Mainīt valodu:

SEPA automātiskā rēķinu apmaksa

Paragraphs
  • Droši naudas pārskaitījumi uz valstīm, kas ir pievienojušās SEPA tiešā debeta shēmai
  • Nauda tiek pārskaitīta automātiski, ja maksājumu ir iniciējis maksājuma saņēmējs
  • Iespēja noteikt gan viena maksājuma limitu, gan maksājumu kopējo skaitu

Iespējas

Kas ir SEPA automātiskā rēķinu apmaksa?

SEPA automātiskā rēķinu apmaksa ir starptautisks maksājumu pakalpojumus līdzekļu debetam no konta, ja apmaksas rīkojumu ir iesniedzis saņēmējs, balstoties uz maksātāja mandātu. Pārskaitījumi no SEB bankas klientu kontiem tiek izpildīti SEPA automātiskās rēķinu apmaksas Core shēmas ietvaros.

Galvenie nosacījumi

  • SEPA automātiskā rēķinu apmaksa ir pieejama tikai eiro
  • Nauda tiek debetēta tikai no līgumā norādītā konta
  • SEPA automātiskā rēķinu apmaksas rīkojums tiks noraidīts tā saņemšanas dienā, ja norādītajā kontā būs nepietiekams atlikums
Kā pieteikties?
  1. Noslēdziet līgumu ar Eiropas uzņēmumu, kura rēķinus par pakalpojumiem vēlaties automātiski apmaksāt. Līgums dos uzņēmumam mandātu iesniegt SEB bankā rīkojumu SEPA automātiskās rēķinu apmaksas veikšanai.
  2. Aizpildiet un iesniedziet SEB bankā pieteikumu par Jūsu norēķinu konta aktivizēšanu SEPA automātiskai rēķinu apmaksai.
  3. Pēc pieteikuma iesniegšanas SEB banka automātiski apmaksās rēķinus no Jūsu norēķinu konta, ja apmaksas rīkojumu būs iesniedzis kāds no Jūsu norādītajiem saņēmējiem.

Cenrādis

Pakalpojums Cena
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas pakalpojuma pieslēgšana Bez maksas 
SEPA Automātiskā rēķinu apmaksa par vienu maksājumu 4.00 EUR
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas maksājuma atcelšana pirms maksājuma izpildes dienas Bez maksas
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas maksājuma atgriešana Bez maksas
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas neautorizēta maksājuma atgriešana laika posmā no 8 nedēļām līdz 13 mēnešiem pēc maksājuma izpildes1 Bez maksas
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas mandāta bloķēšana/atbloķēšana Bez maksas
SEPA Automātiskās rēķinu apmaksas maksājuma kopijas izsniegšana pēc Klienta pieprasījuma Bez maksas

Tikai EUR valūtā no EUR norēķinu konta.


 
1 Ja izmeklēšanas rezultātā tiek noskaidrots, ka maksājums ir autorizēts, tiek piemērota punktā "Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu" minētā maksa.