Switch to mobile version. Augšup

PAZIŅOJUMI - 2017 12 01 - 10:45

Grozījumi SEB bankas Vērtspapīru konta un Finanšu instrumentu darījumu līgumu noteikumos

2018. gada 3. janvārī stāsies spēkā grozījumi SEB bankas Vērtspapīru konta un Finanšu instrumentu darījumu līgumu noteikumos, kas ir saistīti ar jaunā Eiropas Savienības regulējuma - Finanšu instrumentu tirgus direktīvas 2014/65/EU (jeb MiFID II) un ar to saistīto normatīvu aktu ievešanu Latvijā. Plašāka informācija par MIFID II ir pieejama SEB bankas mājaslapā www.seb.lv/mifid.

Izmaiņas Vērtspapīru konta līguma noteikumos

Būtiskākās izmaiņas Vērtspapīru konta līguma noteikumos:

 • telefonsarunas un saziņa ar klientu, kā rezultātā tiek noslēgti vai tiks noslēgti finanšu instrumentu darījumi, tiks ierakstītas un uzglabātas noteiktu laika periodu. Klientam ir tiesības pieprasīt to kopijas;
 • tiks precizēta kārtība, kādā var tikt mainīts klienta statuss;
 • klientam (juridiskai personai) tiks noteikts pienākums pirms rīkojuma sniegšanas par darījumu ar finanšu instrumentiem iesniegt SEB bankai derīgu juridiskās personas identifikatora kodu (LEI kodu). Derīga LEI koda nenodrošināšana var būt par pamatu SEB bankas lēmumam atteikties pieņemt, izpildīt vai nodot izpildei klienta rīkojumu;
 • tiks precizēta kārtībā, kādā SEB banka sniedz klientam informāciju par visām izmaksām un izdevumiem saistībā ar ieguldījumu produktiem un sniegto pakalpojumu;
 • tiks noteikta kārtība, kādā SEB banka informē klientu (privāta klienta statusā) par aizņemtā finanšu instrumenta vai iespējamo saistību darījuma sākotnējās vērtības samazinājumu;
 • tiks palielināts informācijas apjoms, ko SEB bankai ir jānodrošina klientam saistībā ar sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem un attiecīgi papildināts dokumentu saraksts, kas, sākot ar 2018. gada 3. janvāri, būs pieejami SEB bankas mājaslapā www.seb.lv/mifid, kā arī SEB bankas filiālēs un klientu apkalpošanas centros. Līdz minētajam datumam SEB bankas tīmekļa vietnē www.seb.lv/mifid izvietoto dokumentu apjoms un saturs atbilst šā brīža normatīvajam regulējumam, un tas tiks grozīts un/vai papildināts 2018. gada 3. janvārī;
 • tiks noteikta kārtība, kādā klients var piekļūt pamatinformācijas dokumentiem par komplektētiem privāto ieguldījumu produktiem un ieguldītājam paredzētās pamatinformācijas dokumentiem saistībā ar ieguldījumiem fondos. Attiecīgie dokumenti tiks izvietoti SEB bankas mājaslapā www.seb.lv/kid;
 • tiks precizēts ar rīkojumu pieņemšanu un darījuma izpildi saistītās informācijas apjoms, kuru SEB banka nodrošina klientiem profesionāla klienta vai tiesīgā darījuma partnera statusā;
 • tiks atspoguļoti papildus riski, kas saistīti ar vērtspapīru turēšanu pie trešās personas.

Izmaiņas Finanšu instrumentu darījumu līguma noteikumos

Būtiskākās izmaiņas Finanšu instrumentu darījumu līguma noteikumos:

 • telefonsarunas un saziņa ar klientu, kā rezultātā tiek noslēgti vai tiks noslēgti finanšu instrumentu darījumi, tiks ierakstītas un uzglabātas noteiktu laika periodu. Klientam ir tiesības pieprasīt to kopijas;
 • tiks ievesti papildus paskaidrojošie termini – Datu anketa un klienta e-pasta adrese;
 • precizēta kārtība, kādā var tikt mainīts klienta statuss;
 • klientam (juridiskai personai) tiks noteikts pienākums pirms rīkojuma sniegšanas par darījumu ar finanšu instrumentiem iesniegt SEB bankai derīgu juridiskās personas identifikatora kodu (LEI kodu). Derīga LEI koda nenodrošināšana var būt par pamatu SEB bankas lēmumam atteikties pieņemt, izpildīt vai nodot izpildei klienta rīkojumu;
 • tiks precizēta kārtībā, kādā SEB banka sniedz klientam informāciju par visām izmaksām un izdevumiem saistībā ar ieguldījumu produktiem un sniegto pakalpojumu;
 • tiks noteikta kārtība, kādā SEB banka informēs klientu (privāta klienta statusā) par aizņemtā finanšu instrumenta vai iespējamo saistību darījuma sākotnējās vērtības samazinājumu;
 • tiks palielināts informācijas apjoms, ko SEB bankai ir jānodrošina klientam saistībā ar sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem un attiecīgi papildināts dokumentu saraksts, kas, sākot ar 2018. gada 3. janvāri, būs pieejami SEB bankas mājaslapā www.seb.lv/mifid, kā arī SEB bankas filiālēs un klientu apkalpošanas centros. Līdz minētajam datumam SEB bankas tīmekļa vietnē www.seb.lv/mifid izvietoto dokumentu apjoms un saturs atbilst šā brīža normatīvajam regulējumam, un tas tiks grozīts un/vai papildināts 2018. gada 3. janvārī;
 • tiks noteikta kārtība, kādā klients var piekļūt pamatinformācijas dokumentam par komplektētiem privāto ieguldījumu produktiem. Pamatinformācijas dokumenti tiks izvietoti SEB bankas mājaslapā www.seb.lv/kid;
 • tiks precizēts ar rīkojumu pieņemšanu un darījuma izpildi saistītās informācijas apjoms, kuru SEB banka nodrošina klientiem profesionāla klienta vai tiesīgā darījuma partnera statusā;
 • tiks veikti būtiski precizējumi līguma III daļas Procentu likmju atvasināto darījumu noteikumos.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pirms nākamā rīkojuma iesniegšanas lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar Vērtspapīru konta līguma un Finanšu instrumentu darījumu līguma jaunajiem nosacījumiem, kas būs spēkā no 2018. gada 3. janvāra:

Vērtspapīru konta līguma noteikumi Finanšu instrumentu darījumu līguma II daļa Finanšu instrumentu darījumu līguma III daļa

Tie ir pieejami arī bankas filiālēs un klientu apkalpošanas centros.

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.