Switch to mobile version. Augšup

PAZIŅOJUMI - 2017 08 18 - 14:25

Grozījumi SEB bankas Vērtspapīru konta līguma noteikumos

2017. gada 18. septembrī stāsies spēkā grozījumi SEB bankas Vērtspapīru konta līguma noteikumos. Izmaiņas cita starpā saistītas ar to, ka sākot ar 2017. gada 15. septembri Igaunijas, Latvijas un Lietuvas valstu centrālie depozitāriji tiks apvienoti vienotā Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā (NASDAQ CSD SE, reģ. nr. 40003242879), kurš savukārt nodrošinās Centrālā Vērtspapīru depozitārija pievienošanos vienotai Eiropas norēķinu platformai - TARGET2 – Securities (T2S), kas ir tehnisks risinājums vērtspapīru norēķinu veikšanai. T2S galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropā efektīvus un harmonizētus vērtspapīru norēķinus centrālās bankas naudā, kā arī likvidēt atšķirības starp vietējiem un pārrobežu vērtspapīru norēķiniem starp Eiropas centrālajiem depozitārijiem.

Sakarā ar to, ka depozitāriju apvienošanas un Centrālā Vērtspapīru depozitārija pievienošanos TARGET2 – Securities (T2S) sistēmai uz šī paziņojuma iesniegšanas datumu vēl nav notikusi, iepriekš neparedzēto apstākļu iestāšanās gadījumā (piem. ja Centrālā Vērtspapīru depozitārija pievienošanos TARGET2 – Securities (T2S) sistēmai nenotiks tam paredzētajā datumā), Banka patur tiesības atlikt grozījumu Vērtspapīru konta līguma noteikumos spēkā stāšanās datumu, par to paziņojot www.seb.lv.

Būtiskākās izmaiņas līguma noteikumos:

  • Definēts Centrālais vērtspapīru depozitārijs.
  • Vērtspapīru konta atvēršana – turpmāk būs iespējams izvēlēties atvērt ne tikai iekšbankas vērtspapīru kontu, bet arī Centrālā Vērtspapīru depozitārija kontu. Tas nodrošinās, ka Centrālajā Vērtspapīru depozitārijā vērtspapīri tiek uzskaitīti klienta vārdā atvērtā vērtspapīru kontā.
  • Vērtspapīru pirkšanas darījumiem, kas tiek veikti caur Centrālo Vērtspapīru depozitāriju, papildus darījuma summai tiek nodrošināti un bloķēti finanšu līdzekļi tirgus noteiktās pieļaujamās darījuma novirzes summas apmērā (Darījuma summai, kas mazāka vai vienāda ar 100 000 EUR, pieļaujamā novirze ir 2 EUR. Summai, kas lielāka par 100 000 EUR, pieļaujamā novirze ir 25 EUR. Naudas summa vienmēr tiek pielīdzināta pārdevēja norādītajai darījuma summai).
  • Vērtspapīru darījumi, kas slēgti biržas sistēmā un par kuriem norēķini tiek veikti ar Centrālā Vērtspapīru depozitārija starpniecību, tiek pakļauti automātiskiem Centrālā depozitārija procesiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja vērtspapīru notikuma rezultātā ir mainījušies attiecīgā vērtspapīra raksturlielumi, klienta iesniegtais rīkojums var tikt labots, balstoties uz vērtspapīru notikumu. Savukārt, ja tiek saņemti vērtspapīru notikuma ienākumi (dividendes, kuponi), tad tie tiks piešķirti darījuma pusei, kas ir tiesīga tos saņemt.
  • Vērtspapīru darījumi, kas slēgti ārpus biržas sistēmas un norēķini tiek veikti ar Centrālā Vērtspapīru depozitārija starpniecību, pie nosacījuma, ka darījuma puses nav vienojušās savādāk, arī tiek pakļauti automātiskiem Centrālā depozitārija procesiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja vērtspapīru notikuma rezultātā ir mainījušies attiecīgā vērtspapīra raksturlielumi, klienta iesniegtais rīkojums var tikt labots, balstoties uz vērtspapīru notikumu. Savukārt, ja tiek saņemti vērtspapīru notikuma ienākumi (dividendes, kuponi), tad tie tiks piešķirti darījuma pusei, kas ir tiesīga tos saņemt.

Vērtspapīru konta līguma noteikumi no 18.09.2017

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.