Switch to mobile version. Augšup

JAUNUMI - 2020 06 26 - 11:35

SEB komentārs par Zviedrijas finanšu uzrauga veikto pārbaudi

SEB ir saņēmis Zviedrijas finanšu uzrauga lēmumu pēc SEB grupā veiktā audita noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārvaldības jomā. Zviedrijas finanšu uzraugs ir nolēmis izteikt SEB aizrādījumu, kas ir zemākā administratīvās sankcijas pakāpe, kas tiek piemērota, ja pārkāpums nav uzskatāms par būtisku.

Zviedrijas finanšu uzraugs ir nolēmis arī piemērot administratīvo sodu 1 miljarda Zviedrijas kronu apmērā, kas atbilst aptuveni 14 procentiem no maksimālās summas, ko uzraugs var piemērot šādā situācijā, kā arī mudinājis veikt noteiktus pasākumus, lai uzlabotu procesus un darījumu uzraudzību bankā.

“Tagad SEB rūpīgi analizēs izvērstā vērtējuma saturu, kā arī sniegs bankas skatījumu un vērtējumu. SEB vienmēr tiecas rūpīgi ievērot normatīvos aktus un iekšējās politikas un vadlīnijas. SEB nepārtraukti attīsta savu pieeju, lai novērstu, identificētu un ziņotu par aizdomām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā un citiem finanšu pārkāpumiem. Mūsu darbs pret finanšu noziegumiem ir mūsu augstākā prioritāte pie kuras darbs nekad neapstāsies, ņemot vērā, ka arī kriminālā pasaule, diemžēl, attīstās,” atzīst SEB grupas Zviedrijā prezidents un izpilddirektors Johans Torgebijs.
Zviedrijas finanšu sektora uzraugs veica novērtējumu sadarbībā ar Baltijas uzraudzības iestādēm. Līdz ar to gan Zviedrijā, gan Baltijas valstīs finanšu tirgus uzraudzības pārskati par SEB rīcību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai ir pabeigti.

Jautājumi un atbildes saistībā ar Zviedrijas finanšu uzrauga lēmumu

Kāpēc Zviedrijas finanšu sektora uzraugs veica šo pārbaudi SEB grupā?

Finanšu sektora darbs naudas atmazgāšanas izskaušanā ir kļuvis par galveno uzdevumu pēdējo gadu laikā, to ietekmējuši dažādi notikumi pasaulē un uzsvars uz to, kādu problēmu sabiedrībā rada finanšu noziegumi.

SEB strādā dažādās valstīs un pakļaujas dažādiem juridiskajiem regulējumiem. Finanšu sektora uzrauga darbs ir nodrošināt izvērtējumu, vai ikviens tā dalībnieks un tā darbības atbilst konkrētās valsts normām. Līdz ar to uzraugu veiktās pārbaudes ir neatņemama bankas darbības sastāvdaļa. Uzraugi regulāri veic SEB pārbaudes, ieskaitot tādas jomas kā finanšu stabilitāte, darījumu ziņošana, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas darbības, ieguldītāju aizsardzību, kā arī datu aizsardzības jomā. SEB pastāvīgi sniedz par to aktuālāko informāciju savas darbības ceturkšņa pārskatos.

Ko Zviedrijas uzrauga lēmums ietver?

Zviedrijas finanšu sektora uzraugs tā uzraudzības atbildības ietvaros veica novērtējumu tam, kā SEB ievēro normatīvo aktu ietvaru, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju.

Finanšu uzraugs ir veicis pārskatu saistībā ar SEB pārvaldību un kontroli nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanai SEB meitas uzņēmumos Baltijā. Lēmums attiecas uz laika periodu no 2015. gada līdz 2019. gada pirmajam ceturksnim. Finanšu uzraugs izvērtēja arī SEB grupas Zviedrijā darbību un procesus attiecībā uz normatīvajiem aktiem, kas regulē nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu. Lēmums attiecas uz 2018. gada otro pusi.

Izvērtējot SEB grupas uzņēmumu darbību Baltijas valstīs, Zviedrijas finanšu sektora uzraugs nolēmis SEB izteikt aizrādījumu, kas ir zemākā administratīvās sankcijas pakāpe, kas tiek piemērota, ja pārkāpums nav uzskatāms par būtisku. Zviedrijas finanšu sektora uzraugs nolēmis arī sodīt SEB ar administratīvu naudas sodu 1 miljarda Zviedrijas kronu apmērā, kas atbilst apmēram 14 procentiem no maksimālās summas, ko finanšu uzraugs var piemērot šajā situācijā. Izvērtējot SEB grupas darbību Zviedrijā, Zviedrijas finanšu sektora uzraugs licis veikt noteiktus pasākumus, lai uzlabotu darījumu uzraudzību.

Zviedrijas finanšu sektora uzraugs veica SEB novērtējumu sadarbībā ar Baltijas uzraudzības iestādēm. Līdz ar to gan Zviedrijā, gan Baltijas valstīs finanšu tirgus uzraudzības iestādes ir pabeigušas savu vērtējumu par SEB darbību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai.

Kā tiek vērtēts Zviedrijas finanšu sektora uzrauga paustais lēmums?

Tagad SEB rūpīgi analizēs izvērstā vērtējuma saturu, kā arī sniegs bankas skatījumu un vērtējumu.

SEB mērķis ir veikt darbības atbilstoši normatīvajiem aktiem, balstoties uz augstiem iekšējiem standartiem un ētikas vadlīnijām, ievērot pārvaldības principus, darbības atbilstības un riska vadības principus. SEB nepārtraukti strādā pie tā, lai visus šo principus ievērotu.

Vai Zviedrijas finanšu sektora uzrauga lēmums nozīmē, ka SEB darbībā ir bijuši noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pārkāpumi?

Zviedrijas finanšu sektora uzraugs savā pārskatā neveica pārbaudi, vai banka ir izmantota naudas atmazgāšanas nolūkos. Zviedrijas finanšu sektora uzraugs veica pārbaudi procesos un to atbilstībā normatīvajiem aktiem. Neviena banka, arī SEB, nevar garantēt, ka tā netiek izmantota ļaunprātīgām darbībām. Mūsu darbs pret finanšu noziegumiem turpinās, jo arī kriminālā pasaule, diemžēl, attīstās. Darbs pie tā, lai novērstu krāpnieciskas darbības, nekad nebeigsies.

Tā ir bankas atbildība novērst, identificēt un ziņot par aizdomām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā, kā arī pārtraukt sadarbību ar klientiem, ja rodas aizdomas par noziedzīgām darbībām vai banka pilnībā nesaprot, kāpēc klients vēlas izmantot bankas produktus vai pakalpojumus. Mēs regulāri ziņojam par aizdomīgiem nodarījumiem vai klientu uzvedību. SEB bankas Baltijā pēdējo 10 gadu laikā ir ziņojušas par vairāk nekā 6000 aizdomīgu darījumu finanšu uzraudzības iestādēm, no kurām 1500 tieši 2019. gadā.

Pagājušā gada rudenī SEB publicēja informāciju par vēsturisko darījumu plūsmu SEB bankā Igaunijā, kā arī par darbību, kas veikta. Papildu informācija par to pieejama 2019. gada novembra paziņojumā presei SEB grupas mājas lapā.

Kāda būs SEB rīcība pēc šī Zviedrijas uzrauga lēmuma?

Tagad SEB rūpīgi analizēs izvērstā vērtējuma saturu, kā arī sniegs bankas skatījumu un vērtējumu.

SEB jau ilgstoši un pastiprinātā režīmā strādājis pie tā, lai stiprinātu finanšu noziegumu novēršanu, darījumu uzraudzību un piešķirtu tam resursus. Tas ir nepārtraukts darbs, kur mēs tiecamies kļūt arvien labāki. Darbs pie finanšu noziegumu novēršanas ir mūsu prioritāte esošā biznesa plāna ietvaros, kur cita starpā SEB veic papildu investīcijas jaunajās tehnoloģijās, lai stiprinātu darījumu uzraudzību. Mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās izmantošana arī finanšu noziegumu apkarošanā būs tas, ko banka iecerējusi, lai stiprinātu bankas spēju novērst finanšu sektora izmantošanu krāpnieciskiem nolūkiem.

Papildus tam, mums ir vajadzīga vēl labāka sadarbība visā sabiedrībā, lai apkarotu šāda veida noziegumus. Mēs aktīvi strādājam, lai sekmētu sadarbību un informācijas apmaiņu starp bankām, policiju, varas iestādēm un citām sabiedrības grupām.

Vai ir kas tāds, ko jūs vēsturiski būtu darījuši savādāk?

SEB grupai gan šobrīd, gan arī vēsturiski kā būtiskākais darbības aspekts ir bijusi darbības atbilstība normatīvajiem aktiem, augsti iekšējie standarti un pārvaldības jautājumi.

SEB ļoti aktīvi strādā pie šiem jautājumiem. Tai pat laikā ir svarīgi novērtēt, ka skats vēsturē ar šīs dienas zināšanām rada vērtējumu, ka uz atsevišķām lietām mēs būtu varējuši reaģēt ātrāk. Pēdējo gadu laikā likumi ir kļuvuši stingrāki, un bankas procesi ir stiprināti. Mūsu sistēmas nav perfektas, bet mēs turpinām nemitīgu darbu pie uzlabojumiem, lai novērstu, atpazītu un ziņotu par aizdomām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas jomā.

Papildu informācija, ko SEB dara, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas iespējas un vērstos pret citiem finanšu pārkāpumiem, pieejama SEB grupas mājas lapā.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.