Switch to mobile version. Augšup

PAZIŅOJUMI - 2017 10 31 - 08:55

1. janvārī stājas spēkā izmaiņas bankas cenrādī: vērtspapīri, kreditēšana un maksājumi

2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā atsevišķas izmaiņas bankas pakalpojumu cenrādī. Tās ir lielākoties saistītas ar darījumiem ar vērtspapīriem, mājokļu kredītu dokumentu noformēšanu un maksājumiem.

Lai motivētu klientus izmantot elektroniskos kanālus, no 1. janvāra komisijas maksas par akciju pārdošanas darījumu pieteikšanu SEB bankas brokeriem tiek noteiktas tādā pašā līmenī kā šādu darījumu pieteikšana filiālēs. Savukārt komisijas maksas par šo darījumu pieteikšanu internetbankā saglabājas nemainīgas un tās ir noteiktas zemākā līmenī.

Ar janvāri tiks mainītas ikmēneša komisijas maksas par vairāku vērtspapīru veidu glabāšanu, tās vienādojot 0.015% līmenī (saglabājot minimālo komisiju EUR 1), kā arī ieviešot komisijas maksu par SEB ieguldījumu fondu glabāšanu 0.005% apmērā. Tāpat pārskatītas komisijas par atsevišķiem darījumiem ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem.

Ņemot vērā lielo manuālā darba apjomu, kas jāiegulda šo pakalpojumu sniegšanā, pārskatītas komisijas maksas par dokumentu sagatavošanu, noformēšanu vai saskaņošanu darījumos, kad mājokļa kredīts tiek pārfinansēts uz citu kredītiestādi, ieķīlātais īpašums tiek pārdots vai klients vēlas veikt kādas citas izmaiņas līgumā.

1. janvārī stāsies spēkā arī jaunas komisijas maksas par nerezidentu (fiziskas un juridiskas personas) dokumentu pārbaudi, atverot darījumu kontu. Tās noteiktas atbilstoši darba apjomam, kas bankai jāiegulda šādu klientu izpētē. Ieviesta arī pirmreizējā komisija par privātpersonu un uzņēmumu ar pilnvarām apkalpošanu.

Ņemot vērā pakalpojuma pašizmaksas pieaugumu, mainītas komisijas maksas par Telebankas (to lieto uzņēmumi) viedkaršu pirmreizējo un atkārtoto izsniegšanu no EUR 14 uz EUR 20. Tāpat kā iepriekš, to vietā uzņēmumu pārstāvji var izmantot arī savas eID kartes.

Savukārt ar 13. janvāri banka vairs nepieņems izpildei maksājumu rīkojumus Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā ar komisijas iekasēšanas veidu “OUR” (klients sedz gan SEB bankas, gan korespondentbanku un/vai saņēmējbankas komisijas). Turpmāk tiks apstrādāti tikai maksājumu rīkojumi EEZ teritorijā ar komisijas iekasēšanas veidu “SHA” (klients sedz SEB bankas komisiju, bet korespondentbanku un/vai saņēmējbankas komisijas sedz maksājuma saņēmējs).

Detalizēta informācija par izmaiņām bankas cenrādī

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.