Switch to mobile version. Augšup

PAZIŅOJUMI - 2019 08 02 - 12:10

Grozījumi SEB bankas Finanšu instrumentu darījumu līgumā un tā II daļā – Vispārējos noteikumos

2019.gada 20.jūlijā (attiecībā uz esošajiem klientiem – 2019.gada 02. septembrī) stājas spēkā grozījumi SEB bankas Finanšu instrumentu darījumu līgumā un tā II daļā – Vispārējos noteikumos.

Uzsveram, ka minētie grozījumi nozīmīgi neiespaido pakalpojuma būtību un pakalpojuma sniegšanas kārtību, un ir saistīti ar mūsdienu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu SEB bankā – dokumentu digitālo parakstīšanu, un ar jaunā Eiropas Savienības normatīva regulējuma prasību ievērošanu. Tāpat ieviestas dažas citas nebūtiskas izmaiņas, piemēram, harmonizētas definīcijas.

Sākot ar 2018. gadu, SEB bankai savā darbībā jāievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.2016/1011* (turpmāk – Regula) par indeksiem, ko izmanto bāzes likmes noteikšanā (piemēram, EURIBOR, EONIA un citi). Šī Regula veicina iekšējā tirgus pienācīgu darbību, vienlaikus nodrošinot augstu aizsardzības līmeni patērētājiem un ieguldītājiem.

Regula nosaka, ka SEB bankai kā indeksa izmantotajam ir pienākums paredzēt līgumā ar klientu darbības, ko tā veiktu, ja indekss būtiski mainītos vai to pārtrauktu izstrādāt. Ir paredzēts, ka šāda gadījumā esošā likme tiks aizstāta ar tajā brīdī tirgū pastāvošo un Regulas prasībām atbilstošo jauno indeksu.

Vispārējie finanšu instrumentu darījumu noteikumi (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti sākot ar 20.07.2019; spēkā attiecībā uz visiem līgumiem no 02.09.2019)

Vispārējie finanšu instrumentu darījumu noteikumi (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti līdz 19.07.2019 (ieskaitot) un spēkā līdz 01.09.2019 (ieskaitot))

Finanšu instrumentu darījumu līgums (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti sākot ar 20.07.2019; spēkā attiecībā uz visiem līgumiem no 02.09.2019)

Finanšu instrumentu darījumu līgums (attiecas uz līgumiem, kas noslēgti līdz 19.07.2019 (ieskaitot) un spēkā līdz 01.09.2019 (ieskaitot))

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.