Switch to mobile version. Augšup

Kartes jauniešiem (7-17)

Īpašais piedāvājums jauniešiem līdz 18 gadu vecumam

Kodu kalkulators bez izsniegšanas maksas (standarta cenrādis – 9 eiro).

Bezkontakta Juniora karte būs Jūsu bērna pirmā maksājumu karte, ar ko norēķināties veikalos, izņemt naudu bankomātos, kā arī iepirkties internetā. Turklāt pirmā karte jaunietim ir bez mēneša maksas.

Bezkontakta Juniora karte būs Jūsu bērna pirmā maksājumu karte, ar ko norēķināties veikalos, izņemt naudu bankomātos, kā arī iepirkties internetā. Turklāt pirmā karte jaunietim ir bez mēneša maksas.

Bezkontakta Mastercard Juniora karte

Bezkontakta Mastercard Juniora karte

Priekšrocības jauniešiem un bērniem

-

Ērti norēķini par pirkumiem Latvijā, internetā un ārzemēs

-

Mobilajā lietotnē var ērti apskatīt pieejamo naudu

-

Iespēja mobilajā lietotnei pieprasīt naudu vecākiem pāris sekunžu laikā

-

Iespēja izņemt bankomātā skaidru naudu

Priekšrocības vecākiem

-

Iespēja uzstādīt kartes dienas un mēneša tēriņu limitus

-

Noformējiet internetbankā regulāro maksājumu, lai automātiski pārskaitītu kabatas naudu

-

Nepieciešamības gadījumā pāris sekunžu laikā pārskaitiet papildu naudu mobilajā lietotnē vai internetbankā

-

Internetbankā Jūs vienkārši un ātri varat apskatīt bērna izdevumus un to apjomu

Kā pieteikties kartei?

Ja bērns vēl nav SEB bankas klients

 • Ja bērnam ir 7 – 15 gadi. Bērna vecākam vai citam pārstāvim jādodas uz filiāli un līdzi jāņem gan sava, gan bērna pase vai eID karte. Bērna dzimšanas apliecība vai cits pārstāvību apliecinošs dokuments nepieciešams gadījumā, ja vecākam vai citam pārstāvim līdzi ir tikai eID karte vai vecāka pasē nav ieraksta par bērnu.
 • Ja jaunietis ir 16 – 17 gadus vecs. No 16 gadu vecuma jaunietis drīkst sevi pārstāvēt viens pats, tāpēc, līdzi ņemot pasi vai eID karti, jaunietis uz filiāli var doties vienatnē. Kontu vai karti var atvērt arī jaunieša vecāks vai cits pārstāvis, līdzi ņemot gan savu, gan bērna pasi vai eID karti. Jaunieša dzimšanas apliecība vai cits pārstāvību apliecinošs dokuments nepieciešams gadījumā, ja vecākam vai citam pārstāvim līdzi nav pases vai tajā nav ieraksta par bērnu.

  Tiešsaistē rezervējiet precīzu filiāles apmeklējuma datumu un laiku.

Ja bērns ir SEB bankas klients

 • Ja bērnam ir 7 – 15 gadi. Bērna vecākam vai citam pārstāvim internetbankā jāraksta brīvas formas iesniegums, minot vēlmi izgatavot bērnam jaunu bankas karti. Iesnieguma jānorāda arī bērna vārds un uzvārds.
 • Ja jaunietis ir 16 – 17 gadus vecs. No 16 gadu vecuma jaunietis var sevi pārstāvēt viens pats, piesakot jaunu karti internetbankā.

Kā saņemt karti?

 • Piesakot karti filiālē, varat izvēlieties kartes saņemšanas veidu – pa pastu vai kādā no SEB bankas filiālēm. Karte tiks izgatavota 5 darba dienu laikā.
 • Piesakot karti internetbankā vai brīvās formas pieteikumā, karte tiks izgatavota 5 darba dienu laikā un nosūtīta pa pastu uz Jūsu norādīto adresi.

Kas bērnam būtu jāzina par kartes lietošanu

Pirms bērnam uzticiet kartes lietošanu, izrunājiet visus drošība aspektus, pastāstiet, ko darīt, ja karte tiks nozaudēta. Karte jāglabā drošībā, kā arī jāiegaumē kartes PIN kods, to nevienam nedrīkst izpaust un nekad neglabāt uzrakstītu uz papīra lapiņas kopā ar karti vai mobilā tālruņa atmiņā.

 • Ar karti jārīkojas saudzīgi – bojāta karte var kļūt nederīga. Ja karte ir nozaudēta vai nozagta, tā nekavējoties ir jābloķē. To var izdarīt, zvanot SEB bankai pa diennakts tālruni +371 26668777 (šo numuru vislabāk saglabāt bērna telefonā). Karte tiks nobloķēta, un nauda kontā paliks drošībā. Ja karti tomēr izdodas atrast pēc tam, kad bankai jau ir paziņots par tās nozaudēšanu, karti nelietot un vēlreiz sazināties ar banku.
 • Svarīgi atcerēties par drošu kartes lietošanu veicot pirkumus internetā. Jāpārliecinās, ka tiek izmantoti tikai droši interneta veikali un pakalpojumu sniedzēji.
 • Norēķinu konta līdzekļu papildu drošībai banka ir noteikusi darījumu limitus.
 • Ja kartes PIN kods POS terminālī tiek nepareizi ievadīts 3 reizes pēc kārtas, karte drošības nolūkos automātiski tiek bloķēta. To var atbloķēt bankomātā, ievadot pareizo PIN kodu.
  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu kartes nepilngadīgām personām līguma noteikumi
16.05.2019
Spēkā esošs
Pretenzija par pirkumu vai skaidras naudas izņemšanu no SEB ATM
 
Spēkā esošs
Pretenzija par skaidras naudas iemaksu SEB ATM
 
Spēkā esošs
  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu kartes līguma noteikumi fiziskām personām
07.06.2021
Spēkā esošs
Pretenzija par pirkumu vai skaidras naudas izņemšanu no SEB ATM
 
Spēkā esošs
Pretenzija par skaidras naudas iemaksu SEB ATM
 
Spēkā esošs

Arhīvs

  Spēkā no Spēkā līdz
Norēķinu kartes līguma noteikumi fiziskām personām
16.05.2019
06.06.2021

 

Īpašais piedāvājums jauniešiem līdz 18 gadu vecumam

Kodu kalkulators bez izsniegšanas maksas (standarta cenrādis – 9 eiro).

Pakalpojums Cena
Kartes izgatavošanas maksa1 1.40 EUR
Kartes lietošanas maksa (mēnesī)2 Bez maksas
Kartes lietošanas maksa (mēnesī) pēc klienta 18 gadu vecuma sasniegšanas 1.40 EUR
Kartes aizvietošana 6.00 EUR
Komisijas maksa par pirkumu Bez maksas
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 2%, min. 3.00 EUR
Skaidras naudas izņemšana bankomātā (ATM):
Līdz 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem
   •  SEB bankas ATM
   •  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
   •  Latvijā: Swedbank ATM
Bez maksas
Pārsniedzot mēneša izmaksas limitu 600 EUR vienā kalendārajā mēnesī visiem klienta kontiem
   •  SEB bankas ATM
   •  SEB grupas ATM (Igaunijā, Lietuvā)
   •  Latvijā: Swedbank ATM
0,29% no darījuma summas
   •  citas bankas ATM 2%, min. 3.00 EUR
Skaidras naudas izmaksa pie tirgotāja Bez maksas
Skaidras naudas iemaksa SEB bankas bankomātā (ATM):
   •  līdz 6 000 EUR kalendārā mēneša ietvaros visos klienta kontos Bez maksas
   •  pārsniedzot mēneša iemaksas limitu 6 000 EUR apmērā visos klienta kontos 0,1% no darījuma summas

Citas ar Mastercard Juniora norēķinu karti saistītās maksas un nosacījumi

Pretenzijas izskatīšana3, 4 Bez maksas
Kartes PIN koda maiņa SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes PIN koda, kas trīs reizes pēc kārtas nepareizi ievadīts POS terminālā atbloķēšana SEB bankas bankomātos Bez maksas
Kartes darījumu limita maiņa SEB bankas noteiktā standarta limita ietvaros (filiālē)5 5.00 EUR
Kartes darījumu limita maiņa virs SEB bankas noteiktā standarta maksimālā limita5 10.00 EUR
Konta atlikuma apskats:
   •  SEB bankas ATM Bez maksas
   •  citos ATM Latvijā 0.45 EUR
   •  citos ATM ārvalstīs 1.00 EUR
Kartes steidzama izgatavošana6 30.00 EUR
Komisijas maksa par valūtas konvertāciju, ja kartei piesaistītā pamatkonta valūta nav vienāda ar darījuma valūtu7 3%

 

Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Mastercard Juniora norēķinu kartes lietotājiem 70 EUR.

Kopējais skaidras naudas iemaksas limits bankomātos ar visām klienta kartēm - 7 000 EUR mēnesī.8

Pirkumu limits laika posmam līdz 24 stundām Mastercard Juniora norēķinu kartes lietotājiem 1 000 EUR.

Par citiem pakalpojumiem (norēķinu konta apkalpošana, operācijas kontā, klienta dokumentu apstrāde u.c.), ko SEB banka sniedz klientiem saistībā ar maksājumu karšu apkalpošanu, klients maksā saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi - privātpersonām.

Vienā naudas iemaksas reizē bankomātā var iemaksāt 200 banknotes.

 


 

1 Tiek iekasēta, aktivizējot jauno, atjaunoto karti.

2 Klientam, sasniedzot 18 gadu vecumu, tiek piemērota Mastercard Juniora kartes lietošanas maksa (mēnesī).

3 Ja pretenzijas izmeklēšanai ir nepieciešami darījumu apliecinoši dokumenti, tiek piemērota maksa, kas atbilst pakalpojuma faktiskajām izmaksām.

4 SEB banka uzskata pretenziju par saņemtu:
    •  attiecīgajā darba dienā, ja pretenzija nosūtīta un saņemta SEB banka līdz 16:00;
    •  nākamajā darba dienā, ja pretenzija saņemta SEB banka pēc 16:00.

   Pretenzijas pieņemšanas laiks tiek saīsināts par vienu stundu pirmssvētku dienās.

5 Ietver POS, ATM un mēneša tēriņu limitu maiņu.

6 Ja klients karti pasūta darba dienā līdz plkst. 12.00, to jau tajā pašā dienā pēc plkst. 16.00 varēs saņemt Rīdzenes filiālē vai arī nākamajā dienā pēc plkst. 12.00 jebkurā Rīgas reģiona* filiālē. Ja karte pasūtīta pēc plkst. 12.00, to nākamajā darba dienā pēc plkst. 16.00 var saņemt Rīdzenes filiālē, vai aiznākamajā dienā pēc plkst. 12.00 - jebkurā Rīgas reģiona* filiālē.
 
   *Izņemot Spices un Dienvidu filiāles.

7 Informācija par valūtas kursiem ir pieejama Starptautisko karšu organizāciju mājas lapā
https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html

8 Banka patur tiesības vienpusēji samazināt vai palielināt skaidras naudas iemaksas limitu, izvērtējot Klienta saimniecisko un personisko darbību.

Klientiem līdz 18 gadu vecumam Mastercard Bezkontakta un VISA Stila norēķinu kartēm tiek piemērots Mastercard Juniora kartes cenrādis un limiti.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.