir pasaulē labi zināmas kompānijas, kas piedāvā savus produktus un pakalpojumus visā pasaulē. Klienta peļņa veidosies, ja 3 gadu laikā akciju groza vidējā vērtība pieaugs.

Finanšu tirgiem piesaistīto obligāciju termiņš ir trīs gadi un sešas dienas.

Priekšrocības:

 • Obligāciju dzēšanas termiņa datumā tiek izmaksāta obligācijas nominālvērtība 100% apmērā.
 • Pētījumi norāda, ka ir mazinājušās bažas par eiro krīzi, un Eiropas ekonomika ir pārvarējusi zemāko punktu; ekspansīvas monetārās politikas īstenošana gan ASV, gan Eiropā šobrīd liek uzskatīt, ka Eiropas akciju tirgus ilgtermiņa perspektīvas vēl joprojām ir labvēlīgas.
 • Ekonomikas izaugsme pasaulē paaugstināsies no 3.2% 2013.gadā uz 4% 2014.gadā līdz pat 4.2% 2015.gadā.
 • Pēdējo gadu laikā daudzi Eiropas uzņēmumi ir samazinājuši savas izmaksas un racionalizējuši darbību.
 • Akciju grozā ietilpst tādu uzņēmumu akcijas, kuru preces un zīmolu nosaukumi ir labi pazīstami visā pasaulē.

Riski:

 • Samaksātā riska prēmija netiek atgriezta.
 • Eiropas apstākļus joprojām raksturo lieli parādi un finanšu nenoteiktība; tās ekonomiku ļoti ietekmē globālie makroekonomiskie notikumi. Eirozonas iekšzemes kopprodukta pieaugumu 2014.gadā prognozē zemāku nekā 1%.
 • Augstākas preču cenas, ko nosaka ģeopolitiskās spriedzes atjaunošanās, Globālā pieprasījuma apmēri ir mazāki par prognozētajiem; lēna vai nepietiekama strukturālo reformu īstenošana eirozonas valstīs var palēnināt ekonomikas atveseļošanos.
 • Bāzes aktīvs ir piesaistīts uzņēmumu akciju cenu izaugsmei, kuru cenu svārstību var ietekmēt arī citi faktori, kas nav saistīti ar ekonomikas attīstību.

Avots: Investment Outlook – 2013. gada decembris, publicēts tīmekļa vietnē 2013. gada 4. decembrī; ECB Monthly Bulletin 2013. gada novembris, publicēts tīmekļa vietnē , 2013.gada 9. decembrī, Eastern European Outlook – 2013. gada oktobris, publicēts tīmekļa vietnē 2013. gada 9. oktobrī; Bloomberg, 2013. gada 6. decembrī.

Piedāvājums
Pamatprospekta un piedāvājuma kopsavilkuma tulkojums latviešu valodā
Noteikumi (English)
Pamatprospekta un piedāvājuma kopsavilkums (English)
Pamatprospekts (English)

Šo mārketinga paziņojumu ir sagatavojusi AS "SEB banka". Tas satur vispārīgu mārketinga informāciju par AS "SEB banka" pieejamiem finanšu pakalpojumiem. Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, AS "SEB banka" neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ja materiālā ir atsauce uz kādu ieguldījumu pētījumu, iesakām izlasīt pilnu pētījumu un tajā norādītās saistību atrunas. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Ja ieguldījumu fondi vai Jūs personīgi veicat ieguldījumu ārvalstu valūtās izteiktos finanšu produktos, ievērojiet, ka valūtas maiņas kursu izmaiņas var ietekmēt rezultātu un/vai ienesīgumu. Jūs pats uzņematies atbildību par lēmumu veikt ieguldījumu un Jums vienmēr pirms tā veikšanas vajadzētu iegūt papildus informāciju. Papildu informācijai lūdzam skatīt arī saīsināto prospektu un informatīvo brošūru par SEB fondiem un citiem finanšu instrumentiem, ieguldījumu pakalpojumiem vai blakus-pakalpojumiem, kas pieejama AS "SEB banka" mājas lapā: www.seb.lv. Nepieciešamības gadījumā sazinieties ar savu AS "SEB banka" klientu apkalpošanas speciālistu.

 

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.