Mainīt valodu:

SEB Nordic Outlook: Latvijā atveseļošanos veicina eksports un patēriņa izaugsme