Switch to mobile version. Augšup

Mastercard norēķinu karte

Mastercard norēķinu karte

 • Bezkontakta norēķini
 • Maksājumi līdz 50 EUR, neievadot PIN kodu
 • Norēķinu iespējas Latvijā un ārzemēs

Ar bezkontakta karti samaksāt par pirkumiem var ātri un vienkārši – tikai nopīkstinot to pie maksājumu termināļa. Pirkumu līdz 50 EUR iespējams apmaksāt, neievadot PIN kodu. Taču papildu drošībai lūgsim Jūs ievadīt PIN kodu, kad kopējā maksājumu summa sasniegs 150 EUR.

 • Ar bezkontakta karti norēķināties par nelielām summām ir pavisam vienkārši un ātri bez kartes ievietošanas POS terminālī un PIN koda ievadīšanas. Norēķinu limits, neievadot PIN kodu, Latvijā ir 50 EUR. Lai apstiprinātu lielākus pirkumus, jāievada PIN kods. Arī pirmais pirkums ar bezkontakta karti drošības nolūkos ir jāveic, ievadot PIN kodu;
 • Drošības nolūkos bezkontakta kartes īpašnieks internetbankā var noteikt kopējo pirkumu summu līdz 150 eiro apmērā, ko iespējams apmaksāt, neievadot PIN kodu. Sasniedzot šo summu, nākamais maksājums būs jāapstiprina ar PIN kodu, pat ja tas būs mazāks par 50 eiro;
 • Bez komisijas maksas norēķinieties par precēm un pakalpojumiem Latvijā un ārzemēs;
 • Rezervējiet aviobiļetes un viesnīcas;
 • Ērti norēķinieties par pirkumiem internetā;
 • Nosakiet ar karti atļautos darījumus internetbankā;
 • Izņemiet skaidru naudu bankomātos visā pasaulē;
 • Saņemiet informāciju par konta atlikumu un pēdējiem darījumiem SEB bankas bankomātos, internetbankā vai ar SMS;
 • Papildiniet norēķinu kontu SEB bankas iemaksas/izmaksas bankomātos;
 • Piesaistiet norēķinu kontam vairākas papildkartes (piemēram, saviem ģimenes locekļiem) un katrai kartei nosakiet individuālu limitu skaidras naudas izņemšanai bankomātā;
 • Ja nepieciešams, Jūs bez papildu maksas varat izņemt skaidru naudu arī veikalu kasēs.

  Lasiet vairāk par naudas izmaksu tirdzniecības vietās

Karšu darījumu limiti Jūsu finanšu drošībai

Jūsu konta līdzekļu papildu drošībai banka ir noteikusi darījumu limitus – maksimālo summu, kuru Jūs varat izņemt bankomātā diennakts laikā. Mastercard Debit kartei bankas noteiktais limits ir 1500 EUR, savukārt limits darījumiem tirdzniecības vietās un internetā diennakts laikā ir 4000 EUR. Nepieciešamības gadījumā limitus Jūs varat mainīt.

Bezkontakta maksājumu limiti

Neievadot PIN kodu, Latvijas teritorijā var norēķināties līdz 50 EUR par vienu pirkumu, un šis limits nav maināms. Papildu drošībai SEB bankā noteikts 50 EUR kopējais  bezkontakta maksājumu  limits, pēc kura sasniegšanas tiks prasīts ievadīt PIN kodu.  Šo limitu 5-50 EUR ietvaros Jūs varat mainīt internetbankā vai jebkurā SEB filiālē.

Praktiski ieteikumi drošiem darījumiem ar karti

 • Glabājiet maksājumu karti drošībā;
 • Neizpaudiet savas kartes PIN kodu un neglabājiet to uzrakstītu uz papīra lapiņas kopā ar karti vai mobilajā telefonā. Apstiprinot savus darījumus ar PIN kodu, pārliecinieties, vai neviens cits to neredz;
 • Karti drīkst izmantot tikai persona, kuras vārds, uzvārds un paraksts ir uz kartes;
 • Pirms apstiprināt darījumu ar PIN kodu, vienmēr pārbaudiet darījuma summu;
 • Saglabājiet darījumu čekus, lai varētu tos salīdzināt ar darījumu atskaiti internetbankā;
 • Izmantojiet tikai drošu internetveikalu un pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus;
 • Ja, veicot pirkumu, 3 reizes pēc kārtas nepareizi ievadīsiet kartes PIN kodu, tā drošības nolūkos tiks automātiski nobloķēta. Atbloķēt karti Jūs varat jebkurā SEB bankomātā, ievadot pareizo PIN kodu.

Kā rīkoties maksājuma kartes nozaudēšanas gadījumā

 • Lai bloķētu maksājumu karti, lūdzu, nekavējoties zvaniet SEB bankai pa diennakts tālruni +371 26668777;
 • Ja atrodat savu maksājumu karti pēc tam, kad esat paziņojis par tās nozaudēšanu vai nozagšanu, lūdzu, nelietojiet karti un sazinieties ar SEB banku.

Ja Jūs jau esat SEB bankas klients, kartei varat pieteikties internetbankā. Ja vēl neesat bankas klients, kļūt par klientu un pieteikties kartei varat jebkurā SEB bankas filiālē, līdzi ņemot pasi vai ID karti. Piecu darba dienu laikā karti varēsiet saņemt pa pastu vai sev vēlamajā bankas filiālē. Karšu saņemšana pa pastu Latvijas teritorijā ir bez maksas, savukārt sūtīšana uz ārzemēm – saskaņā ar cenrādi.

Lai karti saņemtu pa pastu, aktualizējiet savu kontaktinformāciju internetbankā vai filiālē. Pēc kartes saņemšanas tā 4 nedēļu laikā jāaktivizē SEB bankas bankomātā, internetbankā, mobilajā lietotnē vai zvanot bankai pa tālruni +371 26668777. Ja karti saņemsiet pa pastu, PIN kodu varēsiet redzēt internetbankā uzreiz pēc kartes aktivizēšanas.

Ja karte netiks aktivizēta, tā tiks slēgta. Kartes derīguma termiņš ir četri gadi.

  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu kartes līguma noteikumi fiziskām personām
07.06.2021
Spēkā esošs
Pretenzija par pirkumu vai skaidras naudas izņemšanu no SEB ATM
 
Spēkā esošs
Pretenzija par skaidras naudas iemaksu SEB ATM
 
Spēkā esošs

Arhīvs

  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu kartes līguma noteikumi fiziskām personām
16.05.2019
06.06.2021

 

Pakalpojums Cena
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa,  karti aktivizējot bankas filiālē vai zvanot uz Klientu centrā 5.00 EUR
Kartes/papildkartes izgatavošanas maksa, karti aktivizējot Internetbankā, Mobilajā lietotnē  vai ATM 1.40 EUR
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī)1 1.40 EUR
Kartes/papildkartes aizvietošana 6.00 EUR
Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 3.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
Līdz 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem
   •  SEB bankas ATM
   •  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
   •  Latvijā: Swedbank ATM
Bez maksas
Pārsniedzot mēneša izmaksas limitu 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem
   •  SEB bankas ATM
   •  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
   •  Latvijā: Swedbank ATM
0,29% no darījuma summas
   •  citas bankas ATM 2%, min. 3.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja Bez maksas
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM):
   •  līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas
   •  pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 0,1% no darījuma summas

Citas ar Bezkontakta Mastercard norēķinu karti saistītās maksas un nosacījumi

Kartes/papildkartes sūtīšanas maksa pa pastu Latvijas teritorijā Bez maksas
Kartes/papildkartes sūtīšana pa pastu uz ārzemēm 6.00 EUR
Pretenzijas izskatīšana2, 3 Bez maksas
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes PIN koda, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā atbloķēšana SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes darījumu limita maiņa SEB bankas noteiktā standarta limita ietvaros (filiālē)4 5.00 EUR
Kartes darījumu limita maiņa virs SEB bankas noteiktā standarta maksimālā limita4 10.00 EUR
Konta atlikuma apskats:
   •  SEB bankas ATM Bez maksas
   •  citos ATM Latvijā 0.45 EUR
   •  citos ATM ārvalstīs 1.00 EUR
Kartes steidzama izgatavošana5 30.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu6 3%

 

Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Bezkontakta Mastercard norēķinu kartes lietotājiem 1 500 EUR.

Kopējais skaidras naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm - 7 000 EUR mēnesī.7

Pirkumu limits laika posmam līdz 24 stundām Bezkontakta Mastercard norēķinu kartes lietotājiem 4 000 EUR.

Klientiem līdz 18 gadu vecumam tiek piemērots Mastercard Juniora norēķinu kartes cenrādis un limiti.

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB banka sniedz klientiem saistībā ar maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi - privātpersonām.

Vienā naudas iemaksas reizē bankomātā var iemaksāt 200 banknotes.

 


 

1 Tiek iekasēta, sākot ar otro kartes/papildkartes lietošanas mēnesi.

2 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

3 SEB banka uzskata pretenziju par saņemtu:
    •  attiecīgajā darba dienā, ja pretenzija nosūtīta un saņemta SEB banka līdz 16:00;
    •  nākamajā darba dienā, ja pretenzija saņemta SEB banka pēc 16:00.

   Pretenzijas pieņemšanas laiks tiek saīsināts par vienu stundu pirmssvētku dienās.

4 Ietver POS, ATM un mēneša tēriņu limitu maiņu.

5 Ja karte pasūtīta darba dienā līdz plkst. 12.00, to var saņemt jau tajā pašā dienā pēc plkst. 16.00 Rīdzenes filiālē. Ja karte pasūtīta pēc plkst. 12.00, to Rīdzenes filiālē varēs saņemt nākamajā darba dienā pēc plkst. 16.00.

6 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā
https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html

7 Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Vēlaties kļūt par klientu?
S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.