mask
Logo
ru
Izvēlne
Aizvērt
Sāciet šeit

Ieguldiet savā nākotnē

Rekomendējam ieslēgt skaņu
Skatieties video
shape

Jūsu pensija var cīnīties ar klimata pārmaiņām

Veicot pensiju ieguldījumus, SEB ņem vērā virkni ilgtspējas faktorus. Mūsu mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu attīstību un savus klientus ceļā uz zemu izmešu ekonomiku. Jūsu pensija veicina vēja parku, saules enerģijas parku, hidroelektrostaciju un citu zaļo iniciatīvu darbību, tādā veidā ietaupot tūkstošiem tonnu СО₂ emisiju katru gadu.

Sāciet šeit
shape

Jūsu pensija spēj nodrošināt tīrāku gaisu

SEB pensiju plāni iegulda ilgtspējīgā mežsaimniecībā, kas rūpējas par egļu un bērzu jaunaudžu veidošanu. Šiem kokiem, savukārt, ir augsti СО₂ absorbēšanas rādītāji.

Sāciet šeit
shape

Jūsu pensija spēj radīt jaunas darbavietas

Ieguldot uzņēmumos – no mazajiem līdz pat nacionālā līmeņa uzņēmumiem – pensiju kapitāls palīdz radīt darbavietas arī Latvijā. Mūsu ieguldījumi ļauj perspektīviem uzņēmumiem augt straujāk – ātrāka izaugsme var radīt jaunas darbavietas nākotnē.

Sāciet šeit
shape

Jūsu pensija var būvēt labāku nākotni Latvijai

Jūsu pensija ir kas vairāk par tālā un nezināmā nākotnē paredzētu ieguvumu – Jūsu ieguldījumi strādā bez atpūtas, arī šajā brīdī, kad lasāt šo. Tie virza uzņēmumus un iniciatīvas, kas pozitīvi ietekmē pasauli un Latviju, vienlaikus stiprinot Jūsu nākotnes labklājību.

Sāciet šeit
shape

Jūsu pensija var parūpēties par sevi – un arī Jums

Vienkārši sakot, Jūsu pensija rada pati savu izaugsmi. Svarīgi gan ir pārliecināties, ka ir izvēlēts atbilstošākais plāns, kas ļaus Jūsu pensijai sasniegt savu maksimālo peļņas potenciālu ilgtermiņā.

Sāciet šeit
shape


Izvēlieties SEB

Mums svarīgi, lai pensiju ieguldījumi būtu ilgtspējīgi un radītu iespējami labvēlīgu vidi nākamajām paaudzēm. Lepojamies, ka vairāk nekā 270 000 SEB pensiju 2. līmeņa un 89 000 pensiju 3. līmeņa dalībnieku savu uzkrājumu uztic SEB.*

Kopš SEB pensiju 2. līmeņa un 3. līmeņa plānu ieviešanas, esam palielinājuši mūsu klientu uzkrājumus kopumā par vairāk nekā 342 miljoniem eiro.

Sāciet šeitTas viss ir iespējams tikai ar pāris klikšķiem. Tik vienkārši!

Lai atbildīgi ieguldītu 6% savas algas:
  1. Apskatiet un izvēlieties sev piemērotāko pensiju 2. līmeņa plānu;
  2. Spiediet “Pieteikties”;
  3. Veiciet prasītās darbības portālā latvija.lv.

Izvēlieties pensiju 2. līmeņa plānu


Lai tuvinātu savu pensiju šī brīža ienākumiem:
  1. Apskatiet un izvēlieties sev piemērotāko pensiju 3. līmeņa plānu;
  2. Spiediet “Pieteikties internetbankā”;
  3. Veiciet prasītās darbības.

Sāciet krāt pensiju 3. līmenī


*Dati no manapensija.lv, skatīts 10.01.2022.
Šo informāciju ir sagatavojusi IP AS “SEB Investment Management”, AS “SEB atklātais pensiju fonds” un SEB Life and Pension Baltic SE (turpmāk – uzņēmumi). Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, uzņēmumi neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts. Papildinformācijai lūdzam skatīt saistošos dokumentus, kas pieejami uzņēmumu mājaslapā: www.seb.lv.