Switch to mobile version. Augšup

Mājokļa kredīts

Mājokļa kredīts

 • Aizdevums mājokļa iegādei, būvniecībai, remontam vai labiekārtošanai
 • Kredīta atmaksas termiņš līdz 30 gadiem
 • Piedāvājam atlikt pamatsummas maksājumu līdz 18 mēnešiem, ja Jums tas ir nepieciešams

Piesakieties konsultācijai, lai noskaidrotu, kādu kredīta summu Jūs varat saņemt, cik liels paredzēts Jūsu līdzfinansējums, kā arī citu ar kredītu saistītu informāciju. Ja vēlaties saņemt kredīta piedāvājumu, aicinām aizpildīt kredīta pieteikumu internetbankā vai jebkurā SEB bankas filiālē.

Izmantojot mājokļa kredīta kalkulatoru, Jūs varat aprēķināt aptuvenu ikmēneša kredīta maksājumu.

Aizņemieties apdomīgi, izvērtējot savas iespējas kredītu atmaksāt.

Finansējuma apjoms

Klasiskais aizdevums - līdz 85% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības

Aizdevums ar valsts galvojumu līdz 95% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības

Aizdevums ar "nolikto atslēgu" iespēju - līdz 60% no nekustamā īpašuma tirgus vērtības

Finansējums mājokļa iegādei, remontam, būvniecībai vai labiekārtošanai. Par nodrošinājumu kalpos Jūsu esošais vai iegādājamais mājoklis. Ja Jūsu ģimenē aug viens vai vairāki bērni, varat pretendēt uz valsts galvojumu mājokļa iegādei. “Nolikto atslēgu” iespēja paredz, ka gadījumā, ja klients vairs nespēs pildīt savas saistības, pēc nekustamā īpašuma (aizdevuma ķīlas) pārdošanas, klients tiks atbrīvots no aizdevuma atlikušajām saistībām.

Katrs pieteikums aizdevumam tiek izvērtēts individuāli.

Minimālā finansējuma summa

No 3 500 EUR

Ja Jums ir nepieciešama mazāka finansējuma summa, iesakām iepazīties ar patēriņa kredīta nosacījumiem.

Kredīta atmaksas termiņš

Līdz pat 30 gadiem

Kredīta ikmēneša maksājums

Nedrīkst pārsniegt 40% no Jūsu neto ienākumiem kopā ar citiem Jūsu kredītu un līzingu maksājumiem.

Kredīta atmaksa Jūsu norādītajā datumā notiek automātiski no Jūsu norēķinu konta SEB bankā.

Kredīta saņemšanas priekšnoteikumi

Stabili, regulāri un pietiekami ienākumi kredītsaistību izpildei

Banka izvērtē Jūsu deklarētos ienākumus - darba algu, saimnieciskās darbības ienākumus, īres maksu u.tml.

Pozitīva kredītvēsture

Pirms kredīta piešķiršanas, tiek vērtētas Jūsu līdzšinējās finanšu saistības. Pozitīvu kredītvēsturi veido savlaicīga saistību izpilde.

Kredīta nodrošinājums

Banka izvērtē īpašuma stāvokli un tirgus vērtību.

Kredīta pirmstermiņa atmaksa Mājokļa kredīta pirmstermiņa atmaksa iespējama bez papildu maksas.

Desmit soļi kredīta saņemšanai

1. Konsultācija

 

Piesakieties bezmaksas finanšu konsultācijai par mājokļa kredītu. Tās laikā pārrunāsim Jūsu vajadzības, lai piedāvātu Jums piemērotāko finansēšanas risinājumu. Dodoties uz konsultāciju, atcerieties paņemt līdzi pasi vai ID karti.

2. Nekustamā īpašuma vērtējums


Ir projekti, kuru piedāvājumā ietilpst nekustamā īpašuma vērtējums, ko veicis sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, tomēr lielākoties par to jārūpējas atsevišķi. Nekustamā īpašuma vērtējumu, ko veiks sertificēts nekustamā īpašuma vērtētājs, iespējams pieteikt arī SEB bankas filiālē.

3. Aizdevuma pieteikums

 

Aizpildiet aizdevuma pieteikumu internetbankā vai filiālē.

Papildus Jums būs jāiesniedz:

 • Nekustamā īpašuma vērtējums;
 • Bankas konta izdruka par pēdējiem 6 mēnešiem (ja Jūsu ienākumi netiek skaitīti SEB bankas kontā) un citi dokumenti, kas pamato Jūsu ienākumus;
 • Citi dokumenti, ja tādi nepieciešami, konkrētā darījuma izvērtēšanai.

Ierodoties filiālē, Jums un līdzaizņēmējam būs jāuzrāda pases vai ID kartes.

Iesniegtajai informācijai jābūt precīzai un pilnvērtīgai, lai mēs spētu izvērtēt Jūsu spēju atmaksāt kredītu un varētu pieņemt lēmumu par kredīta piešķiršanu.

4. Bankas piedāvājums


Izvērtējiet kredīta nosacījumus, ko piedāvājam atbilstoši Jūsu pieteikumā norādītajam mērķim un nodrošinājumam.

5. Kredīta līgums

 

Pirms kredīta līguma parakstīšanas tā nosacījumi tiek pārrunāti ar SEB bankas privātpersonu darījumu vadītāju.

Parakstiet kredīta un ķīlas līgumu ar SEB banku. Lai samazinātu riskus, kas saistīti ar mājokļa kredīta atmaksu, izmantojiet kredītmaksājumu apdrošināšanu. Drošam pirkšanas un pārdošanas darījumam Jūs varat atvērt darījuma kontu.

6. Pirkuma līgums ar īpašuma pārdevēju un nostiprinājuma lūgumu parakstīšana pie notāra


Parakstiet nepieciešamos dokumentus pie notāra, kurš apliecina dokumentus, kas iesniedzami Zemesgrāmatā.

7. Īpašuma tiesību/ Hipotēkas reģistrēšana Zemesgrāmatā

 

Iesniedziet dokumentus Zemesgrāmatā.

Ja kredīts tiek formēts ar valsts galvojumu, tad apliecinājums par valsts galvojuma piešķiršanu jāpievieno Zemesgrāmatā iesniedzamajiem dokumentiem.

8. Nekustamā īpašuma apdrošināšana

 

Noformējiet ieķīlātā nekustamā īpašuma apdrošināšanas polisi SEB bankā.

Apdrošināšanas polise regulāri jāatjauno, jo tai jābūt derīgai visu kredīta atmaksas termiņa laiku. AS "SEB banka" jānorāda kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs.

9. Kredīta izmaksa

 

Gaidiet ziņu no Jūsu darījumu vadītāja par kredīta izmaksu.

Pēc nosacījumu izpildes, atbilstoši aizdevuma līguma nosacījumiem, banka izmaksā līgumā norādīto summu.

10. Jauns mājoklis!


Kredīts ir izsniegts.

Noderīgi raksti

 • Kā nosargāt savu mājokli

  Kā nosargāt savu mājokli

  Brīvdienas ir viens no tiem brīžiem, kad daudzi dodas ciemos vai ceļojumā, tāpēc šis ir labs laiks padomāt – vai izdarīts viss, lai māja būtu drošībā?

  Lasīt vairāk

 • Jauna dzīvesvieta – pirkt vai īrēt?

  Jauna dzīvesvieta – pirkt vai īrēt?

  Pieņemot, ka pirkt dzīvokli ir pārāk dārgi, cilvēki bieži vien izvēlas to īrēt, taču patiesībā vidējais kredīta ikmēneša maksājums – 236 eiro – šobrīd ir mazāks par vidējo īres summu.

  Lasīt vairāk

 • Kur dzīvot studentam?

  Kur dzīvot studentam?

  Studentam, kurš iestājies augstskolā, jārisina daudz neskaidrību ne tikai par mācību norisi, bet arī par sadzīves jautājumiem. Turpināt dzīvot pie vecākiem, pārcelties uz kopmītnēm, īrēt vai iegādāties dzīvokli?

  Lasīt vairāk

Ikmēneša maksājuma summa

Ikmēneša maksājuma summu ietekmē vairāki faktori:

 • Procentu likmes lielums un svārstības — jo mazāka procentu likme, jo mazāks ikmēneša maksājums;
 • Kredīta termiņš — jo ilgāks kredīta atmaksas laiks, jo mazāks ikmēneša maksājums.

Kredīta atmaksas grafiks

Kredīta atmaksas grafiks

 

Vienādie maksājumi: pamatsummas un procentu maksājumi kredīta līguma darbības laikā tiek sadalīti pēc iespējas vienādos maksājumos. Konstanta mēneša maksājuma summa attiecīgajā procentu likmes maiņas periodā.

Dilstošie maksājumi: pamatsummas maksājums visu kredīta termiņu ir nemainīgs, bet procenti tiek rēķināti no neatmaksātās aizdevuma daļas.

Aizdevuma procentu likme

Jūsu kredītam tiek piemērota mainīgā procentu likme, ko veido:

1) Bāzes likme – kredīta procentu likmes mainīgā daļa. Jums būs iespēja izvēlēties īstermiņa vai ilgtermiņa procentu likmi.

 • Īstermiņa procentu likme tiek noteikta 3, 6, 12 mēnešiem. Tā parasti ir zemāka par ilgtermiņa procentu likmi, taču svārstās atbilstoši tirgus situācijai (attiecīgi ik pēc 3, 6 vai 12 mēnešiem), līdz ar to Jums būs grūtāk plānot savus izdevumus, taču labvēlīgas tirgus situācijas gadījumā Jūs varat būt ieguvējs.
 • Ilgtermiņa procentu likme tiek noteikta uz periodu no 2 līdz 5 gadiem, tā parasti ir augstāka par īstermiņa procentu likmi, taču ilgāku laiku saglabājas nemainīga. Tādējādi Jūs samazināt savu risku, jo procentu likme nevar bieži mainīties.

Informācija par starpbanku likmēm (naudas cena tirgū)!

2) Pievienotā likme - kredīta procentu likmes fiksētā daļa un galvenie kritēriji likmes lieluma noteikšanai ir:

 • Ienākumu stabilitāte un spēja tos pierādīt;
 • Līdzšinējā sadarbība ar SEB banku, saistību pildīšana;
 • Kopējais kredīta apjoms;
 • Pirmās iemaksas apjoms;
 • Kredīta nodrošinājums — nekustamā īpašuma tirgus vērtība.

Saistītās izmaksas

Vienreizējas izmaksas:

Ar banku saistītie izdevumi:

 • Komisijas maksa par kredīta (dokumentu) noformēšanu saskaņā ar SEB bankas vienoto pakalpojumu cenrādi.

Ar banku nesaistītie izdevumi:

 • Nekustamā īpašuma novērtēšana;
 • Notāra pakalpojumi (nostiprinājuma lūgumu sagatavošana īpašuma tiesību maiņai un hipotēkas nostiprināšanai u.c.);
 • Zemesgrāmatas valsts un kancelejas nodevas īpašuma tiesību un hipotēkas reģistrācijai.

Atkārtotas izmaksas:

 • Nekustamā īpašuma apdrošināšana;
 • Kredītmaksājumu apdrošināšana (ja pakalpojums tiek izmantots).

 

Ja Jūsu ģimenē aug viens vai vairāki nepilngadīgi bērni un Jūs domājat par jauna mājokļa iegādi vai būvniecību, Jūs varat pieteikties valsts galvojumam mājokļa iegādei, ko nodrošina AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un SEB bankas īstenotā valsts atbalsta programma.

 Galvojumu var saņemt

Ģimene, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir viens vai vairāki nepilngadīgi bērni un kurai iepriekš nav piešķirts valsts galvojums mājokļa iegādei vai būvniecībai.

Darījuma summa

Lai tiktu izskatīta galvojuma piešķiršana kopējā darījuma summa nedrīkst pārsniegt 200 000 EUR.

Galvojuma apmērs

Galvojuma apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē:

 • 10% (bet ne vairāk kā 10 000 eiro), ja ģimenē ir viens bērns;
 • 15% (bet ne vairāk kā 15 000 eiro), ja ģimenē ir divi bērni;
 • 20% (bet ne vairāk kā 20 000 eiro), ja ģimenē ir trīs un vairāk bērnu.

Galvojuma termiņš

Galvojums tiks izsniegts uz termiņu līdz 10 gadiem, un tā apmērs samazināsies proporcionāli atmaksātajai aizdevuma pamatsummai.

Nepieciešamie dokumenti

Lai saņemtu galvojumu, Jums SEB bankā ir jāiesniedz:

 • bērna/u dzimšanas apliecība - kopija/s izgatavošanai;
 • Valsts ieņēmumu dienesta (VID) izziņa par apgādībā esošām nepilngadīgām personām (jāiesniedz, ja Aizņēmējs nav norādīts bērna dzimšanas apliecībā kā māte vai tēvs);
 • izziņu par Aizņēmēja un bērna/u deklarēto dzīvesvietu. Izziņu var izdrukāt no Latvijas valsts portāla www.latvija.lv vai saņemt jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļā.

 

Kredītmaksājumu apdrošināšana

Lai izvairītos no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem un pasargātu tuviniekus no kredītsaistību pārņemšanas situācijās, kad pēkšņi rodas grūtības ar kredīta atmaksu, piedāvājam kredītmaksājumu apdrošināšanu.

Ikmēneša apdrošināšanas maksājums, sākot no 5 EUR, nodrošina iespēju saņemt apdrošināšanas atlīdzību piespiedu bezdarba vai pārejošas darbnespējas situācijās, kā arī ļauj saglabāt īpašumu, jo apdrošinātājs segs kredīta atlikumu paliekošas darba nespējas vai dzīvības zaudējuma gadījumā.

Īpašuma apdrošināšana

Jūsu ērtībai piedāvājam apdrošināt nekustamo īpašumu ar SEB bankas starpniecību. Lai uzzinātu vairāk par apdrošināšanas iespējām un īpašiem piedāvājumiem, sazinieties ar savu privātpersonu darījumu vadītāju vai zvaniet 26668777.

Apdrošinot savu mājokli, Jūs iegūsiet drošību un iespēju izvairīties no neplānotiem finansiāliem zaudējumiem, kas var rasties zādzības, ugunsgrēka, plīsuša ūdensvada vai citu negadījumu rezultātā.

Pārliecinieties, ka sagatavotā nekustamā īpašuma apdrošināšanas polise atbilst šādiem kritērijiem:

 • Nekustamā īpašuma un iekārtu apdrošinājuma summa ir atjaunošanas vērtībā vai faktiskajā vērtībā, ja objektam tiek fiksēts nolietojums;
 • Nekustamais īpašums ir apdrošināts, iekļaujot nesošās konstrukcijas ar apdari;
 • Apdrošinātie riski: uguns, dabas stihijas, inženiertehniskās komunikācijas, zādzība un laupīšana vai būvniecības visu risku segums, ja objektā notiek būvniecības vai rekonstrukcijas darbi;
 • Kā apdrošināšanas Atlīdzības saņēmējs ir norādīta AS „SEB banka”, reģ.Nr.40003151743, kurai paredzēta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa neizpildīto kredītsaistību apmērā, iestājoties apdrošināšanas gadījumam;
 • Pašrisks ir noteikts pēc Jūsu izvēles, bet tas nav lielāks par 10% no ieķīlātā īpašuma apdrošinājuma summas.

Atjaunoto apdrošināšanas polisi lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi vai nogādāt jebkurā SEB bankas filiālē līdz aktuālās apdrošināšanas polises termiņa beigām.

Iepazīstieties ar AAS "Balta" automātiski noslēgto nekustamā īpašuma polišu nosacījumiem.

 

Pakalpojums Cena
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Kredīta noformēšana, palielināšana (% no piešķirtās summas)1 līdz 1,5%, min. 75.00 EUR
Kredīta atmaksa pirms termiņa Bez maksas
Resursu rezervēšana (% no piešķirtā, vēl neizmantotā kredīta apjoma) 0,5% gadā
Citas izmaiņas pēc klienta iniciatīvas (% no kredīta atlikuma)1 0,7%, min. 70.00 EUR
maks. 300.00 EUR
Kredīta atmaksas konta maiņa1 15.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi 700.00 EUR
Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā kredītiestādē 700.00 EUR
Komisijas maksa par neapdrošinātu ķīlu2 10.00 EUR/mēnesī

Papildus pakalpojumi

Nodrošinājuma novērtēšana Pēc vienošanās
Bankas piekrišanas sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma 20.00 EUR

 


 

1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

2 Komisijas maksa tiek iekasēta, ja ķīla nav apdrošināta ilgāk par 30 dienām.

Īpašais piedāvājums

Īpašais piedāvājums mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem valsts atbalsta programmas ietvaros:

 • bezmaksas aizdevuma noformēšana
 • Zelta klienta statuss uz vienu gadu
 • bezmaksas norēķinu karte bērnam
S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.