Switch to mobile version. Augšup

Izmaiņas SEB bankas Vienotajā pakalpojumu cenrādī, Vispārējos darījumu noteikumos, Datu apstrādes principos, Telebankas līguma noteikumos un Internetbankas līguma noteikumos

2019. gada 8. janvārī stājas spēkā izmaiņas SEB bankas pakalpojumu cenrādī. Tās saistītas gan ar bankas pakalpojumiem privātpersonām, gan uzņēmumiem.

Būtiskākās izmaiņas

 • Vairs netiks izsniegtas un aizvietotas kodu kartes – šis risinājums ir novecojis un neatbilst mūsdienu IT drošības standartiem. Tā vietā aicinām izvēlēties viedtālruņu bezmaksas lietotni Smart-ID vai kodu kalkulatoru.
 • Turpmāk nebūs pieejams Senioru komplekts. Atbilstoši ikmēneša maksājumu skaitam, ieteiksim Jums piemērotāko risinājumu ikdienas norēķiniem – Pamata komplektu, Aktīvo komplektu vai bankas pakalpojumus par standarta cenu. Noskaidrojiet, kurš no komplektiem Jums ir visizdevīgākais.
 • Vienādotas komisijas maksas par norēķinu karšu aizvietošanu un pazeminātas komisijas maksas par kredītkaršu aizvietošanu. Pieaugusi komisijas maksa par skaidras naudas izņemšanu bankomātos, ja tiek pārsniegts bezmaksas limits (600 EUR mēnesī).

Komplekti

Komplekti

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra*

Senioru komplekts

1 EUR mēnesī Nav pieejams

-

Pieejamās alternatīvas:

 • Pamata komplekts (2 EUR mēnesī)
 • Aktīvais komplekts (4 EUR mēnesī)
 • Lietot bankas pakalpojumus pēc standarta cenrāža (izmaksas atkarīgas no izvēlētajiem pakalpojumiem un to izmantošanas biežuma).

* jauni Senioru komplekta līgumi netiek slēgti no 2018. gada 8. novembra. Esošie līgumi tiks izbeigti ar 2019. gada 8. janvāri.

Elektroniskie kanāli

Elektroniskie kanāli

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Kodu kartes izsniegšana Bez maksas Nav pieejams
Kodu kartes aizvietošana 2 EUR Nav pieejams

Ņemot vērā, ka kodu kartes vairs neatbilst mūsdienu IT drošības standartiem, SEB banka pārtrauks to izmantošanu. Kodu karšu vietā aicinām izvēlēties citu risinājumu:

 • bezmaksas lietotni viedtālruņiem Smart-ID;
 • kodu kalkulatoru.

Maksājumu kartes

Maksājumu kartes

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Debetkartes
Skaidras naudas izņemšana bankomātā, kalendārā mēneša laikā pārsniedzot 600 EUR no visiem klienta kontiem 0.2% no darījuma summas 0.29% no darījuma summas
Kartes darījumu limita maiņa filiālē (limita ietvaros) 5 EUR
Kartes darījumu limita maiņa (virs noteiktā limita) 5 EUR 10 EUR
Skaidras naudas izņemšana citas bankas bankomātā 1.5% no darījuma summas, vismaz 2.13 EUR 2% no darījuma summas, vismaz 3 EUR
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 1.5% no darījuma summas, vismaz 2.13 EUR 2% no darījuma summas, vismaz 3 EUR
Debetkartes aizvietošana:
Debit Mastercard 4.50 EUR 6 EUR
Juniora Mastercard 2.85 EUR 6 EUR
Stila VISA 9 EUR 6 EUR
Kredītkartes
Skaidras naudas izņemšana citas bankas bankomātā 1.5% no darījuma summas, vismaz 3.56 EUR 2% no darījuma summas, vismaz 4 EUR
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 1.5% no darījuma summas, vismaz 3.56 EUR 2% no darījuma summas, vismaz 4 EUR
Kredītkartes aizvietošana:
Mastercard Classic 18 EUR 15 EUR
Mastercard Gold 43 EUR 15 EUR
VISA Stila kredītkarte 18 EUR 15 EUR
Mastercard Classic un VISA Stila kredītkaršu ar bezprocentu kredīta limitu izgatavošanas un lietošanas maksa (mēnesī) 2.15 EUR 3 EUR

Konti

Konti

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Neaktīva konta uzturēšanas maksa Ja pēdējo 12 mēnešu laikā klients nav veicis nevienu transakciju nevienā kontā, kā arī neviena klienta konta atlikums nepārsniedz 10 EUR (vai ekvivalentu citā valūtā) un klientam nav citu ar banku vai tās meitas uzņēmumiem noslēgtu aktīvu līgumu – 10 EUR mēnesī Ja pēdējo 12 mēnešu laikā klients nav veicis nevienu transakciju nevienā kontā un klientam nav citu ar banku vai tās meitas uzņēmumiem noslēgtu aktīvu līgumu – 10 EUR mēnesī

Ieguldījumi

Ieguldījumi

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Ieguldījumu konta atvēršana, apkalpošana un slēgšana Nav pieejama Bez maksas

Ieguldījumu konts ir jauns pakalpojums privātpersonām. Ieguldījumu konts ir norēķinu konts, kas piesaistīts vērtspapīru kontam un izmantots naudas līdzekļu pārskaitījumiem darījumos ar vērtspapīriem un noguldījumu pakalpojumiem. Izmantojot ieguldījumu kontu, iespējams atlikt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa samaksu, jo tā ir jāveic tikai brīdī, kad peļņa no ieguldījumu konta tiek izņemta vai pārskaitīta uz citu kontu. Ieguldījumu konts ļauj maksāt nodokļus no visu vērtspapīru un noguldījumu darījumu neto peļņas.

Kredīti

Kredīti

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Mājokļa kredīts: citas izmaiņas* līgumā pēc klienta iniciatīvas 0.7% no kredīta atlikušās summas, min. 70 EUR, maks. 300 EUR 0.9% no kredīta atlikušās summas, min. 70 EUR
Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu: citas izmaiņas* pēc klienta iniciatīvas 0.7% no kredīta atlikušās summas, min. 70 EUR, maks. 300 EUR 0.9% no kredīta atlikušās summas, min. 70 EUR

*citas izmaiņas – neattiecas uz kredīta atmaksu pirms termiņa, kredīta atmaksas konta maiņu, dokumentu sagatavošanu, ja kredīts tiek pārfinansēts vai ieķīlātais īpašums tiek pārdots, darījumu finansējot citā kredītiestādē.

Skaidras naudas darījumi

Skaidras naudas darījumi

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Skaidras naudas darījumu limits tirdzniecības centros esošajās filiālēs 7500 EUR 5000 EUR

Būtiskākās izmaiņas

 • Vairs netiks izsniegtas un aizvietotas kodu kartes. Aicinām uzņēmumu pārstāvjus to vietā izvēlēties viedtālruņu lietotni Smart-ID vai kodu kalkulatorus.
 • Jauns pakalpojums pieejams jau no 8. novembra – Baltic Gateway. Tas ļauj uzņēmumam tiešsaistē savienot savu grāmatvedības sistēmu ar bankas resursiem, lai ērtāk un efektīvāk pārvaldītu finanses.
 • Mainīta konta uzturēšanas mēneša maksa un komisija par dokumentu pirmreizējo pārbaudi nerezidentiem (juridiskām personām), kā arī Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kuru īpašnieki, patiesie labuma guvēji vai paraksttiesīgās personas ir nerezidenti.

Konti

Konti

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Juridiskas personas (rezidenta) norēķinu konta apkalpošanas mēneša maksa 3.56 EUR 5 EUR
Konta uzturēšanas mēneša maksa:
 • nerezidentiem – EEZ reģistrētām juridiskām personām – nodokļu maksātājiem
10 EUR 30 EUR
 • nerezidentiem – ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām – nodokļu maksātājiem
50 EUR 30 EUR
Pirmreizējā dokumentu pārbaude juridiskām personām:
 • rezidentiem, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošais dokuments ir izdots Latvijā vai ir Latvijā izdota uzturēšanās atļauja
100 EUR Bez maksas
 • rezidentiem – Latvijā reģistrētām juridiskām personām, kuru īpašniekiem, patiesā labuma guvējiem vai paraksttiesīgām personām personu apliecinošs dokuments vai uzturēšanās atļauja nav izdoti Latvijā
200 EUR Pēc vienošanās, min. 500 EUR
 • nerezidentiem – ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām, kā arī Maltā, Lielbritānijā, Kiprā un Luksemburgā reģistrētiem uzņēmumiem – nodokļu maksātājiem
400 EUR Pēc vienošanās, min. 500 EUR

Maksājumu kartes

Maksājumu kartes

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Kartes darījumu limita maiņa filiālē (limita ietvaros) 5 EUR
Kartes darījumu limita maiņa (virs noteiktā limita) 5 EUR 10 EUR
Debetkartes
Skaidras naudas izņemšana citas bankas bankomātā 1.5% no darījuma summas, vismaz 2.13 EUR 2% no darījuma summas, vismaz 3 EUR
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 1.5% no darījuma summas, vismaz 2.13 EUR 2% no darījuma summas, vismaz 3 EUR
Mastercard Business debetkartes aizvietošana 4.50 EUR 6 EUR
Kredītkartes
Skaidras naudas izņemšana citas bankas bankomātā 1.5% no darījuma summas, vismaz 3.56 EUR 2% no darījuma summas, vismaz 4 EUR
Skaidras naudas izņemšana citā bankā 1.5% no darījuma summas, vismaz 3.56 EUR 2% no darījuma summas, vismaz 4 EUR
Mastercard Business kredītkartes aizvietošana 26 EUR 15 EUR

Elektroniskie kanāli

Elektroniskie kanāli

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Kodu kartes izsniegšana Bez maksas Nav pieejams
Kodu kartes aizvietošana 2 EUR Nav pieejams
Telebanka: bankas speciālista vizīte pie klienta 15 EUR stundā + PVN Nav pieejams
Komplekti juridiskām personām: viena kodu kalkulatora (Digipass) izsniegšana, piesakoties Uzņēmēja komplektam Bez maksas 20 EUR
Baltic Gateway pieslēgšanas maksa 50 EUR
Baltic Gateway 1. servisa grupas mēneša maksa (iepriekšējo dienu pārskati) 10 EUR
Baltic Gateway 2. servisa grupas mēneša maksa (esošās dienas pārskati) 25 EUR
Baltic Gateway 3. servisa grupas mēneša maksa (maksājumi un e-rēķini) 25 EUR
Baltic Gateway operatora kanāla lietotāja 1. servisa grupas pieslēgšanas maksa Bez maksas
Baltic Gateway operatora kanāla lietotāja 1. servisa grupas mēneša maksa 5 EUR
Baltic Gateway operatora kanāla lietotāja 2. servisa grupas pieslēgšanas maksa 25 EUR
Baltic Gateway operatora kanāla lietotāja 2. servisa grupas mēneša maksa 25 EUR
Baltic Gateway operatora pieslēgšanas maksa 50 EUR

Ņemot vērā, ka kodu kartes vairs neatbilst mūsdienu IT drošības standartiem, SEB banka pārtrauks to izmantošanu. Kodu karšu vietā varat izvēlēties citu risinājumu:

 • bezmaksas lietotni viedtālruņiem Smart-ID;
 • kodu kalkulatoru.

Baltic Gateway ir jauns pakalpojums uzņēmumiem, kas ļauj ērti tiešsaistē savienot uzņēmuma grāmatvedības sistēmu ar bankas resursiem, lai ērtāk un efektīvāk pārvaldītu savas finanses.

Tirdzniecības finansēšana

Tirdzniecības finansēšana

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Kredītvēstule: kļūdainu dokumentu komisija 70 EUR 70 EUR/ 80 USD
Garantijas kredītvēstules un dokumentu inkaso: darījumā iesaistīto pušu pārbaude (piemērojama darījumos ar augsta riska valstīm) 45 EUR

Skaidras naudas darījumi

Skaidras naudas darījumi

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Skaidras naudas darījumu limits tirdzniecības centros esošajās filiālēs 7500 EUR 5000 EUR

Ieguldījumi

Ieguldījumi

Pašlaik

No 2019. gada 8. janvāra

Vērtspapīru konta atvēršana Centrālajā vērtspapīru depozitārijā 15 EUR 25 EUR

 

 

Klientu apkalpošana aizvien biežāk notiek attālināti. Tādēļ esam precizējuši SEB bankas Vispārējos darījumu noteikumus ar skaidrojumu par to, ar kādiem līdzekļiem iespējams apstiprināt dokumentu un kad tas bankā tiek uzskatīts par parakstītu.

Tāpat Vispārējos darījumu noteikumos pievienota atruna par klientu datu apstrādi, ņemot vērā Vienotās datu aizsardzības regulas (GDPR) prasības.

Vispārējie darījumu noteikumi, spēkā no 2019. gada 8. janvāra

Lai Jums būtu skaidrs, kā mēs izmantojam un apstrādājam Jūsu datus, esam precizējuši SEB bankas Datu apstrādes principus (privātuma politiku). Šo izmaiņu galvenais mērķis ir precizēt un nošķirt kādas prasības ir piemērojamas privātpersonu un uzņēmumu datu apstrādē.

Datu apstrādes principi (privātuma politika), spēkā no 2019. gada 8. janvāra

Ņemot vērā zemo pieprasījumu, turpmāk vairs nepiedāvāsim bankas speciālista vizīti pie klienta, lai konsultētu par ar Telebanku saistītiem jautājumiem. Tā vietā konsultācijas par Telebanku klientiem piedāvāsim attālināti – pa tālruni vai epastu. Izmaiņas Telebankas līguma noteikumos veiktas, lai atspoguļotu šīs izmaiņas.

Telebankas līguma noteikumi, spēkā no 2019. gada 8. janvāra

Eiropas valstu bankas atsakās no kodu kartēm kā novecojuša risinājuma, kurš neatbilst mūsdienu IT drošības prasībām. To pieprasa arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija, tāpēc Latvijas bankas, tostarp arī SEB banka, plāno pārtraukt kodu karšu lietošanas. 2018. gada martā ieviesām bezmaksas lietotni viedtālruņiem Smart-ID kā jaunās paaudzes risinājumu, kas veiksmīgi aizstāj kodu kartes. Šobrīd Smart-ID lieto gandrīz 200 tūkstoši mūsu klientu, un tas ir kļuvis par primāro autentifikācijas līdzekli mūsu klientiem, pieslēdzoties internetbankai.

No 2019. gada 8. janvāra klientiem vairs neizsniegsim jaunas kodu kartes un neaizvietosim esošās, bet no 2019. gada 1. septembra kodu karšu lietošana tiks pārtraukta. To vietā aicinām izvēlēties Smart-ID vai kodu kalkulatoru. Tādēļ esam papildinājuši izmaiņas Internetbankas līguma noteikumus, lai atspoguļotu šīs izmaiņas.

Internetbankas līguma noteikumi privātpersonām

Internetbankas līguma noteikumi juridiskām personām

* Līguma noteikumi jauniem internetbankas līgumiem spēkā no 2018. gada 8. novembra, bet esošiem līgumiem no 2019. gada 8. janvāra.

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 21.00
  Brīvdienās 10.00 - 18.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.