Switch to mobile version. Augšup

Apdrošināšanas atlīdzības forma

Lauki, kas atzīmēti ar * ir obligāti

 

1. Informācija par apdrošināšanas gadījumu

Kas notika un kādos apstākļos

Lūgums, aprakstīt, kura ķermeņa daļa ir cietusi

Kas notika un kādos apstākļos

2. Informācija par pieteikumu un polisi

Aizpildāms, ja numurs ir zināms

Aizpildāms, ja līgumu noslēdzis darba devējs

3. Medicīniskā informācija

Ārsts, kurš pārzina cietušā veselības stāvokli saistībā ar notikušo gadījumu.

4. Dokumentu nosūtīšana

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus, kurus atzīmēsiet zemāk, jānosūta uz

Lai palielinātu klientu datu drošību, ir iespēja nosūtīt failus šifrētā veidā.

Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas izvērtēšanai nepieciešamos dokumentus, kurus atzīmējāt augstāk, jānosūta uz

Pēc formas aizpildīšanas, Jūs e-pastā saņemsiet instrukciju, kā šifrēt dokumentu kopijas drošākai nosūtīšanai.

5. Rekvizīti atlīdzības izmaksai

Esmu informēts, ka SEB Life and Pension Baltic SE var apstrādāt datus par manu veselības stāvokli, ja tas būs nepieciešams, lai pieņemtu lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai atlīdzības apmēru. Lai pārliecinātos par apdrošinātā riska iestāšanos un zaudējumu apmēru, Apdrošinātājam ir tiesības pārbaudīt nepieciešamo informāciju, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības iestādēm vai citām personām, tostarp ārstniecības iestādēm un personām, kuru rīcībā var būt šāda informācija. Esmu informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu Apdrošinātājs var atteikt atlīdzības izmaksu. Detalizēta informācija par apstrādāto datu kategorijām, to apstrādes mērķiem un termiņiem un citi ar datu apstrādi saistītie jautājumi apkopoti Privātuma politikā, ar kuru varat iepazīties klientu apkalpošanas vietās un mājaslapā seb.lv.

Apņemos uzglabāt pieteikumam pievienoto dokumentu oriģinālus līdz atlīdzības izmaksas brīdim un iesniegt tos Apdrošinātājam pēc pieprasījuma.

Apdrošinātājs ir tiesīgs pieprasīt atlīdzības pieteikuma iesniedzējam personīgi ierasties SEB Life and Pension Baltic SE klientu apkalpošanas vietā.

Informējam, ka ar apdrošināšanas atlīdzību saistīto informāciju Apdrošinātājs Jums nosūtīs elektroniski šajā pieteikumā norādītajā e-pastā. Ja esmu izvēlējies saziņai izmantot nešifrētu e-pasta komunikāciju, apliecinu, ka apzinos, ka e-pasts nav pilnībā drošs saziņas kanāls.

 

Kontakti

S|E|B

Uzmanību! Jūsu pārlūkprogramma neatbilst SEB mājas lapas prasībām, lūdzu, atjaunojiet to vai izmantojiet citu ierīci lapas aplūkošanai.

Attention! Your web browser does not correspond to the requirements needed to visit SEB website. Please change web browser or device that you use for browsing the site.

Внимание! Ваш браузер не отвечает требованиям, необходимым для посещения сайта SEB. Просим поменять браузер или устройство, при помощи которого вы производите поиск в браузере.