Switch to mobile version. Augšup

Eiropas maksājumi

Eiropas maksājumi

 • Ātrs un ērts naudas nosūtīšanas veids
 • Izdevīgi eiro pārskaitījumi uz Eiropas valstīm
 • Zibmaksājumu iespēja summām līdz 15 000 EUR, ja saņēmēja banka ir sasniedzama Eiropas ātro maksājumu sistēmā
 • Iespēja veikt Eiropas Ekspress maksājumus

Izmantojot Standarta SEPA maksājumus, Jūs varat veikt izdevīgus eiro pārskaitījumus par jebkādu summu uz visām Eiropas Ekonomikas zonas valstīm, kā arī Šveici, Monako, Sanmarīno, Andoru un Lielbritāniju. Ja maksājuma summa nepārsniedz 15 000 EUR un saņēmēja banka ir Eiropas ātro maksājumu sistēmas dalībnieks, Jūsu maksājums tiks izpildīts kā zibmaksājums.

Ja Jūsu maksājums neatbilst zibmaksājuma nosacījumiem, eiro pārskaitījumiem uz Eirozonas valstīm ar tūlītēju maksājuma apstrādi Jūs varat izvēlēties Eiropas Ekspress maksājumu.

Uz kurām valstīm var veikt Eiropas maksājumus?

Tās ir 28 Eiropas Savienības dalībvalstis (Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija), kā arī Islande, Lihtenšteina, Norvēģija, Šveice, Monako, Sanmarīno, Andora un Lielbritānija.

Kas ir IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) ir klienta konta numurs bankā vai citā finanšu iestādē. Tas ļauj atpazīt saņēmēja valsti un kontu, kā arī pārbaudīt norādītā saņēmēja konta numura pareizību.

Cik garš ir IBAN?

IBAN konta numura garums dažādās valstīs var būt atšķirīgs, bet tas nav garāks par 34 zīmēm un sastāv no valsts koda (2 burti), 2 kontrolcipariem, bankas koda un bankas klienta konta numura.
Latvijas IBAN veido 21 simbols:

Vai bankā pieņems maksājumu, ja nav zināms saņēmēja IBAN?

Pārskaitījumos uz Latvijas bankām saņēmēja konta numuram jābūt tikai IBAN formātā. Eiro maksājumiem uz ES valstīm un Islandi, Lihtenšteinu, Norvēģiju un Šveici ir jānorāda IBAN konta numurs un bankas BIC (SWIFT) kods.

Kā pārbaudīt, vai saņēmēja konta numurs ir IBAN?

Veicot maksājumu internetbankā, uzreiz tiks automātiski pārbaudīts, vai IBAN numurs ir korekts un atbilst visām prasībām. IBAN numurus varat pārbaudīt arī zemāk esošajā tabulā.

Valsts

Garums

Piemērs

Andorra

24

AD1200012030200359100100

Austria

20

AT611904300264573201

Belgium

16

BE68539007547034

Bosnia and Herzegovina

20

BA391290079401028494

Bulgaria

22

BG80BNBG96611020345678

Croatia

21

HR1210010051863000160

Cyprus

28

CY17002001280000001200527600

Czech Republic

24

CZ650800000192000145399

Denmark

18

DK5000400440116243

Estonia

20

EE382200221020145685

Faeroe Islands

18

FO1464600009692713

Finland

18

FI2112345600000785

France

27

FR1420041010050500013M02606

Germany

22

DE89370400440532013000

Gibraltar

23

GI75NWBK000000007099453

Greenland

18

GL8964710001000206

Greece

27

GR1601101250000000012300695

Hungary

28

HU4211773016111110180000000

Iceland

26

IS14015926076545510730339

Ireland

22

IE29AIBK93115212345678

Italy

27

IT60X0542811101000000123456

Latvia

21

LV80BANK0000435195001

Liechtenstein

21

LI21088100002324013AA

Lithuania

20

LT121000011101001000

Luxembourg

20

LU280019400644750000

Macedonia

19

MK07300000000042425

Malta

31

MT84MALT011000012345MTCLAST001S

Monaco

27

MC5813488000010051108001292

Netherlands

18

NL91ABNA0417164300

Norway

15

NO9386011117947

Poland

28

PL27114020040000300201355387

Portugal

25

PT50000201231234567890154

Romania

24

RO49AAAA1B31007593840000

Serbia and Montenegro

22

CS73260005601001611379

Slovak Republic

24

SK3112000000198742637541

Slovenia

19

SI56191000000123438

Spain

24

ES9121000418450200051332

Sweden

24

SE3550000000054910000003

Switzerland

21

CH9300762011623852977

Turkey

26

TR330006100519786457841326

United Kingdom

22

GB29NWBK60161331926819

Kā palielināt konta limitus, ja pārskaitāmā summa tos pārsniedz?

Pārskaitījumu limitus jebkurā brīdī iespējams pašrocīgi mainīt internetbankas sadaļā ”Konti/Kartes – Norēķinu konti”.

Ja nepieciešams limitus palielināt virs 10 000 EUR mēneša un 4 000 EUR dienas limita, internetbankā aizpildiet limitu maiņas pieteikumu.

Lai veiktu Eiropas maksājumu:

 • maksājuma valūtai ir jābūt eiro;
 • maksātāja un saņēmēja bankām jāatrodas SEPA valstī;
 • maksājumā jānorāda saņēmēja starptautiskais konta numurs – IBAN.

Ja Eiropas maksājuma summa nepārsniedz 15 000 EUR un saņēmēja banka ir Eiropas ātro maksājumu sistēmas dalībnieks, banka izpildīs Jūsu maksājumu kā zibmaksājumu, ja nebūs citu šķēršļu zibmaksājuma izpildei. Zibmaksājums tiks ieskaitīts saņēmēja kontā 10 sekunžu laikā neatkarīgi no Maksājuma rīkojuma iesniegšanas laika, jebkurā kalendārā dienā, ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas. Jāņem vērā, ka zibmaksājumu iespēja attiecas tikai uz elektroniskajos kanālos (internetbankā un mobilajā aplikācijā) veiktiem maksājumiem.

Ja bankai nebūs iespējams izpildīt Jūsu Eiropas maksājumu kā zibmaksājumu, maksājums tiks veikts kā Standarta SEPA maksājums, ja vien Internetbankas maksājumu formā nebūs atzīmēta izvēle "Izpildīt tikai kā zibmaksājumu". Ja šī izvēle būs atzīmēta, taču zibmaksājuma izpilde nebūs iespējama tehnisku iemeslu dēļ, banka neveiks SEPA Standarta maksājumu un ieskaitīs maksājuma summu atpakaļ Jūsu kontā.

Ja saņēmēja banka nav Eiropas ātro maksājumu sistēmas dalībnieks, vai maksājuma summa pārsniedz 15 000 EUR, Jūs varat izvēlēties Standarta SEPA vai Eiropas Ekspress maksājumu.

Izmantojot Standarta SEPA vai Eiropas Ekspress maksājumu, naudas līdzekļi tiks saņemti tajā pašā dienā, ja:

 • Standarta SEPA maksājums internetbankā tiks veikts līdz plkst. 16.00 vai arī bankas filiālē līdz plkst. 15.00;
 • Eiropas Ekspress maksājums internetbankā tiks veikts līdz plkst. 17.00 vai arī bankas filiālē līdz plkst.16.00.

Eiropas maksājumiem tiek piemērota tikai SHA jeb "izmaksas uz pusēm" komisija. Tas nozīmē, ka maksātājs un saņēmējs pārskaitījuma komisijas maksu dala uz pusēm un saņēmējs  saņems maksājuma summu pilnā apmērā.

Ja saņēmēja banka neatrodas SEPA dalībvalstī (nav Vienotās eiro maksājumu telpas dalībnieks) vai maksājumā nav norādīts saņēmēja IBAN konts, tad maksājums tiek izpildīts kā Pārrobežu maksājums ar attiecīgo komisijas maksu.

  Spēkā no Spēkā līdz
Maksājuma uzdevums
25.05.2018
Spēkā esošs
Kredītpārvedumu noteikumi
01.01.2021
Spēkā esošs
Pārrobežu maksājuma uzdevums
25.05.2018
Spēkā esošs

Arhīvs

  Spēkā no Spēkā līdz
Kredītpārvedumu noteikumi
03.01.2020
31.12.2020
Kredītpārvedumu noteikumi
13.01.2018
02.01.2020

Pakalpojums

Cena
Internetbankā
un mobilajā lietotnē
Filiālē
Iekšbankas maksājumi
Starp viena klienta kontiem SEB bankā (t.sk. pārskatījums uz krājkontu) Bez maksas 3.00 EUR1
Uz cita klienta kontu SEB bankā 0.14 EUR 3.00 EUR
SEB pensiju fonds, SEB Life and Pension Baltic SE kontos SEB bankas ietvaros Bez maksas Bez maksas
Valūtas konvertācija konta ietvaros Bez maksas 3.00 EUR
Par pārskaitījumu cenām komplektu lietotājiem uzziniet sadaļā “Klienta komplekti”.
Eiropas maksājumi2, 3
Standarta SEPA maksājums 0.36 EUR 4.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde4, 5: līdz plkst. 16:00, D+0* līdz plkst. 15:00, D+0*
pēc plkst. 16:00, D+1* pēc plkst. 15:00, D+1*
Eiropas Ekspress maksājums (SHA)6 22.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5: līdz plkst. 17:00, D+0* līdz plkst. 16:00, D+0*
Par pārskaitījumu cenām komplektu lietotājiem uzziniet sadaļā “Klienta komplekti”.
Pārrobežu maksājumi7, 8
Standarta maksājums:
   •  SHA 11.50 EUR 14.50 EUR
   •  OUR 20.00 EUR 25.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5: līdz plkst. 17:00, D+2* līdz plkst. 17:00, D+2*
Steidzamais maksājums:
   •  SHA 18.50 EUR 22.00 EUR
   •  OUR 26.00 EUR 30.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde5: līdz plkst. 15:00, D+1* līdz plkst. 14:00, D+1*
pēc plkst. 15:00, D+2* pēc plkst. 14:00, D+2*
Ekspress maksājums:
   •  SHA (maksājumi EUR valūtā) 22.00 EUR 25.00 EUR
   •  SHA (maksājumi ārzemju valūtās) 25.00 EUR 30.00 EUR
   •  OUR 50.00 EUR 58.00 EUR
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 USD, EUR, GBP, CAD līdz plkst. 16:30, D+0* līdz plkst. 15:30, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 NOK, CHF, SEK līdz plkst. 15:00, D+0* līdz plkst. 14:00, D+0*
Maksājuma iesniegšana un izpilde maksājumiem5 DKK, RUB līdz plkst. 13:00, D+0* līdz plkst. 12:00, D+0*
* D+0 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā tajā pašā darba dienā.
   D+1 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā nākamajā darba dienā.
   D+2 Naudas līdzekļu nodošana saņēmēja bankas vai starpbankas rīcībā aiznākamajā darba dienā.

Bankas darba laikā summām, sākot no 10 000 EUR vai tās ekvivalentam citā valūtā, var tikt piešķirts uzlabots valūtas kurss, savukārt ārpus darba laika – tiek piešķirts standarta kurss.

Bankas darba laiks (t.sk. maksājumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis, ja tas ir noteikts darba dienas beigās) pirmssvētku dienās tiek saīsināts par vienu stundu.


1 Pārskaitījums uz depozītu kontu ir bez maksas.

2 Ja maksājumā nav norādīts saņēmēja IBAN konts, maksājums tiks izpildīts kā Standarta pārrobežu maksājums. Par maksājuma apstrādi starpniekbanka un/vai saņēmējbanka var ieturēt papildus komisiju, kas tiks iekasēta no Klienta.

3 Maksājums eiro valūtā uz Eiropas banku (banka, kas atrodas ES dalībvalstī (ieskaitot tās autonomās teritorijas), Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveicē, Sanmarīno, Monako vai Andorā).

4 Ja Bankai ir iespējams Maksājuma rīkojumu izpildīt kā zibmaksājumu, tas tiek ieskaitīts saņēmēja kontā 10 sekunžu laikā neatkarīgi no Maksājuma rīkojuma iesniegšanas laika, jebkurā kalendārā dienā, ieskaitot sestdienas, svētdienas un svētku dienas.
  Tikai elektroniski (internetbankā vai mobilajā lietotnē) iesniegti Maksājumu rīkojumi var tikt izpildīti kā zibmaksājumi, ja tie atbilst šādiem kritērijiem: maksājuma summa nepārsniedz 15 000 EUR, saņēmēja banka ir pieejama zibmaksājumu sistēmā un nav citu šķēršļu maksājuma izpildei.

5 Maksājuma uzdevumu pieņemšanas pārtraukšanas brīdis – laiks Norēķinu dienā, pēc kura saņemtie Maksājuma rīkojumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākamajā Norēķinu dienā.

6 Iespējams tikai Eirozonā (zona, kurā eiro ir ieviests kā Eiropas Savienības vienotā valūta).

7 Maksājumi ārvalstu valūtās uz citām bankām Latvijā tiek izpildīti kā pārrobežu maksājumi.

8 Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”SHA” - SEB bankas komisiju sedz Klients, visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz saņēmējs. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi ”SHA” attiecīgajā SWIFT ziņojuma laukā ”Details of Charges”. Starpbankām vai saņēmējbankai ir tiesības ieturēt komisijas no pārveduma summas pirms vai pēc līdzekļu ieskaitīšanas saņēmēja kontā.
  Maksājumi, kas veikti Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros kā arī uz Šveici, Monako, Sanmarīno vai Andoru jebkurā valūtā, tiek izpildīti tikai ar komisijas veidu ”SHA”. Ja Klients šādam maksājumam norāda komisijas veidu”OUR”, maksājums netiek pieņemts izpildei.
  Maksājumu rīkojums ar komisijas veidu ”OUR” - SEB bankas, kā arī visas ar maksājuma izpildi saistītās starpbanku un saņēmējbankas komisijas sedz Klients. SEB banka nosūta maksājumu korespondentbankai vai saņēmējbankai ar norādi ”OUR” attiecīgajā SWIFT ziņojumu laukā ”Details of Charges”, uzdodot saņēmējbankai izmaksāt saņēmējam pilnu pārveduma summu. Ar šo noteikumu SEB bankas atbildība ir ierobežota. SEB banka nav atbildīga par to, ka starpbankas vai saņēmējbanka nav izpildījusi SEB bankas norādījumus vai arī kredīta pārvedums nav saņemts pilnā apmērā citu no SEB bankas neatkarīgu iemeslu dēļ. Saņēmējbankas pieprasītās vai citas ar šo pārvedumu saistītās komisijas maksas, SEB banka ir tiesīga ieturēt no Klienta konta bezakcepta kārtībā.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

Noderīgi

Uzziniet par SEB bankas piedāvātajām vietējo un starptautisko rēķinu un pakalpojumu apmaksas iespējām vienā pārskatāmā lapā.

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.