Switch to mobile version. Augšup

MiFID: biežāk uzdotie jautājumi

Ko nozīmē MiFID?

MiFID ir saīsinājums no "Markets in Financial Instruments Directive". MiFID ir Eiropas Savienības direktīva, kas regulē ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

Kad MiFID stājās spēkā?

MiFID stājās spēkā 2007.gada 1.novembrī. Bankām, kas sniedz finanšu pakalpojumus, bija jāsakārto sava darbība atbilstoši MiFID prasībām līdz šim datumam. Pirms MiFID stāšanās spēkā bankas savā darbībā vadījās pēc Investīciju pakalpojumu direktīvas (ISD), kas bija spēkā kopš 1993.gada.

Kādus finanšu instrumentus MiFID regulē?

Akcijas, ieguldījumu fondus, parāda vērtspapīrus, naudas tirgus instrumentus, atvasinātos instrumentus (valūtas, vērtspapīru, preču, procentu likmju utt.).

Vai MiFID ietekmē SEB bankas klientus?

MiFID nosaka pasākumus, kas SEB bankai jāievēro, sniedzot klientiem finanšu ieguldījumu pakalpojumus. MiFID prasības nosaka augstāku klientu apkalpošanas līmeni, detalizētāku klientiem sniedzamās informācijas apjomu, tostarp arī par ieguldījumu veidiem un ar tiem saistītiem riskiem. SEB bankas uzdevums ir individuāli izvērtēt katra klienta pieredzi un zināšanas par finanšu ieguldījumu produktiem, lai varētu noteikt, vai sniegtais ieguldījumu pakalpojums (t.sk. finanšu instruments) ir piemērots klientam.

Kāda ir MiFID ietekme uz finanšu tirgiem?

Viens no galvenajiem MiFID mērķiem ir veicināt godīgu, efektīvu un integrētu finanšu tirgu darbību, paralēli veicinot arī konkurenci dažādu finanšu institūciju starpā. Pēc direktīvas ieviešanas dalībvalstis vairs nevar noteikt, ka visi vietējie mazumtirdzniecības pasūtījumi ir jāizpilda regulētā tirgū. Tā vietā ir paredzēta MiFID, lai pavērtu ceļu konkurencei, ieviešot līdzvērtīgus spēles noteikumus/ regulējumu dažādām darījumu slēgšanas vietām – piemēram, biržām (regulētie tirgi), citām organizētās tirdzniecības sistēmām un investīciju firmām, kas veic ārpusbiržas tirdzniecību.

Lai to panāktu, šī direktīva nosaka prasības, kas regulē darījumu izpildi. Konkrēti, pirms un pēctirdzniecības informācijas atklāšanas prasības attieksies uz visiem darījumiem ar akcijām, kuras atļauts tirgot regulētā tirgū. Tas ir neatkarīgi no tā, kur notiek tirdzniecība. Šīs prasības būtiski mainīs veidu, kādā darbojas finanšu tirgi, un firmu uzvedību, kas piedalās šo tirgu darbībā.

MiFID nosaka standartus biržām un cita veida tirdzniecības sistēmām – kādi tie ir?

MiFID ieviesa visaptverošu pirms un pēctirdzniecības informācijas atklāšanas režīmu tirdzniecībai ar akcijām trīs galvenajās darījumu slēgšanas vietās: regulētos tirgos, daudzpusējās tirdzniecības sistēmās – tās ietver alternatīvās darījumu slēgšanas vietas, un ārpusbiržas tirdzniecību.

Kas ir Rīkojumu izpildes politika?

Rīkojumu izpildes politika nosaka pasākumus un faktorus, kādus SEB banka ņem vērā, izpildot klientu rīkojumus par darījumiem ar finanšu instrumentiem. Lai klients varētu veikt darījumus ar finanšu instrumentiem SEB bankā, klientam ir jādod piekrišana SEB bankas izstrādātajai Rīkojumu izpildes politikai.

Kādas organizatoriskās prasības izvirza MiFID?

MiFID prasības ir daudz plašākas par tiem noteikumiem, pēc kādiem iepriekš vadījās lielākā daļa finanšu institūciju. Šī iemesla dēļ noteikumi tika grozīti, lai atspoguļotu šīs izmaiņas.

Prasības ietver:

 • darbības atbilstības organizēšanu un kontroli;
 • iekšējās sistēmas un kontroli;
 • ārpakalpojumu izmantošanu;
 • uzskaites vešanu;
 • interešu konfliktu risināšanu un klienta finanšu instrumentu un naudas līdzekļu, kas atrodas firmu pārziņā, aizsardzību."

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.