Change language:

Investori lielākoties joprojām vīrieši; jāsekmē dzimumu līdztiesība finanšu jautājumos