Switch to mobile version. Augšup

Atbildīga ieguldīšana

SEB mērķis ir nodrošināt vispusīgu un konkurētspējīgu ieguldījumu piedāvājumu, ietverot ieguldīšanas procesos un produktos ilgtspējas riskus un negatīvas ietekmes uz ilgtspēju izvērtēšanu.

SEB ir apstiprinājusi Politiku par ilgtspējas risku integrāciju un to ietekmi uz ieguldījumu lēmumiem un ieguldījumu konsultācijām (turpmāk – “Politika”).

Informācija par ilgtspējības risku izvērtēšanas politikām

Saskaņā ar Politiku, pieņemot ieguldījumu lēmumus, sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumus, kā arī sniedzot ieguldījumu un apdrošināšanas konsultācijas, SEB izvērtē ilgtspējības riskus.

Ilgtspējas risks ir jebkādas negatīvas finansiālas ietekmes risks uz finanšu aktīva vērtību. Šo negatīvo ietekmi var izraisīt aktīvu emitenta Negatīvā ietekme uz ilgtspēju vai citi Ilgtspējas faktori (piemēram, plūdi, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, neveselīgs personāls utt.).

SEB mērķis ir, lai finanšu instrumenti, kas tiek piedāvāti konsultācijās, un kurus izmanto individuāli pārvaldītajos ieguldījumu portfeļos, tiktu pārvaldīti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Tāpēc mēs cenšamies panākt, lai šo fondu pārvaldnieki pievienotos ANO Atbildīgiem ieguldīšanas principiem (angliski – UN Principles for Responsible Investments) un ieviestu vispusīgas ilgtspējas politikas.

Cita starpā SEB piedāvā arī fondus, kurus pārvalda SEB Investment Management AB. SEB Investment Management AB analizē un pārvalda ilgtspējas riskus un pārvešanas kanālus, kuri varētu sekmēt minēto risku rašanos, izmantojot integrācijas, iesaistīšanās un izslēgšanas stratēģiju. Vairāk par SEB Investment Management AB ilgtspējas riska pārvaldīšanu varat uzzināt SEB grupas mājaslapā.

Veicot tiešos ieguldījumus parāda vērtspapīros, SEB izvērtē attiecīgo emitentu ilgtspējas riskus. Emitentus izvērtē, ņemot vērā SEB izslēgšanas kritērijus un nozares.

Informācija par negatīvās ietekmes uz ilgtspēju izvērtēšanu

Sniedzot portfeļa pārvaldības pakalpojumus, kā arī sniedzot ieguldījumu un apdrošināšanas konsultācijas, SEB izvērtē ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem.

Negatīva ietekme uz ilgtspēju pastāv gadījumos, kad aktīva emitentam ir negatīva ietekme uz Ilgtspējas faktoriem.

Paziņojums par uzticamības pārbaužu politikām attiecībā uz Ieguldījumu lēmumu negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem

SEB ir izveidojusi ilgtspējas politiku ietvaru ieguldījumu lēmumu pieņemšanai. Minētās politikas ietver Biznesa ilgtspējas politiku, kā arī Vides politiku un Cilvēktiesību politiku.

SEB ir noteikusi ar ilgtspēju saistītus ierobežojumus ieguldīšanai uzņēmumos, kas saistīti ar pretrunīgi vērtētiem ieročiem, fosilo kurināmo, azartspēlēm un tabaku.

SEB vēlas arī, lai finanšu instrumenti, kurus tā piedāvā konsultāciju pakalpojumu ietvaros un kurus izmanto individuāli pārvaldītajos ieguldījumu portfeļos, tiktu pārvaldīti saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Tāpēc mēs tiecamies, lai piedāvāto fondu pārvaldnieki pievienotos ANO Atbildīgas ieguldīšanas principiem un ieviestu vispusīgas ilgtspējas politikas. SEB individuāli pārvaldīti ieguldījumu portfeļi neietver tiešus ieguldījumus uzņēmumu akcijās, tāpēc SEB nav pieņēmusi iesaistīšanās politikas.

SEB atzīst starptautiski atzītu standartu, kuri ļauj uzņēmumiem darboties atbildīgāk, ievērošanas un atbalstīšanas nozīmīgumu. Savā darbībā SEB ievēro nozīmīgas starptautiskas ilgtspējas iniciatīvas un rīcības kodeksus, tostarp Parīzes klimata līgumu, ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus un ANO atbildīgas ieguldīšanas principus.

SEB Biznesa ilgtspējas politikā ir minēti starptautiskie līgumi un starptautiskie ietvari, kurus SEB ievēro savā darbībā.

Atalgojuma politika saistībā ar ilgtspējības risku izvērtēšanu

SEB atalgojuma politika ietver ilgtspējas risku izvērtēšanu.

 

Politika par ilgtspējas risku integrāciju un to ietekmi uz ieguldījumu lēmumiem un ieguldījumu konsultācijām

Informācija par atbildīgiem ieguldījumiem “SEB Life and Pension Baltic SE” Latvija

Informācija par ilgtspējas principu piemērošanu IPAS SEB Investment Management

Informācija par ilgtspējas principu piemērošanu AS SEB atklātais pensiju fonds

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.