Switch to mobile version. Augšup

Izmaiņas SEB bankas Vienotajā pakalpojumu cenrādī un līgumu noteikumos

2017. gada 13. februārī plānojam pāriet uz jaunu IT un klientu apkalpošanas sistēmu, tādēļ ar šo datumu stāsies spēkā izmaiņas SEB bankas pakalpojumu noteikumos un cenrādī. Savlaicīgi Jūs informēsim, ja mainīsies sistēmas ieviešanas un cenrāža izmaiņu datums.

SMS banka

SMS banka *1

Pakalpojums

Cena

Pakalpojuma pieslēgšana

Bez maksas

SMS paziņojums (par katru)

0.13 EUR

SMS paziņojums Klientu priekšrocību programmas Sudraba un Zelta dalībniekiem (par katru)

0.09 EUR

E-pasta paziņojums (par katru)

0.13 EUR

E-pasta paziņojums Klientu priekšrocību programmas Sudraba un Zelta dalībniekiem (par katru)

0.09 EUR

Pieprasījuma īsziņas

Bez maksas

 


*1 Aprēķinātā komisijas maksa par saņemtajiem paziņojumiem tiek ieturēta reizi dienā.

Pārskaitījumi

Pakalpojums

Cena
Internetbankā un mobilajā aplikācijā Filiālē
Valūtas konvertācija konta ietvaros Bez maksas 3.00 EUR
Eiropas maksājumi
Eiropas Ekspress maksājums (SHA) 22.00 EUR 25.00 EUR
Pārrobežu maksājumi
Ekspress maksājums (SHA maksājumi EUR valūtā) 22.00 EUR 25.00 EUR

Standarta pārskatījums EUR uz EEZ valstīm, ja saņēmēja banka nav sasniedzama SEPA maksājumiem, tiks pielīdzināts SEPA standarta maksājumam.

Klienta komplekts

Komplekta veids Mēneša maksa
Jauniešu komplekts 0.43 EUR
Seniora komplekts 0.43 EUR
Pamata komplekts 2.00 EUR
Aktīvais komplekts *1 3.00 EUR

Komplektos ietilpst šādi produkti:

Pakalpojums

Cena

Norēķinu konta atvēršana (neierobežots skaits) un apkalpošanas maksa mēnesī

Bez maksas

Vienas Norēķinu kartes lietošana visu komplekta lietošanas laiku *2

Bez maksas

Vienas Internetbankas kodu kartes izsniegšana *3

Bez maksas

Pārskaitījumi no Norēķinu konta, izmantojot Internetbanku, mobilo aplikāciju un E-rēķinu automātiskā apmaksa:

- iekšbankas maksājumi starp viena klienta kontiem

Bez maksas

- iekšbankas maksājumi uz cita klienta kontu SEB bankā Bez maksas
- standarta SEPA maksājumi Bez maksas

 


*1 ”Aktīvajā komplektā” papildus ietilpst – visu Kredītkaršu (izņemot GOLD un World Elite) lietošana bez mēneša maksas visu komplekta lietošanas laiku.
*2 Komplektā ietilpst tās Norēķinu kartes lietošanas mēneša maksa, kura tika noformēta pirmā.
*3 Maksa par autorizācijas līdzekli Digipass tiek ieturēta saskaņā ar SEB bankas Vienoto pakalpojumu cenrādi – privātpersonām.

Maksa par naudas glabāšanu kontā

Pakalpojums

Cena

Komisija par depozīta Termiņnoguldījuma līguma laušanu pirms termiņa *1

30 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai

3% no summas

Īstermiņa depozīts un Pilngadības depozīts vairāk nebūs pieejams – jauni līgumi šiem depozītu veidiem netiks slēgti.

Pakalpojums Cena
Standarta Sudraba kluba klientiem Zelta kluba klientiem

Bankas gada procentu likmes par naudas glabāšanu Krājkontā

Krājkonts EUR 0.05%
Krājkonts USD 0.10%
Minimālais atlikums procentu saņemšanai
Krājkonts EUR

0.01 EUR

Krājkonts USD 0.01 USD

 


*1 Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus.

Operācijas kontā

Pakalpojums

Cena

Regulārie maksājumi

Izmaiņas līgumā

Bez maksas

Pakalpojuma pārtraukšana Bez maksas
Maksājums Saskaņā ar attiecīgā maksājuma Internetbankā maksu
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu
  10.00 EUR

Klientu priekšrocību programma

Pakalpojums Cena
Standarta Sudraba kluba klientiem Zelta kluba klientiem

Klientu komplektu apkalpošanas maksa mēnesī

”Aktīvais komplekts” *1 3.00 EUR 2.25 EUR 1.50 EUR
SMS banka *2
SMS paziņojums (par katru) 0.13 EUR

0.09 EUR

0.09 EUR

E-pasta paziņojums (par katru) 0.13 EUR 0.09 EUR 0.09 EUR

 

Turpmāk Sudraba kluba klientiem un Zelta kluba klientiem tiks noteikta Standarta Bankas gada procentu likme par naudas glabāšanu Krājkontā.


*1 ”Aktīvajā komplektā” papildus ietilpst – visu Kredītkartšu (izņemot GOLD un World Elite) lietošana bez mēneša maksas visu komplekta lietošanas laiku.

*2 Aprēķinātā komisijas maksa par saņemtajiem paziņojumiem tiek ieturēta reizi dienā.

Klienta dokumentu apstrāde

Pakalpojums

Cena
Internetbankā Filiālē
Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata vai konta izraksta sagatavošana par noteiktu periodu Bez maksas

0.40 EUR par 1 lapu,
min. 3.00 EUR

Pārrobežu maksājuma SWIFT kopija (pēc klienta pieprasījuma) - 4.50 EUR

Pakalpojums

Cena

Izziņu sagatavošana (par dokumentu)

Standarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR)

Nestandarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

Pēc vienošanas, min. 20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR)

Izpildīto maksājumu uzdevumu apstiprināšana
  0.50 EUR par katru maksājuma uzdevumu
Dokumentu apstrāde
Dokumentu kopēšana pēc klientu pieprasījuma (par lapu) 0.30 EUR (plus PVN 0.06 EUR)
Dokumentu nosūtīšana pa pastu pēc klientu pieprasījuma 2.85 EUR (plus PVN 0.60 EUR)
Dokumentu / maksājumu karšu uz ārvalstīm piegāde ar kurjerpastu pēc klienta pieprasījuma *1 Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
Apliecinātas dokumenta kopijas izsniegšana Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
Dokumentu meklēšana arhīvā un kopēšana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) Pēc vienošanās, min. 7.00 EUR   (plus PVN 1.47 EUR)
Apkalpošana ar pilnvarām
  5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)

 


*1 Tiek iekasēta gadījumos, kad karte ir filiālē un tiek mainīts saņemšanas veids.

Kartes

Izmaiņas kartēm, kuras ietilpst Klienta komplektā

Turpmāk Norēķinu kartēm un Kredītkartēm, kuras ietilpst Klienta komplektā, tiks piemērota maksa par kartes plastikāta izgatavošanu (izsniegšanas maksa jaunām kartēm un atjaunošanas maksa esošām kartēm).

Jauns Kredītkaršu kredītlimita atmaksas veids – fiksētais maksājums

Pakalpojums I Bezprocentu kredīta limits II Kredītlīnija III Fiksētais maksājums

VISA Gold, Mastercard Gold, Mastercard World Elite, Tava Stila kredītkarte

Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0 % 21 % (1,75 % mēnesī) 24 % (2 % mēnesī)
Ikmēneša atmaksas summa 100 % 5 % Fiksēta saskaņā ar līgumu

Izmaiņas Kredītkaršu darījumu limitos

VISA Classic, Mastercard Classic, Bezkontakta Mastercard Dinamo, VISA ar fiksēto maksājumu, Mastercard ar fiksēto maksājumu, Tava Stila kredītkarte, Standarta kredītkarte (Mastercard) ar kredītlīniju
Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izņemšanas darījumus 5 000 EUR.
VISA Gold, Mastercard Gold, Mastercard World Elite
Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izņemšanas darījumus 15 000 EUR.

Izmaiņas Norēķinu karšu darījumu limitos

Debit Mastercard

Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Debit Mastercard lietotājiem 1 500 EUR.

Pirkumu limits laika posmam līdz 24 stundām Debit Mastercard lietotājiem 4 000 EUR.

Citas ar maksājumu kartēm saistītās maksas un nosacījumi

Pakalpojums Cena
Pārskaitījums no kredītlimita 1,5 %, min. 0.71 EUR

Rēķinu apmaksa SEB bankas bankomātos

Rēķinu apmaksa SEB bankas bankomātos turpmāk nebūs pieejama.

Apdrošināšana

Pakalpojums Cena
Classic Gold Business
Ceļojumu apdrošināšana (gadā) 18.00 EUR 45.00 EUR 34.15 EUR
Nelaimes gadījumu apdrošināšana (gadā) 1.42 EUR

Kredīti

Pakalpojums

Cena

Mājokļa kredīts, Kredīts ar nekustamā īpašuma ķīlu

Dokumentu sagatavošana, noformēšana vai saskaņošana, ja ieķīlātais nekustamais īpašums tiek pārdots, un ja darījums tiek finansēts citā kredītiestādē

500.00 EUR

Overdrafts
Pieteikuma izskatīšana Bez maksas
Overdrafta noformēšana (% no piešķirtās summas) *1,2 2 %, min. 30.00 EUR

 


*1 Komisijas maksas samaksa veicama līguma vai grozījumu noslēgšanas dienā.

*2 Overdraftam, kurš noslēgts līdz 2012. gada 1. novembrim, līguma pārslēgšana un pieteikuma izskatīšana uz jauno Overdraftu ir bez maksas.

Darījumi ar vērtspapīriem

Pakalpojums

Cena
Internetbankā Filiālē
Vērtspapīru konta atvēršana
Vērtspapīru konta atvēršana Bez maksas 4.50 EUR
Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem
Vērtspapīru dereģistrācija 4.50 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 11.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums ar LCD starpniecību 7.00 EUR
Vērtspapīru saņemšana Bez maksas
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem
Vienkāršais (beznaudas) Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru ieskaitījums / pārvedums 7.00 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums Igaunijā un Lietuvā reģistrētajiem vērtspapīriem 11.00 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas) / DVP ieskaitījums / pārvedums 21.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Vērtspapīru īpašnieku sapulces
Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 2.00 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pēc vienošanās, min. 215.00 EUR
Maksa par vērtspapīru kontiem *1
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem Pēc vienošanās

Pakalpojums

 

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

  1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā
Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts SEB bankas brokeriem Rīkojums ir pieteikts internetbankā Rīkojums ir pieteikts filiālē

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās *2,3,4

Baltijas akcijas 0,35 %, min. 3.00 EUR 0,30 %, min. 3.00 EUR 0,50 %, min. 5.00 EUR
ASV akcijas, ja akcijas cena ir mazāka par 5 USD 0.03 USD par katru akciju, min. 25.00 EUR 0.02 USD par katru akciju, min. 15.00 EUR 0.03 USD par katru akciju, min. 35.00 EUR
ASV akcijas, ja akcijas cena ir lielāka par 5 USD 0,35 %, min. 25.00 EUR 0,30 %, min. 15.00 EUR 0,50 %, min. 35.00 EUR
Skandināvijas akcijas 0,35 %, min. 15.00 EUR 0,30 %, min. 15.00 EUR 0,50 %, min. 35.00 EUR
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas 0,35 %, min. 50.00 EUR 0,30 %, min. 50.00 EUR 0,50 %, min. 60.00 EUR
Latvijas parāda vērtspapīri 0,1 % no summas, min. 10.00 EUR
Eiroobligācijas 0,1 % no summas, min. 50.00 EUR

Turpmāk vairāk nebūs pieejama E-brokera akciju tirdzniecības sistēma.

Pakalpojums

Cena
Internetbankā Filiālē
Konta izrakstu sagatavošana
Vērtspapīru konta atlikuma pārskats Bez maksas 4.00 EUR
Vērtspapīru konta darījumu pārskats Bez maksas 4.00 EUR

 


*1 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katrā valstī glabātajiem vērtspapīriem.

*2 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

*3 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem ir jābūt noslēgtam “Finanšu instrumentu darījumu līgumam”.

*4 Vērtspapīru pirkšanas un / vai pārdošanas darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas.

Individuālo seifu īre

Pakalpojums

Cena

Seifi ar augstumu līdz 5 cm uz laika periodu:
- 1 mēnesis 21.00 EUR (plus PVN 4.41 EUR)
- 1 gads 125.00 EUR (plus PVN 26.25 EUR)
Seifi ar augstumu līdz 8 cm uz laika periodu:
- 1 mēnesis 25.00 EUR (plus PVN 5.25 EUR)
- 1 gads 150.00 EUR (plus PVN 31.50 EUR)
Seifi ar augstumu līdz 17 cm uz laika periodu:
- 1 mēnesis 30.00 EUR (plus PVN 6.30 EUR)
- 1 gads 175.00 EUR (plus PVN 36.75 EUR)
Seifi ar augstumu līdz 28 cm uz laika periodu:
- 1 mēnesis 35.00 EUR (plus PVN 7.35 EUR)
- 1 gads 215.00 EUR (plus PVN 45.15 EUR)
Seifi ar augstumu līdz 80 cm uz laika periodu: *1
- 1 mēnesis 42.00 EUR (plus PVN 8.82 EUR)
- 1 gads 265.00 EUR (plus PVN 55.65 EUR)
Maksa par klientam izsniegtās seifa atslēgas neatdošanu, nozaudēšanu vai bojāšanu 125.00 EUR (plus PVN 26.25 EUR)
Maksa par Seifa lietošanu virs seifa lietošanas termiņa  (par katru kavēto kalendāro dienu) 4.00 EUR (plus PVN 0.84 EUR)

 


*1 Šāds seifa augstums ir pieejams tikai Āgenskalna filiālē.

Konti

Turpmāk Skaidras naudas konts vairs nebūs pieejams.

Konti

Norēķinu konts

Pakalpojums

Cena

Apkalpošana mēnesī:
- nerezidentiem – EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 10.00 EUR
- nerezidentiem – ārpus EEZ reģistrētām juridiskām personām - nodokļu maksātājiem 50.00 EUR

Turpmāk Skaidras naudas konts vairs nebūs pieejams.

Grupas konts

Pakalpojums Cena
Pakalpojuma pieslēgšanas maksa 200.00 EUR
Grupas kontā iekļauta Norēķinu konta/ Subkonta apkalpošana mēnesī (par katru kontu) 15.00 EUR
Grupas konta gada maksa 350.00 EUR
Izmaiņas Grupas konta līgumā 25.00 EUR
Ikmēneša komisijas maksa par iekšējo procentu pārskaitījumiem 10.00 EUR
Ikmēneša komisijas maksa par Grupas konta administrēšanu Internetbankā 20.00 EUR

Baltijas Grupas konts

Pakalpojums Cena
Pakalpojuma pieslēgšanas maksa 650.00 EUR
Baltijas Grupas kontā iekļauta Norēķinu konta/ Subkonta apkalpošana mēnesī (par katru kontu) 15.00 EUR
Ikmēneša apkalpošanas maksa subkontam ar Baltijas pārrobežu regulāro maksājumu (par katru subkontu) 50.00 EUR
Baltijas Grupas konta gada maksa 750.00 EUR
Izmaiņas Baltijas Grupas konta līgumā 25.00 EUR
Ikmēneša komisijas maksa par iekšējo procentu pārskaitījumiem 10.00 EUR
Ikmēneša komisijas maksa par Baltijas Grupas konta administrēšanu Internetbankā 20.00 EUR

 


*1 Minimālais konta atlikums 20.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā, iemaksājams, atverot kontu.
*2 Piesakoties Uzņēmēja komplektam (S, M, L, XL) Norēķinu konta atvēršana (neierobežots skaits) – bez maksas. Turklāt, atverot norēķinu kontus, nav jāmaksā minimālais konta atlikums.
*3 Izmantojot Uzņēmēja komplektu (S, M, L, XL) Norēķinu kontu apkalpošana – bez maksas.

SMS banka

SMS banka *1

Pakalpojums

Cena

Pakalpojuma pieslēgšana

Bez maksas

SMS paziņojums (par katru)

0.09 EUR

E-pasta paziņojums (par katru)

0.09 EUR

Pieprasījuma īsziņas

Bez maksas

 


*1 Aprēķinātā komisijas maksa par saņemtajiem paziņojumiem tiek ieturēta reizi dienā.

Elektroniskie kanāli

Pakalpojums

Cena

Telebankas pieslēgšana un apkalpošana

Apkalpošana mēnesī 15.00 EUR
Bankas speciālista vizīte pie klienta 15.00 EUR + 13.00 EUR / stundā (plus PVN 3.15 EUR)
Gateway pieslēgšana un apkalpošana
Pārskaitījumi Saskaņā ar pārskaitījumu elektroniskajos kanālos maksu

Tarifu plāni vairāk nebūs pieejami.

Pārskaitījumi

Pakalpojums

Cena
Elektroniskajos kanālos Filiālē
Valūtas konvertācija konta ietvaros Bez maksas 3.00 EUR
Eiropas maksājumi
Eiropas Ekspress maksājums (SHA) 22.00 EUR 25.00 EUR
Pārrobežu maksājumi
Ekspress maksājums (SHA maksājumi EUR valūtā) 22.00 EUR 25.00 EUR

Standarta pārskatījums EUR uz EEZ valstīm, ja saņēmēja banka nav sasniedzama SEPA maksājumiem, tiks pielīdzināts SEPA standarta maksājumam.

Konsolidētie maksājumi

Pakalpojums

Cena

Konsolidētā maksājuma rīkojums:

- iekšbankas maksājums 0.21 EUR
- standarta SEPA maksājums 0.50 EUR

E-rēķinu automātiskā apmaksa

Pakalpojums

Cena

Pakalpojuma pieslēgšana, izmaiņas un slēgšana

Bez maksas

Pārskaitījumi no konta Saskaņā ar attiecīgā pārskaitījuma elektroniskajos kanālos maksu

SWIFT pakalpojumi

Pakalpojums

Cena

Klienta kontu pārvaldīšana no citas bankas

Pakalpojuma pieslēgšana

50.00 EUR

Izmaiņas līgumā 10.00 EUR
Pakalpojuma pārtraukšana Bez maksas
MT940 OUT, MT941 OUT, MT942 OUT:
MT940 konta izrakstu sagatavošana un nosūtīšana (par katru kontu) 35.00 EUR mēnesī
MT941 konta bilances izrakstu sagatavošana un nosūtīšana (par katru kontu):
- 1 reizi dienā 30.00 EUR mēnesī
- 2 reizes dienā 60.00 EUR mēnesī
- līdz 3 reizēm dienā 90.00 EUR mēnesī
MT942 konta maksājumu izrakstu sagatavošana un nosūtīšana (par katru kontu) 2.00 EUR par katru izrakstu
MT101 IN:
Apkalpošanas maksa 25.00 EUR mēnesī vai
300.00 EUR gadā
MT101 maksājumu pieprasījumu izpilde Saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu

Klienta citā bankā atvērto kontu pārvaldīšana no SEB Internetbankas

Pakalpojuma pieslēgšana 50.00 EUR
Izmaiņas līgumā 10.00 EUR
Pakalpojuma pārtraukšana Bez maksas
MT940 IN, MT941 IN, MT942 IN:
Konta izrakstu atspoguļošana Internetbankā (par kontu un valūtu) 20.00 EUR mēnesī
MT101 OUT:
MT101 maksājumu pieprasījumu nosūtīšana Internetbankā 1.00 EUR par katru ziņojumu

Uzņēmēja komplekti

Komplekta veids Izsniegšanas un mēneša maksa Īpašā izsniegšanas un mēneša maksa *1 Bezmaksas SEPA pārskaitījumu skaits
Starta komplekts jaundibinātam uzņēmumam *2 Bez maksas Bez maksas 10
S komplekts 9.90 EUR 8.90 EUR 10
M komplekts 24.00 EUR 20.40 EUR 50
L komplekts 45.00EUR 37.50 EUR 120
XL komplekts 99.00 EUR 79.20 EUR 300
Pakalpojums Cena
Komplektos ietilpst šādi produkti:
Norēķinu konta atvēršana *3 (neierobežots skaits) un apkalpošanas maksa mēnesī Bez maksas
Mastercard Business norēķinu kartes (neierobežots skaits) lietošanas maksa mēnesī Bez maksas
Internetbankas pieslēgšana un apkalpošanas maksa mēnesī Bez maksas
Viena Digipass / kodu kartes izsniegšana Bez maksas
Pārskaitījumi no Norēķinu konta, izmantojot Internetbanku / Telebanku / Gateway un E-rēķinu automātiskā apmaksa:
- iekšbankas maksājumi starp viena klienta kontiem Bez maksas
- iekšbankas maksājumi uz cita klienta kontu Bez maksas
- standarta SEPA maksājumi Bez maksas - noteikts skaits atkarībā no komplekta veida; pārējie – saskaņā ar attiecīgā maksājuma elektroniskajos kanālos maksu

 


*1 Īpašā izsniegšanas un mēneša maksa tiek piemērota, ja klientam ir aktīvs viens no šiem produktiem: Maksājumu karšu pieņemšana (POS termināls), Kredītkarte, Kredīts un E-link.

*2 Jaundibinātam uzņēmumam (dibināts pēdējo 12 mēnešu laikā) piedāvājam lietot S komplektu bez izsniegšanas un lietošanas maksas 12 mēnešus no komplekta izsniegšanas brīža.

*3 Atverot kontus, nav jāmaksā minimālais konta atlikums.

Maksa par naudas glabāšanu kontā

Pakalpojums

Cena

Komisija par depozīta Termiņnoguldījuma līguma laušanu pirms termiņa *1

30 dienas iepriekš rakstiski paziņojot SEB bankai

3% no summas

 

Īstermiņa depozīts vairāk nebūs pieejams.


*1 Komisija piemērojama par līguma izbeigšanu pirms termiņa, neatkarīgi no tā, vai klients noguldītos līdzekļus vēlas saņemt skaidrā naudā vai kā pārskaitījumu. Izbeidzot līgumu pirms termiņa, klients nesaņem uzkrātos procentus.

Operācijas kontā

Pakalpojums

Cena

Regulārie maksājumi

Izmaiņas līgumā

Bez maksas

Pakalpojuma pārtraukšana Bez maksas
Maksājums Saskaņā ar attiecīgā pārskaitījuma elektroniskajos kanālos maksu
Maksa par nepamatotas pretenzijas izskatīšanu
  10.00 EUR

Klienta dokumentu apstrāde

Pakalpojums

Cena
Internetbankā Filiālē
Dokumenti par konta operācijām
Konta pārskata vai konta izraksta sagatavošana par noteiktu periodu Bez maksas

0.40 EUR par 1 lapu,
min. 3.00 EUR

Pārrobežu maksājuma SWIFT kopija (pēc klienta pieprasījuma) - 4.50 EUR

Pakalpojums

Cena

Izziņa auditam
Izziņa auditam (līdz 30 dienu laikā) 35.00 EUR (plus PVN 7.35 EUR)
Steidzama izziņa auditam (3 dienu laikā) 100.00 EUR (plus PVN 21.00 EUR)
Izziņu sagatavošana (par dokumentu)

Standarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR)

Nestandarta izziņas sagatavošana pēc klienta pieprasījuma

Pēc vienošanas, min. 35.00 EUR (plus PVN 7.35 EUR)

Izpildīto maksājumu uzdevumu apstiprināšana
  0.50 EUR par katru maksājuma uzdevumu
Dokumentu apstrāde
Dokumentu kopēšana pēc klientu pieprasījuma (par lapu) 0.30 EUR (plus PVN 0.06 EUR)
Dokumentu nosūtīšana pa pastu pēc klientu pieprasījuma 2.85 EUR (plus PVN 0.60 EUR)
Dokumentu / maksājumu karšu uz ārvalstīm piegāde ar kurjerpastu pēc klienta pieprasījuma *1 Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
Apliecinātas dokumenta kopijas izsniegšana Pēc vienošanās, min. 30.00 EUR (plus PVN 6.30)
Dokumentu meklēšana arhīvā un kopēšana pēc klienta pieprasījuma (par vienu dokumentu) Pēc vienošanās, min. 7.00 EUR   (plus PVN 1.47 EUR)
Apkalpošana ar pilnvarām
  5.00 EUR (plus PVN 1.05 EUR)

 


*1 Tiek iekasēta gadījumos, kad karte ir filiālē un tiek mainīts saņemšanas veids.

Kartes

Izmaiņas kartēm, kuras ietilpst Uzņēmēja komplektā

Turpmāk Norēķinu kartēm un Kredītkartēm, kuras ietilpst Uzņēmēja komplektā, tiks piemērota maksa par kartes plastikāta izgatavošanu (izsniegšanas maksa jaunām kartēm un atjaunošanas maksa esošām kartēm).

Jauns Kredītkaršu kredītlimita atmaksas veids – fiksētais maksājums

Pakalpojums I Bezprocentu kredīta limits II Kredītlīnija II Fiksētais maksājums

VISA Business, Mastercard Business

Kartes/papildkartes izsniegšanas maksa EUR 5.50 EUR 3.70 EUR 3.70
Kartes/papildkartes lietošanas maksa (mēnesī) EUR 5.50 EUR 3.70 EUR 3.70
Kartes/papildkartes atjaunošanas maksa EUR 5.50 EUR 3.70 EUR 3.70
Maksa par izmantoto kredīta limitu (gadā) 0 % 21 % (1,75 % mēnesī) 24 % (2 % mēnesī)
Nokavējuma procenti 14.23 EUR + 60 % gadā (5 % mēnesī) 7.11 EUR + 36 % gadā (3 % mēnesī) 7.11 EUR + 36 % gadā (3 % mēnesī)
Līgumsods 14.23 EUR + 60 % gadā (5 % mēnesī) 7.11 EUR + 36 % gadā (3 % mēnesī) 7.11 EUR + 36 % gadā (3 % mēnesī)
Ikmēneša atmaksas summa 100 % 5 % Fiksēta saskaņā ar līgumu

Izmaiņas Kredītkaršu darījumu limitos

VISA Business, Mastercard Business
Darījumu limits viena kalendārā mēneša laikā ietver pirkumus un skaidras naudas izņemšanas darījumus 10 000 EUR.

Izmaiņas Norēķinu karšu darījumu limitos

Mastercard Business

Skaidras naudas izņemšanas limits no bankomātiem laika posmam līdz 24 stundām Mastercard Business lietotājiem kā juridiskām personām 1 500 EUR.

Citas ar maksājumu kartēm saistītās maksas un nosacījumi

Pakalpojums Cena
Pārskaitījums no kredītlimita 2 %, min. 0.71 EUR

Rēķinu apmaksa SEB bankas bankomātos

Rēķinu apmaksa SEB bankas bankomātos turpmāk nebūs pieejama.

Apdrošināšana

Pakalpojums Cena
Classic Gold Business
Ceļojumu apdrošināšana (gadā) 18.00 EUR 45.00 EUR 34.15 EUR
Nelaimes gadījumu apdrošināšana (gadā) 1.42 EUR

Kredīti

Pakalpojums

Cena

Overdrafts

Termiņa pagarināšana

0,5 %, min. 150.00 EUR

Overdrafta atmaksa pirms termiņa 2 %, min. 1 000.00 EUR
Overdrafts bez nodrošinājuma
Procentu likme gadā no izmantotās summas 21 %
Overdrafta atmaksa pirms termiņa 2 %, min. 1 000.00 EUR
Papildus pakalpojumi
Nodrošinājuma novērtēšana 0,1 %, min. 50.00 EUR
Kredītpakalpojumiem nepieciešamo dokumentu un pieteikumu aizpildīšana 15.00 EUR / stundā
Bankas piekrišanu / pilnvaru un citu dokumentu sagatavošana, noformēšana un saskaņošana pēc klienta pieprasījuma Pēc vienošanās, min. 70.00 EUR
Informācijas izdruka no LURSOFT datu bāzes (finanšu pārskati, pilna informācija par uzņēmumu u.c. pēc klienta pieprasījuma) 10.00 EUR (plus PVN 2.10 EUR)

Darījumi ar vērtspapīriem

Pakalpojums

Cena
Internetbankā Filiālē
Vērtspapīru konta atvēršana
Vērtspapīru konta atvēršana Bez maksas 9.00 EUR
Operācijas ar Latvijā reģistrētajiem vērtspapīriem
Vērtspapīru dereģistrācija 4.50 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums 11.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) vērtspapīru pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums ar LCD starpniecību 7.00 EUR
Vērtspapīru saņemšana Bez maksas
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Operācijas ar ārvalstīs reģistrētiem vērtspapīriem
Vienkāršais (beznaudas) Igaunijā un Lietuvā reģistrēto vērtspapīru ieskaitījums / pārvedums 7.00 EUR
DVP ieskaitījums / pārvedums Igaunijā un Lietuvā reģistrētajiem vērtspapīriem 11.00 EUR
Citu vērtspapīru vienkāršais (beznaudas) / DVP ieskaitījums / pārvedums 21.00 EUR
Vienkāršais (beznaudas) pārvedums SEB bankas ietvaros 2.00 EUR
Vērtspapīru darījumu atsaukšana Pēc vienošanās
Vērtspapīru īpašnieku sapulces
Vērtspapīru bloķēšana uz vērtspapīru īpašnieku sapulci 2.00 EUR
Klienta pārstāvēšana vērtspapīru īpašnieku sapulcē Pēc vienošanās, min. 215.00 EUR
Maksa par vērtspapīru kontiem *1
Ikmēneša maksa par citos ārvalstu depozitārijos glabātiem vērtspapīriem Pēc vienošanās

Pakalpojums

 

Minimālais SEB ieguldījumu fondu apliecību pirkšanas un maiņas darījuma apjoms

  1.00 EUR vai ekvivalents citā valūtā
Pakalpojums Rīkojums ir pieteikts SEB bankas brokeriem Rīkojums ir pieteikts internetbankā Rīkojums ir pieteikts filiālē

Maksa par vērtspapīru pirkšanas un pārdošanas darījumiem sekojošo valstu biržās *2,3,4

Baltijas akcijas 0,35 %, min. 3.00 EUR 0,30 %, min. 3.00 EUR 0,50 %, min. 5.00 EUR
ASV akcijas, ja akcijas cena ir mazāka par 5 USD 0.03 USD par katru akciju, min. 25.00 EUR 0.02 USD par katru akciju, min. 15.00 EUR 0.03 USD par katru akciju, min. 35.00 EUR
ASV akcijas, ja akcijas cena ir lielāka par 5 USD 0,35 %, min. 25.00 EUR 0,30 %, min. 15.00 EUR 0,50 %, min. 35.00 EUR
Skandināvijas akcijas 0,35 %, min. 15.00 EUR 0,30 %, min. 15.00 EUR 0,50 %, min. 35.00 EUR
Vācijas, Francijas, Beļģijas, Nīderlandes, Šveices, Lielbritānijas, Spānijas, Portugāles, Kanādas akcijas 0,35 %, min. 50.00 EUR 0,30 %, min. 50.00 EUR 0,50 %, min. 60.00 EUR
Latvijas parāda vērtspapīri 0,1 % no summas, min. 10.00 EUR
Eiroobligācijas 0,1 % no summas, min. 50.00 EUR

Turpmāk vairāk nebūs pieejama E-brokera akciju tirdzniecības sistēma.

Pakalpojums

Cena
Internetbankā Filiālē
Konta izrakstu sagatavošana
Vērtspapīru konta atlikuma pārskats Bez maksas 4.00 EUR
Vērtspapīru konta darījumu pārskats Bez maksas 4.00 EUR

 


*1 Komisijas maksa tiek aprēķināta no vērtspapīru tirgus vērtības vai no nomināla uz mēneša beigām, un tā tiek izteikta eiro ekvivalentā, izmantojot Eiropas Centrālās Bankas (vai, ja nepieciešams, attiecīgās valsts centrālās bankas) noteiktos valūtu grāmatvedības kursus. Minimālā komisija tiek piemērota atsevišķi par katrā valstī glabātajiem vērtspapīriem.

*2 Komisijas maksa tiek ieturēta par izpildītu vai daļēji izpildītu darījumu valūtā vai tās ekvivalentā cita valūtā saskaņā ar SEB bankas cenrādi un tiek aprēķināta pēc SEB bankas noteikta kursa.

*3 Lai pieteiktu darījumu SEB bankas brokeriem ir jābūt noslēgtam “Finanšu instrumentu darījumu līgumam”.

*4 Vērtspapīru pirkšanas un / vai pārdošanas darījumiem var tikt piemērotas trešo pušu komisijas.

Individuālo seifu īre

Pakalpojums

Cena

Seifi ar augstumu līdz 5 cm uz laika periodu:
- 1 mēnesis 21.00 EUR (plus PVN 4.41 EUR)
- 1 gads 125.00 EUR (plus PVN 26.25 EUR)
Seifi ar augstumu līdz 8 cm uz laika periodu:
- 1 mēnesis 25.00 EUR (plus PVN 5.25 EUR)
- 1 gads 150.00 EUR (plus PVN 31.50 EUR)
Seifi ar augstumu līdz 17 cm uz laika periodu:
- 1 mēnesis 30.00 EUR (plus PVN 6.30 EUR)
- 1 gads 175.00 EUR (plus PVN 36.75 EUR)
Seifi ar augstumu līdz 28 cm uz laika periodu:
- 1 mēnesis 35.00 EUR (plus PVN 7.35 EUR)
- 1 gads 215.00 EUR (plus PVN 45.15 EUR)
Seifi ar augstumu līdz 80 cm uz laika periodu: *1
- 1 mēnesis 42.00 EUR (plus PVN 8.82 EUR)
- 1 gads 265.00 EUR (plus PVN 55.65 EUR)
Maksa par klientam izsniegtās seifa atslēgas neatdošanu, nozaudēšanu vai bojāšanu 125.00 EUR (plus PVN 26.25 EUR)
Maksa par Seifa lietošanu virs seifa lietošanas termiņa  (par katru kavēto kalendāro dienu) 4.00 EUR (plus PVN 0.84 EUR)

 


*1 Šāds seifa augstums ir pieejams tikai Āgenskalna filiālē.

E - rēķinu nosūtīšana uz banku

Pakalpojums

Cena

Pakalpojuma pieslēgšana 60.00 EUR (plus PVN 12.60 EUR)
Līguma izmaiņas 20.00 EUR (plus PVN 4.20 EUR)
Apkalpošanas maksa mēnesī 15.00 EUR (plus PVN 3.15 EUR)
Maksa par katru nosūtīto E - rēķinu 0.14 EUR (plus PVN 0.03 EUR)
Individuālas E - rēķina formas izveidošana / izmaiņas pēc klienta pieprasījuma 200.00 EUR (plus PVN 42.00 EUR)

Privātpersonām

SEB bankas vispārējie darījumu noteikumi

Vispārējie darījumu noteikumi

Norēķinu konts

Līguma noteikumi

Internetbanka

Līguma noteikumi

Klienta komplekti

Līgums

E-rēķina automātiska apmaksa

Līguma noteikumi

Pārskaitījumi

Kredītpārvedumu noteikumi

Regulārie maksājumi

Līguma noteikumi

Norēķinu kartes

Līguma noteikumi

Kartes jauniešiem (7-17)

Līguma noteikumi

Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte

Līguma noteikumi

Kredītkartes

Vispārēji noteikumi

Klientu priekšrocību programma

Līguma noteikumi

SMS banka

Līguma noteikumi

Pilngadības depozīts

Līguma noteikumi

Krājkonts

Līguma noteikumi

Termiņnoguldījums

Līguma noteikumi

Brokerpakalpojumi

Līguma noteikumi

Vērtspapīru konts

Līguma noteikumi

Juridiskām personām

SEB bankas vispārējie darījumu noteikumi

Vispārējie darījumu noteikumi

Norēķinu konts

Līguma noteikumi

Pagaidu norēķinu konts

Līguma noteikumi

Uzņēmēja komplekti

Līgums

Norēķinu karte Mastercard Business

Līguma noteikumi

Kredītkarte Mastercard Business

Līguma noteikumi

Regulārie maksājumi

Uzdevuma līguma noteikumi

Internetbanka

Līguma noteikumi

SMS banka

Līguma noteikumi

Krājkonts

Līguma noteikumi

Termiņnoguldījums

Līguma noteikumi

Brokerpakalpojumi

Līguma noteikumi

Vērtspapīru konts

Līguma noteikumi

 

Kontakti

 • +371 26668777
  +371 67779988

  Karšu un internetbankas bloķēšana

  24/7

  Citi jautājumi

  Privātpersonām

  Darbdienās 08.00 - 20.00

  Uzņēmumiem

  Darbdienās 08.30 - 18.00

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.