mask
Logo
Izvēlne
Aizvērt
Sāciet šeit

Ar SEB Jūsu pensijai ir spēks radīt ilgtspējīgāku nākotni

Mums visiem – atbalstot pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku.

Tieši Jums – ar vienkāršiem un digitāliem risinājumiem.

shape

Jūsu pensija var būvēt labāku nākotni Latvijai

Jūsu pensija ir kas vairāk par tālā un nezināmā nākotnē paredzētu ieguvumu – Jūsu ieguldījumi strādā bez atpūtas, arī šajā brīdī, kad lasāt šo. Tie virza uzņēmumus un iniciatīvas, kas pozitīvi ietekmē pasauli un Latviju, vienlaikus stiprinot Jūsu nākotnes labklājību.

shape

Jūsu pensija var parūpēties par sevi – un arī Jums

Vienkārši sakot, Jūsu pensija rada pati savu izaugsmi. Svarīgi gan ir pārliecināties, ka ir izvēlēts atbilstošākais plāns, kas ļaus Jūsu pensijai sasniegt savu maksimālo peļņas potenciālu ilgtermiņā.

shape

Jūsu pensija var cīnīties ar klimata pārmaiņām

Veicot pensiju ieguldījumus, SEB ņem vērā virkni ilgtspējas faktorus. Mūsu mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu attīstību un savus klientus ceļā uz zemu izmešu ekonomiku. Jūsu pensija veicina vēja parku, saules enerģijas parku, hidroelektrostaciju un citu zaļo iniciatīvu darbību, tādā veidā ietaupot tūkstošiem tonnu СО₂ emisiju katru gadu.

shape


Jūsu personīgās pensijas lapa

Uzziniet savas nākotnes pensijas prognozi, sekojiet līdzi pensiju 3. līmeņa plānu un dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājumu rezultātiem un uzziniet, kā izmantot savas pensijas potenciālu pilnībā, SEB internetbankā izvēloties sadaļu “Uzkrājumi/Pensija” – “Mana pensija”.
Tas viss ir iespējams tikai ar pāris klikšķiem. Tik vienkārši!

Lai atbildīgi ieguldītu 6% savas algas:
  1. Apskatiet un izvēlieties sev piemērotāko pensiju 2. līmeņa plānu;
  2. Spiediet “Pieteikties”;
  3. Veiciet prasītās darbības portālā latvija.lv.

Izvēlieties pensiju 2. līmeņa plānu


Lai tuvinātu savu pensiju šī brīža ienākumiem:
  1. Apskatiet un izvēlieties sev piemērotāko pensiju 3. līmeņa plānu;
  2. Spiediet “Pieteikties internetbankā”;
  3. Veiciet prasītās darbības.

Sāciet krāt pensiju 3. līmenī


*Dati no manapensija.lv, skatīts 10.01.2022.
Šo informāciju ir sagatavojusi IP AS “SEB Investment Management”, AS “SEB atklātais pensiju fonds” un SEB Life and Pension Baltic SE (turpmāk – uzņēmumi). Lai gan informācija ir balstīta uz avotiem, kuri tiek uzskatīti par ticamiem, uzņēmumi neuzņemas atbildību par neprecizitātēm vai kļūdām, vai jebkādiem zaudējumiem, kas radušies no paļaušanās uz šo informāciju. Ieguldījumi ir pakļauti riskiem. Ieguldījumu vērtība var palielināties vai samazināties un vēsturiskie rezultāti un/vai ienesīgums nav drošs rādītājs nākotnes rezultātu un/vai ienesīguma prognozēšanai un negarantē līdzvērtīgu rezultātu un/vai ienesīgumu nākotnē. Jūsu ieguldītais kapitāls nav garantēts. Papildinformācijai lūdzam skatīt saistošos dokumentus, kas pieejami uzņēmumu mājaslapā: www.seb.lv.